Sosyal Politika 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sosyal Politika 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçilerin çalışma yaşamında korunması gereken alanlardan biri değildir?

A
Çocukların aile üyelerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması
B
En az çalıştırma yaşının belirlenmesi
C
Çalışma süresi açısından korunması
D
Çocukların öğrenim hakkının korunması
E
Çocukların her türlü sömürüye karşı korunması
Soru 2

Çocukların işçi statüsünde çalışma yaşamına girmelerinde belirleyici olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özelleştirme
B
Küreselleşme
C
1929 Ekonomik Bunalımı
D
Sanayi Devrimi
E
Almanya’ya göç hareketliliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genç işçi istihdamına yönelik işverene sağlanan teşviklerden biri olamaz?

A
Asgari ücretin düşürülmesi
B
Ücretten alınan vergilerin düşürülmesi
C
İstihdam yatırımı için kredi kolaylıkları
D
Sosyal güvenlik ödemelerinde indirim yapılması
E
Ücret sübvansiyonları
Soru 4

Zamana bağlı olarak insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Biyolojik yaşlılık
B
Fizyolojik yaşlılık
C
Fonksiyonel yaşlılık
D
Sosyal yaşlılık
E
Duygusal yaşlılık
Soru 5

Kültürel yapıya ve sosyal özelliklere göre toplumlara göre değişen, toplumun diğer üyeleri tarafından ve kişilerin kendilerine yükledikleri sosyal rol beklentileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik yaşlılık
B
Fizyolojik yaşlılık
C
Kronolojik yaşlılık
D
Sosyal yaşlılık
E
Duygusal yaşlılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi genç işsizliği sorunu ortadan kaldırmaya yönelik politika uygulamalarından biri değildir?

A
Doğrudan kamu işleri yaratma programları
B
Bakım sigortası uygulaması
C
Genç işçi istihdamına yönelik işverene sağlanan teşvikler
D
İşgücü piyasasına yönelik eğitim programları
E
Gençler arasında girişimciliğin özendirilmesi
Soru 7

Kadın, çocuk ve gençleri korumaya yönelik ilk hukuki düzenlemeler hangi ülkede yapılmaya başlamıştır?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Fransa
D
Belçika
E
Japonya
Soru 8

Doğrudan kamu işleri yaratma programları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Programda sürekli işler yaratmak amaçtır.
B
Uzun süreli işsizlere yönelik geliştirilmiş programlardır.
C
Gençlere yönelik tamamlayıcı bir politikadır.
D
Programda işveren kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmaktadır.
E
Programda sosyal faydası olan işler yaratılmaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunda çocukların çalıştırılmasına ilişkin olarak düzenleme altına alınan esaslardan biri değildir?

A
Yer ve su altında çalıştırılma yasağı
B
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılma yasağı
C
Eğitim masraflarının karşılanması
D
Yıllık ücretli izin
E
Öğrenim hakkının korunması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiliğine yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Yoksulluk
B
Eğitimin yüksek maliyeti
C
Ailelerin çocuklarını üretim aracı olarak görmeleri
D
Çocukların kolay yönetilebilir işgücü olmaları
E
Çocukların aile bağlarının zayıf olması
Soru 11

4857 sayılı Kanuna göre kamu işyerlerinde çalıştırılması zorunlu eski hükümlü oranı kaçtır?

A
4
B
32
C
2
D
12
E
Çalıştırma zorunluluğu yoktur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özürlülerin temel eğitim sorunlarından biri değildir?

A
Özürlü çocukların okul öncesi eğitimden yararlanamaması
B
Örgün eğitim imkanlarının sınırlı olması
C
Ders araçlarının yetersizliği
D
Eğitim kurumlarının etkinsiz yönetimi
E
Özürlü eğitmenlerin yeterli sayıda olmaması
Soru 13

Günümüzde aşağıdakilerden hangisi özürlüler politikası kapsamında yer alan politikaların konularından biri değildir?

A
Özürlülere yönelik pasif istihdam politikaları
B
Özürlülerin sosyal güvenliği
C
Özürlülerin sosyal rehabilitasyonu
D
Özürlülere uyumlu aile politikaları
E
Özürlülerin demokratik katılımı
Soru 14

Özürlülerin korunmasına yönelik uluslararası düzeyde ilk çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından başlatılmıştır?

A
Birleşmiş Milletler Örgütü
B
Avrupa Birliği
C
Uluslararası Kalkınma Ajansı
D
Dünya Sağlık Örgütü
E
Ekonomik ve Sosyal İşbirliği Örgütü
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çocuk Birleşmiş Milletler Örgütü’nün özürlülerle ilgili önemli belgelerinden biri değildir?

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
C
Zihinsel Özürlülerin Haklarına İlişkin Bildirge
D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
E
Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu Hakkında Tavsiye Kararı
Soru 16

Türkiye’de özürlü çalıştırma zorunluluğu ilk olarak hangi kanunla getirilmiştir?

A
İş Kanunu
B
Deniz İş Kanunu
C
Ticaret Kanunu
D
Borçlar Kanunu
E
Sosyal Güvenlik Kanunu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özürlülerin istihdamını sağlamak amacıyla oluşturulan zorlayıcı yöntemlerden biri değildir?

A
İşverenlere özürlülerin istihdamı için uygulanan kota sistemi
B
Bazı işlerin sadece özürlülere ayrılmasına yönelik tahsis sistemi
C
Özürlülere daha yüksek ücret ödeme imkanı sağlayan ödeme sistemi
D
İşverenlere özürlü işçi çalıştırmalarına karşılık vergi muafiyeti getirilmesi yöntemi
E
Özürlüler için evde çalışma yöntemi
Soru 18

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, aşağıdakilerden hangisi göçün itici faktörlerinden biridir?

A
İyi yaşam koşulları
B
Etnik sorunlar
C
Yüksek gelir olanağı
D
Fazla bireysel özgürlük
E
Diğer insanların göç örnekleri
Soru 19

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, aşağıdakilerden hangisi göçün çekici faktörlerinden biri değildir?

A
İyi yaşam koşulları
B
Yüksek gelir olanağı
C
Diğer insanların göç örnekleri
D
Etnik sorunlar
E
Fazla bireysel özgürlük
Soru 20

Özürlülere yönelik özel eğitimle ilgili faaliyetler yürüten örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNESCO
B
WHO
C
ILO
D
EU
E
UN
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x