Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Psikolojideki davranışçılığı sosyal psikolojiye taşıyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Tajfel
B
S. Milgram
C
D. Krech
D
M. Sherif
E
F. Allport
Soru 2

Açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak hazırlanmış soru formuna ne ad verilir?

A
Gözlem
B
Anket
C
Örneklem
D
Görüşme
E
Değişken
Soru 3

Bir futbol takımının teknik direktörü, takımı maçı kazandığında kendisinin başarısından, kaybettiğinde hakemin yaptığı haksızlıklardan bahsediyorsa, bu teknik direktör hangi yanlılık sürecini yaşıyor olabilir?

A
Temel yükleme hatası
B
Yanlış yanlılık bilgisi
C
Gözlemci yanlılığı
D
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
E
Oyuncu yanlılığı
Soru 4

Çok çekici birisinin fotoğrafıyla, daha az çekici birisinin fotoğrafının birlikte gösterilmesi; az çekici olanın, olduğundan daha çekici olarak algılanmasını sağlayacaktır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal algı bağlamın etkisiyle ilgilidir?

A
Zıtlık
B
Benzeştirme
C
Olumsuzluk etkisi
D
Sosyal algı hatası
E
Kendine hizmet etme
Soru 5

X kişisi kirli sakal dediğimiz sakalıyla ve pek özenli olmayan kıyafetiyle bir arkadaşının kızının düğününe gitmek durumunda kalmış. Az sayıdaki tanıdıklaryla otururken, karşı çaprazında oturan orta yaşın üzerindeki iki bayanın, kendisiyle ilgili konuşmalarını şöyle aktarmıştı: “Bayanlardan birisi çaktırmadan başıyla beni işaret ederek kim olduğumu sordu. Öteki “tanımıyorum, herhalde Kars’ınköylerinde tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan birisi olabilir” dedi. Sonrasında bana hoş geldin diyen bir öğretmen arkadaş onların yanına oturduğunda ona sordular. Profesör olduğumu öğrendiklerindeki şaşkınlık dolu yüz ifadeleri hiç gözümden gitmiyor” diye anlatmıştır.
Yukarıdaki anlatılan hikayede insanların sıkça kullandığı zihinsel kısa yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsili kısa yol
B
Bilinirlik kısa yol
C
Bireysel farklılık
D
Atfetme
E
Simülasyon kısa yol
Soru 6

Kalıpyargısal düşünmenin açıkça görülebilecek en temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değiştirilebilir olması
B
Anlaşılmaz olması
C
Evrensel olması
D
Tek düze olması
E
Çabuk olması
Soru 7

Otoriteye itaat konusunda çarpıcı bir deney yapan ve deneyin sonucunda normal insanların da otorite baskısına maruz kaldıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna ulaşan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solomon Asch
B
Muzaffer Sherif
C
Stanley Milgram
D
Wilhelm Wundt
E
Gustave Le Bon
Soru 8

“Ezgi annesinden bir arkadaşına gitmek için izin almaya çalışmaktadır. Önce annesine o hafta sonu iki gün boyunca arkadaşında kalacağını söyler ancak annesi buna izin vermez. Daha sonra Ezgi sadece Cumartesi gitmeyi ve kalmadan geri dönmeyi önerir. Annesi bu durumu daha makul bulur ve kabul eder.”
Bu durumda Ezgi aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisini kullanmış olur?

A
Giderek artan ricalar tekniği
B
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
C
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
D
Sadece o değil tekniği
E
Sıradışı istek tekniği
Soru 9

I. Çevresel etkenler
II. Ölçüm hatası
III. Bilişsel etkenler
Yukarıdakilerden hangileri tutumlarla davranışlar arasındaki ilişkileri kısıtlayan etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir?

A
Öğrenme
B
Düşünce
C
Duygu
D
Davranış
E
Tutum
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tutum değişim kuramlarından biri değildir?

A
Algısal Yaklaşımlar
B
işlevsel Kuramlar
C
ikna Edici iletişim
D
Öğretme Kuramları
E
Bilişsel Tutarlılık Kuramları
Soru 12

Romantik aşk aşağıdaki aşk bileşenlerinden hangilerini içermektedir?

A
içtenlik ve tutku
B
içtenlik ve bağlılık
C
Tutku ve bağlılık
D
Tutku ve karar
E
Karar ve bağlılık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çekicilikle ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

A
Zeki erkekler kadınlar tarafından daha çekici algılanır.
B
Başarılı olan kadınlar daha çekici algılanırlar.
C
Belirli görevlerde güçsüz kadınlar güçlü kadınlardan daha çekici algılanır.
D
Erkekler fiziksel olarak çekici kadınları arkadaş olarak tercih ederler.
E
Erkeksi erkekler kadınsı erkeklerden daha çekici algılanır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığı tetikleyen en yaygın etkenlerden biri değildir?

A
İlişkiye verilen değerin yüksekliği
B
Sevilen kişiye aşırı bağımlılık
C
Özgüvenin yüksek olması
D
Seçeneksizlik
E
Tutum ve davranışların bekelediği düzeyde olmaması
Soru 15

I. Toplumsal sorumluluk
II. Karşılıklılık
III. Toplumsal adalet
IV. Toplumsal ahlak
Yukarıdakilerden hangileri bütün toplumlarda geçerli olan yardım etme davranışlarıyla ilgili toplumsal normlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 16

insanın başına gelen olaylar kendi denetimi dışındaysa ona yardım etme olasılığı artmaktadır.
Yukarıdaki açıklama ile vurgulanmak istenen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yükleme Kuramı
B
Yapısalcı Kuram
C
Kültürlenme Kuramı
D
işlevsel Kuram
E
Yalnızlık Kuramı
Soru 17

Özgeci davranışı açıklamaya çalışan evrimsel yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özgeci davranışın toplumsallaşma süreci içerisinde öğrenildiği ve öğretildiği savunulmuştur.
B
Özgeci davranışın temelinde toplumsal sorumluluk kuralı yatar.
C
Özgeci davranış ödül karşılığı gerçekleştirilen bir eylemdir.
D
Özgeci davranışın temelinde toplumsal değerler ve normlar vardır.
E
Özgeci davranışın bir kuşaktan diğerine aktarılan genetik bir özellik olduğu ileri sürülmüştür.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi arınma ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Arınma A tipi kişilikte daha fazla görülür.
B
Arınma sistemin psikolojik denge durumuna dönmesidir.
C
Arınmada uyarılmış psişik enerji harcanmasıdır.
D
Arınma kavramı araştırmalar tarafından desteklenmemiştir.
E
Arınmanın saldırganlık dürtüsünü azalmaya hizmet ettiği ileri sürülmektedir.
Soru 19

Saldırgan davranışın, türün en güçlü ve genetik olarak en uygunlarının hayatta kalmasını sağlayarak, türlerin evrimsel gelişimine uyumsal bir işlev gösterdiğini söyleyen ve saldırganlığın kökenlerini bu şekilde açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik Yaklaşım
B
Davranışsal Yaklaşım
C
Etolojik Yaklaşım
D
Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
E
Bilişsel Yaklaşım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi araçsal saldırganlık türüne örnek olarak verilebilir?

A
Bir yöneticinin sevmediği bir memurun terfiini geciktirmesi
B
Bir öğretmenin sevmediği bir öğrenciyi sınıfta önemsememesi
C
Alkolik bir erkeğin karısına kızarak elindeki bira şişesini üzerine fırlatması
D
Futbolcunun golü engellemek için karşı takım oyuncusuna tekme atması
E
Bir kumarhanede hile yapan birinin bıçaklanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x