Sosyal Politika 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sosyal Politika 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal sigortalar ilk olarak hangi ülkede kuruldu?

A
Almanya
B
Belçika
C
Fransa
D
İngiltere
E
ABD
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kapsamındaki sebeplerine göre tehlike gruplarından biri değildir?

A
Fizyolojik tehlikeler
B
Sosyo-ekonomik tehlikeler
C
Siyasi tehlikeler
D
İnsanların sebep olduğu tehlikeler
E
Tabi afetlerden kaynaklanan tehlikeler
Soru 3

Sosyal güvenlik kavramı yasal düzenlemelerde ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Fransa
B
Almanya
C
İngiltere
D
ABD
E
Yeni Zelanda
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda sosyal güvenliğin kapsamına girmez?

A
Gelir kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan yoksullukla mücadele edilmesi
B
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sağlanması
C
İşsizliği önlemeye yönelik istihdamın teşvik edilmesi
D
Yerleşme sorununu çözmeye yönelik uygulamalar planlanması
E
İşçi ve işveren sendikaları arasındaki ilişkinin olumlu hale getirilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki kısa vadeli ve geçici risklerden biri değildir?

A
Hastalık
B
Doğum
C
İşsizlik
D
Malullük
E
İş kazaları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kapsamındaki sosyo-ekonomik tehlikelerden biridir?

A
Yaşlılık
B
Maluliyet
C
Boşanma
D
Hırsızlık
E
Hastalık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların özelliklerinden biri değildir?

A
Sosyal sigortaların finansmanına katılım isteğe bağlıdır.
B
Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulurlar.
C
Sosyal sigortalarda sigortalı ile sigorta kurumları arasında kamu hukuku ilişkisi geçerlidir.
D
Sosyal sigortalarda kişiler kapsama alınırken risk karşılaştırması yapılmaz.
E
Sosyal sigortaların yönetimi özerktir.
Soru 8

Dar anlamda sosyal güvenliğe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal yardım merkezli bir sistemin fonksiyonlarına daha uygundur.
B
Gelirli sürekli olarak kesilenlerin geçinme ihtiyaçlarını karşılar.
C
Sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuştur.
D
Karşılaşılan risklere karşılık bireylere gelir garantisi sağlar
E
Fizyolojik risklere karşılık bireylerin yaşam ihtiyaçlarını karşılar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımları yeterli sosyal güvenlik garantisi sağlamaktan alıkoyan özelliklerinden biri değildir?

A
Tek taraflı irade beyanı ile gönüllülük esasına göre yapılması
B
Gerçekten muhtaç olana ulaşılamaması
C
Yeri, zamanı ve miktarının belirsiz olması
D
Dışa açık olarak yapılması
E
Kişiliğin zedelenmesine yol açması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin konusu olması bakımından tehlikelerin zararlarından biri değildir?

A
İşçi ve işverenlerin sendika üyeliğinin oluşturulması
B
Çalışma gücünün geçici olarak kaybedilmesi
C
Harcama artışına bağlı olarak giderlerin artışı
D
Mal varlığına yönelik kayıplar oluşması
E
Gelirin kısmen kaybedilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi siyasi dışlanmadan en fazla etkilenen gruplardan biridir?

A
Çocuklar
B
Yaşlılar
C
Özürlüler
D
Kadınlar
E
Gençler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan ayrımcılık türlerinden biri değildir?

A
Çoklu ayrımcılık
B
Açık ayrımcılık
C
Dolaylı ayrımcılık
D
Cinsel taciz
E
Taciz
Soru 13

Toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik ve siyasi sistemlerin kısmen veya tamamen yoksun olma dinamik sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrımcılık
B
Sosyal dışlanma
C
Soyutlama
D
Ötekileştirme
E
Yabancılama
Soru 14

Musevilere, eşcinsellere ve Romanlara yapılan ayrımcılık uygulamaları aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisine örnektir?

A
Doğrudan ayrımcılık
B
Ters yönlü ayrımcılık
C
Sistematik ayrımcılık
D
Dolaylı ayrımcılık
E
Açık ayrımcılık
Soru 15

Bir işverenin iş sözleşmesine koyduğu bir madde ile bir işçiye diğer bir işçiye göre etnik kökeni nedeniyle farklı bir muamele yapması aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisine örnektir?

A
Dolayısıyla ayrımcılık
B
Olumlu ayrımcılık
C
Örtülü ayrımcılık
D
Dolaylı ayrımcılık
E
Doğrudan ayrımcılık
Soru 16

Kadın işçilerin eğitime katılmalarını engellemek amacıyla örgüt içi eğitimin hafta sonu yapılması uygulaması aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisine örnektir?

A
Dolaylı ayrımcılık
B
Doğrudan ayrımcılık
C
Açık ayrımcılık
D
Dolayısıyla ayrımcılık
E
Olumlu ayrımcılık
Soru 17

Kişilerin gereksinimlerini karşılayacak gelirden yoksun olmalarını ifade eden sosyal dışlanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik dışlanma
B
Mekansal dışlanma
C
Kültürel dışlanma
D
Siyasi dışlanma
E
Sosyal dışlanma
Soru 18

AB Komisyonuna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanmanın nedenlerinden biri değildir?

A
İşgücü piyasasındaki değişim
B
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler
C
Toplumsal kuralsızlaşma
D
Nüfusun yaşlanması
E
Ekonomik ve sosyal kutuplaşmalar
Soru 19

AB yazılı hukukuna 2000 yılında kabul edilen direktiflerde yer alan düzenlemelerle giren ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taciz
B
Cinsel taciz
C
Pozitif ayrımcılık
D
Negatif ayrımcılık
E
Doğrudan ayrımcılık
Soru 20

I. Kadınlar
II. İşsizler
III. Yoksullar
Yukarıdaki gruplardan hangisi/hangileri siyasi dışlanmadan en fazla etkilenenler arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x