Sosyoloji 2 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyoloji 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kadın bedeni ve vücut bütünlüğünü “bireyin hak ve özgürlükleri” kapsamında değerlendiren Türk Ceza Yasası’nın maddelerinde yer almaz?

A
Töre cinayetlerini cezalandırma
B
Evlilik içi tecavüzü suç sayma
C
işyerinde, eğitim kurumunda taciz ve tecavüzü cezalandırma
D
Birden fazla evliliği ve imam nikâhını bireylerin tasarrufu olarak değerlendirme
E
Hakim ve savcı kararı olmadan yapılacak bekâret kontrolünü yasaklama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet sosyolojisinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A
Neden çok az kadın cinayet işler?
B
Neden boşanan kadın yoksulluğu daha çok deneyimler?
C
Neden daha az kadın siyasetle uğraşır?
D
Neden sekreter kadınlar daha çoktur?
E
Neden eğitimli erkekler daha az şiddet uygular?
Soru 3

30 Kasım 1913 tarihinde Fethi Bey’in kullandığı “Osmanlı” isimli uçağa binerek propaganda kartlarını gökyüzünden atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nezihe Muhiddin
B
Fatma Aliye
C
Belkıs Şevket Hanım
D
Halide Edip Adıvar
E
Serpil Çakır
Soru 4

1980’lerden itibaren toplumumuzdaki zenginlik ve burjuvazi imgesi aşağıdaki boyutlardan hangisini öne çıkarmaktadır?

A
Ailelerin ekonomik servetini sosyal statüye dönüştüren kadın oranının artmasını
B
Uygulanan liberal politikaların istihdam edilen elemanların kalitesini artırmasını
C
Sorumluluk projeleri ve hayırseverlik yoluyla sosyal refahın paylaşılmasını
D
Sosyal hareketliliğin bankalardan riski düşük bol kredi almaya dayanmasını
E
Gösterişçi tüketim ve meşru olmayan yollardan edinilen servet anlayışını
Soru 5

Kolektif sorumluluk düşüncesine dayanarak kişisel kadın grupları oluşturma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinç-yükseltme
B
Kızkardeşlik
C
Oy verme
D
Eşit haklar mücadelesi
E
Kadınları siyasete yöneltme
Soru 6

Batı toplumlarında teknolojik değişmenin profesyonel beyaz yakalı işlerin artmasına yol açtığını aşağıdaki kuramlardan hangisi öne sürer?

A
Fonksiyonalist Kuram
B
Endüstri Sonrası Toplum Kuramı
C
Postmodern Kuram
D
Sınıf Çatışması Kuramı
E
Sınıfın Yeniden Üretimi Kuramı
Soru 7

Elit kuramlarına göre herhangi bir toplumda tabakalaşma açısından sınıf kompozisyonunu ortaya çıkaran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırdan kente göçün sürekli artışı
B
Politik mücadelelerin sonucu
C
Bireylerin sosyal hareketliliği
D
Farklı bireylerin yaşam pratikleri
E
Yöneticilerin zenginlerden oluşması
Soru 8

Moderniteye ait eşli kurumsallaşmaların çökmekte olduğunu öne süren postmodern kuramlar sınıf kavramı yerine hangi kavramı ikame etmektedir?

A
Kamu
B
Bilinç
C
Habitus
D
Kimlik
E
Stigma
Soru 9

“Cinsiyetler arası eşitsizlik kişinin niteliği olarak durağanlaştırıldığında toplumsal cinsiyet biçimini alır” ifadesi aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

A
Butler
B
Mackinnon
C
De Beauvoir
D
Berktay
E
Beasley
Soru 10

Neoliberal ideoloji, sosyal hareketliliği aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlamaktadır?

A
Yaş
B
Irk
C
Sınıf
D
Cinsiyet
E
Bireysel çaba
Soru 11

Örgütlerin adapte olabilen yapılar olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel yapı
B
Bürokrasi
C
Örgütsel öğrenme
D
Adhokrasi
E
Örgütsel amaç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin analizinde yönetsel ve sosyolojik eğilimin ardından 1930 ve 1940’larda ortaya çıkan ve örgütlerdeki toplumsal süreçlere odaklanan eğilimin temsilcilerinden biridir?

A
Barnard
B
Weber
C
Taylor
D
Durkheim
E
Blau
Soru 13

Kurulan ilk kentlerin bölgesi ve konumları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hindistan - Nil Nehri Vadisi
B
Çin - indüs Nehri Vadisi
C
Meksika - Yucatan Yarımadası
D
Mezopotamya - Girit
E
Mısır - Fırat ve Dicle Nehirleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin işlevlerine göre sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Güvenlik örgütleri
B
Hizmet örgütleri
C
Zorlayıcı örgütler
D
Aracı örgütler
E
Mal örgütleri
Soru 15

Kentleşmeyi, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Henri Lefebvre
B
David Harvey
C
Louis Wİrth
D
Manuel Castells
E
Ernest Burgess
Soru 16

Marx, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tarih boyunca, bir toplum türünün başka bir toplum türü üzerindeki baskısından kaynaklanan sınıf çatışmalarının her dönemde farklı şekilde bir toplumsal düzen olasılığına yol açtığını ifade eder?

A
Üretim ilişkileri
B
ideal tipler
C
Sınıf çatışması
D
Üretim biçimi
E
Tarihsel materyalcilik
Soru 17

Sanayileşme ve teknolojik ilerlemeye bağlı olarak insan faaliyetleri sonucunda karbondioksit ve metan gazlarının aşırı salimim aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?

A
Sera etkisi
B
Ozon tabakasının delinmesi
C
Asit yağmurları
D
Toprağın zehirlenmesi
E
Su kirliliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi modern formel örgütlerden biri değildir?

A
Hastane
B
Benzin istasyonu
C
Okul
D
Aile
E
Fabrika
Soru 19

Childe’a göre, aşağıdakilerden hangisi antik kentleri neolitik köylerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A
Geniş bir nüfus yoğunluğu
B
Sermaye birikim sürecinin başlaması
C
Toplum üzerinde kontrol gücüne sahip bir yönetici sınıfın ortaya çıkması
D
Tüccar, zanaatkar, ruhban sınıfı ve idareciler gibi yeni sınıfların varlığı
E
Kurulan imparatorlukların yeni merkezleri olmaları
Soru 20

Odak noktasının kişi olduğu, rastlantısal ve yüzyüze iletişimin söz konusu olduğu yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük gruplar
B
Büyük gruplar
C
Modern formal örgütler
D
ikincil gruplar
E
Biçimsel örgütler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x