Sosyal Sorunlar 2016-2017 Final Deneme Sınavı

Sosyal Sorunlar 2016-2017 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alkol bağımlılığıyla ilgili kamu spotu programlarının gösterilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik hangi adımdır?

A
Devletin müdahalesi
B
Sorunun yeniden tanımlanması
C
Etkilenen kişilere devlet desteği sağlanması
D
Sosyal reform
E
Sorun ortaya çıkmadan önlem almak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin özelliklerinden biridir?

A
Ticaretin ön planda olması
B
Sanayileşmenin hızlanması
C
Merkezi devletin ortaya çıkması
D
Yeni bir işçi sınıfının doğması
E
Tarım ve toprak temelli olması
Soru 3

Aile içi şiddet hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Aile içi şiddet esnasında kız çocukları bu durumdan daha çok etkilenmektedirler.
B
Şiddet algısında, şiddetin toplum tarafından nasıl kabul gördüğü çok önemlidir.
C
Genel olarak, şiddetin gelişini gösteren belirli uyarı işaretleri vardır.
D
En çok şiddet uygulayan cinsiyet grubu erkeklerdir.
E
Saldırganlık durumlarında diğerlerinin onayını kazanmak önemsizdir.
Soru 4

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de onaylanarak ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. Maddesi aşağıda belirtilen hangi hakkı içermez?

A
Sosyal güvence hakkı
B
Beslenme hakkı
C
Özgürlük hakkı
D
Konut hakkı
E
Tıbbi bakım hakkı
Soru 5

Kurumsal bir firmada işe başvuran ve eşit niteliklere sahip olan iki adaydan, çoğu durumda erkek aday işe alındığında, bu durum yoksulluğun hangi nedeniyle açıklanır?

A
Toplumsal travma
B
Ayrımcılık
C
Eğitim
D
Düzensiz istihdam
E
Gelir dağılımı eşitsizliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi özürlülerin kent vatandaşlığı hakkını etkileyen en önemli unsurdur?

A
Sözel şiddete maruz kalmak
B
Taciz edici bakışlar
C
Fiziksel şiddete maruz kalmak
D
Yardıma muhtaç görülmek
E
Kent mekanın erişilebilirliği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bedensel özellikleri bakımından özel eğitime ihtiyaç duyanlar kategorisine girmez?

A
Görme engelliler
B
İşitme engelliler
C
Bedensel engelliler
D
Süreğen hastalığı olanlar
E
Konuşma bozukluğu olanlar
Soru 8

Suça itilen ve suç işleyen çocuklarda aşağıdaki olgulardan hangisi yüksektir?

A
Ailelerinin gelir düzeyi
B
Meslek edinme oranı
C
Okul başarı oranı
D
Boş zamanlarını faydalı değerlendirme oranı
E
Okul başarısızlık oranı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun tetiklediği çocuk sorunlarından biri değildir?

A
Eğitimini tamamlayamamak
B
İşçi çocuk olmak
C
Sokak çocuğu olmak
D
Sosyal dışlanmış gruplara katılmak
E
Özürlü olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İşlevselci Yaklaşım için doğrudur?

A
Sorunlar sistem değişikliği ile çözülebilir
B
Sosyal sorunlar kuralsızlık döneminde ortaya çıkar.
C
Toplumsal sınıflar önemlidir.
D
Mevcut sorunlar sistem kaynaklıdır.
E
Toplumsal değişmenin temelinde çatışma vardır.
Soru 11

Ülkemizdeki işsizlik oranları ölçümlerinin güvenilmez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Verilerin hazırlanmasında farklı kaynaklardan yararlanılması
B
Kayıt dışı istihdam
C
Sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıklar
D
Gizli işsizlik
E
Part-time çalışma biçimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etnosantrik algının bir özelliğidir?

A
Kapsayıcılık
B
Evrensellik
C
Dışlayıcılık
D
Eşitlikçilik
E
Demokratiklik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki koca otoritesinin üstünlüğünü ifade eder?

A
Patriarchy
B
Matriarchy
C
Egalteryan
D
Matrilineal
E
Patrilineal
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mutlak yoksulluk tanımı içerisinde yer alır?

A
İnsan içine çıkacak düzgün giysisi olmayan kişi
B
Günlük geliri 1.25 doların altında olan kişi
C
Günlük geliri 2 doların üstünde olan kişi
D
Günlük T5 geliri olan kişi
E
Evinin çatısı akan kişi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından biridir?

A
İşi olmayan bireylere işsizlik yardımı
B
Gelişimi sağlamak için mesleki eğitim programları
C
İşsizliği önlemeye yönelik hizmet istihdam danışmanlığı
D
Kamuda istihdam olanaklarının yaratılması
E
İş alanı yaratmak için KOBİ’lerin desteklenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından olan işsizlik sigortasının özelliklerinden biri değildir?

A
Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere verilir
B
Sadece devlet tarafından karşılanır
C
İşsiz kalanları tembelliğe sevk edebilir
D
Sigortadan yararlanmak için belirlenen primlerin ödenmesi gerekmektedir
E
Toplumsal dengenin bozulmasını önlemeyi amaçlamaktadır
Soru 17

İşsizliğin tarihsel gelişimine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi önemli olay ve tarihlerden biri değildir?

A
1929 Krizi
B
Sanayi Devrimi
C
Hava şartlarının zorlaşması
D
Küreselleşme
E
Teknolojik gelişmeler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik işsizliğin daha fazla görüldüğü alanlardan biri değildir?

A
Tarım sektörü
B
İnşaat sektörü
C
Turizm sektörü
D
Eğitim sektörü
E
Tek tip ürün üreten tekstil sektörü
Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan özürlü bireylerin haklarını koruma altına alan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun
B
Tahkim Kanunu
C
Özürlüler Kanunu
D
Çocuk emeği sömürüsü düzenlemeleri
E
Yaşlı Hakları Kanunu
Soru 20

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır?

A
1945
B
1968
C
1979
D
1984
E
1995
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x