Sosyal Psikoloji 1 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

19 . Yüzyılda Almanya’da geliştirilen, kültürel davranışın tarihsel ve karşılaştırmalı olarak çalışılması gerektiğini öne süren ve sosyal psikolojinin Avrupa’daki kökenlerinden biri olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel çelişki
B
Kitle psikolojisi
C
Davranışçı sosyal psikoloji
D
Sosyal karşılaştırma
E
Völkerpsikoloji
Soru 2

Her potansiyel katılımcının örnekleme seçilme şansının eşit olduğu örneklem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmış örneklem
B
Temsil edici örneklem
C
Seçkisiz örneklem
D
Yarı yapılandırılmış örneklem
E
Yapılandırılmamış örneklem
Soru 3

Bisiklet kullanımının kalp sağlığı üzerindeki etkisini araştıran bir araştırmada kalp sağlığı aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Bağımsız değişken
B
Kontrol grubu
C
Deney grubu
D
Deneysel değişken
E
Bağımlı değişken
Soru 4

I. Araştırmacının sadece var olan bilgiyle yetinmek zorunda olması
II. Materyal çok olduğunda, materyalden örneklem seçiminin daha sonra tüm materyale bir genelleme yapılacağı için önem taşıması
III. Geçmişteki bir olguyu araştırmak için tek yol olması
Yukarıdakilerden hangileri arşiv araştırmasının sınırlılıklarından biri değildir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemin sınırlılıklarından biridir?

A
Cansız materyaller kullanılması
B
Örneklem seçiminin kolay olmaması
C
Yüzeysel bilgi toplanabilmesi
D
Yapay bir ortamda gerçekleştirilmesi
E
Genel sonuçlar çıkarılamaması
Soru 6

İlk edinilen izlenime bağlı olarak sonrasındaki izlenimin daha olumlu ya da daha olumsuz olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A
Zıtlık etkisi
B
Benzeştirme
C
Gruplama
D
Olumsuzluk etkisi
E
Olumluluk yanlılığı
Soru 7

Uygun çıkarsamalar kuramına göre bir davranışa neden yüklemek için dikkat edilmesi gereken temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranışı gerçekleştirenin kişilik özellikleri
B
Davranışın gerçekleştiği bağlam
C
Davranışı gerçekleştirenin fiziksel özellikleri
D
Davranışın tutarlı olup olmaması
E
Davranışın sonuçları
Soru 8

Nedensellik yüklemelerinde bulunulurken “Tutarlılık, Belirginlik ve Yaygınlık” bilgilerinin kullanıldığı kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygun çıkarsamalar kuramı
B
Yükleme kuramı
C
Birlikte değişim kuramı
D
Duygusal bilgi kuramı
E
Yanlılık kuramı
Soru 9

Bir kişinin sahip olduğu mesleği öğrenip onun dürüst bir insan olduğunu varsaymak, izlenim oluştururken aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin kullanıldığını gösterir?

A
Fiziksel ipuçları
B
Roller
C
Ayırıcı özellikler
D
Olumsuzluk etkisi
E
Olumluluk yanlılığı
Soru 10

İnsanların kendi davranış ve düşüncelerinin diğer insanlar tarafından da paylaşıldığını abartma eğilimi, aşağıdaki yükleme sürecindeki yanlılıklardan hangisine aittir?

A
Temel yükleme hatası
B
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
C
Yanlış yanlılık bilgisi
D
Belirginlik bilgisi
E
Oyuncu-gözlemci yanlılığı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kişinin başkalarının davranışları hakkında karar verirken davranışla ilgili baktığı özelliklerden biri değildir?

A
Öncelik etkisine sahip olup olmadığı
B
Benzer durumlarda tekrar edip etmediği
C
Olağan bir davranış olup olmadığı
D
Davranışı yapan kişinin ne kadar tutarlı olup olmadığı
E
Davranışın ayırt-edici olup olmadığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Çevre
B
Bilgelik
C
Farklılık
D
Önem
E
Amaçlar
Soru 13

Zihinsel kısa yollarla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A
Otomatik yargıda bulunmayı zorlaştırır.
B
Şemaların harekete geçmesini sağlar.
C
ilgili pek çok bilgiyi göz ardı ederek hızlı davranılmasını sağlar.
D
Sıkça önyargılı ve yanlış sonuçlara ulaştırabilir.
E
Bilinirlik kısa yolu zihinsel kısa yollardan biridir.
Soru 14

Cinsiyet, ırk, meslek, fiziksel görünüş, yerleşim yeri, bir örgüt ya da gruba üye olma gibi ayırt edici bir özelliğe dayanan şema türüne ne ad verilir?

A
Atfetme
B
Katarsis
C
Kalıpyargı
D
Halo etkisi
E
Temsililik
Soru 15

“Kendin yapınca kaza, başkası yapınca hata olur.” İfadesini aşağıdaki sosyal biliş kavramlarından hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A
Simülasyon kısa yolu
B
Beklentisel şema
C
Bilinirlik kısa yolu
D
Temel atfetme hatası
E
Temsililik kısa yolu
Soru 16

Sosyal sorumluluk temeline dayanan (fakirlere yardım gibi) ve bir işi yapamayana yardım etme olarak ortaya çıkan güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskı
B
Acizliğin gücü
C
Uzmanlık
D
Bilgi
E
Yasal otorite
Soru 17

Ayşe annesinden önce şehir dışında bir haftalık tatil için izin istemiş, annesi izin vermeyince bir günlüğüne aynı mahalledeki arkadaşında kalmak için izin almayı denemiş, bu defa annesi kabul etmiştir. Ayşe’nin kullandığı boyun eğdirme tekniğine ne ad verilir?

A
Giderek azalan ricalar tekniği
B
Sıradışı istek tekniği
C
Giderek artan ricalar tekniği
D
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
E
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
Soru 18

Diş macunuyla ilgili bir reklam filminde beyaz önlüklü bir oyuncu oynatmak, aşağıdaki verilen insanları etkileme yollarından hangisinin en öncelikli olarak kullanıldığını göstermektedir?

A
Ödül
B
Bilgi
C
Baskı
D
Uzmanlık
E
Yasal otorite
Soru 19

1960’larda laboratuvar ortamında yaptığı deneylerle otoriteye itaat konusunu inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serge Moscovici
B
August Comte
C
Fritz Heider
D
Gordon W. Allport
E
Stanley Milgram
Soru 20

Otoriteye itaat etmesi için bireye çok güçlü baskı yapılmasına rağmen bazı durumlarda birey itaati kabul etmeyebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu itaatsizliğin nedenlerinden biri olamaz?

A
Kişinin otorite davranışının temelindeki nedenleri değerlendirmek için yüreklendirilmesi
B
Otoritenin kurbanının çektiği ıstırabın kaynağı olarak kişinin kendisini görmesi
C
Otoritenin kurbanının uyuma eğilimli olması
D
Kişinin önünde otoriteye karşı çıkıldığını gösteren modellerin olması
E
Otoritenin kurbanının çektiği ıstırabın çok fazla olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x