Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2016-2017 Final Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pierre Bourdieu sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
incelenen olayın ve olgunun tüm tarihsel arka planının bilinmesine gerek olmadığını belirtir.
B
Teorik alt yapı, tek başına açıklayıcı değildir.
C
Bourdieu’nun ikili yönünü yapısal inşacılık ya da inşacı yapısalcılık belirler.
D
Salt yapıya veya salt bireye vurgu yapan çalışmaların, vurgu yapmadıkları gerçeklikleri sürekli olarak gözden kaçırdıklarını belirtir.
E
Bourdieu’nun sosyolojisi birbirine zıt görünen kavram ve kuramları bir anda kullanma çabası içermektedir.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Jürgen Habermas’ın fikirleriyle örtüşmez?

A
Tahakküm kurtarıcı ilgi ile ilişkilidir.
B
Yaşantı dünyasının kolonileşmesi ferdi özgürlük yitimine yol açar.
C
Günümüzde, sistem dünyası ile yaşantı dünyası iç içe geçmiştir.
D
Rasyonel düşünce bir kez daha hâkim olarak adil ve özgür bir toplum oluşabilir.
E
Meşruiyet, siyasal sitemin ona tabi olan halkın çoğunluğu tarafından kabulüdür.
Soru 3

Anthony Giddens’in yapılaşma teorisinde toplumsal yapılar, aşağıdaki unsurların hangilerinden oluşur?

A
Kurallar- Hedefler
B
ilişkiler- Kaynaklar
C
Kurallar- ilişkiler
D
Kurallar- Kaynaklar
E
ilişkiler- Hedefler
Soru 4

Guntrip, modern bireyin olağan gibi görülen birçok davranışında aşağıdaki psikolojik bozukluklardan hangisinin belirtiler gösterdiğini iddia etmiştir?

A
Bipolar
B
Tembellik
C
Nevroz
D
Histeri
E
Şizoid
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “Enformasyon Teknolojisi Devrimi”nin temelinde yer alan olgulardan biridir?

A
Sosyalist hareketler
B
Sosyal medya
C
Küreselleşme
D
Feminist hareketler
E
Genetik mühendisliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’e göre esnek ilişkilerin yaygınlık kazanmasında belirleyici olan unsurlardan biri değildir?

A
Rekabet
B
Yer
C
iş güvencesi
D
Çalışma süresi
E
işverenle çalışan arasındaki toplumsal sözleşme
Soru 7

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi milletleri “icat edilmiş gelenekler” olarak görmektedir?

A
VVeber
B
Harvey
C
Hobsbavvm
D
Giddens
E
Zizek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Meşrulaştırıcı Kimliğe” verilebilecek örneklerden biridir?

A
Feminizm
B
Fundamentalizm
C
Cemaatçilik
D
Irkçılık
E
Milliyetçilik
Soru 9

1968 sonrasında güçlü bir toplumsal hareket olarak kadın kurtuluşunu, toplumsal cinsiyet kalıplarını, kadın kimliği ekseninde dönüştürülmesinin mücadelesi olarak erkek egemenliğine dayalı yapıları kökünden değiştirme talepleri olarak ortaya çıkam akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminizm
B
Emperyalizm
C
Fundamentalizm
D
Faşizm
E
Sosyalizm
Soru 10

Karakteri uzun dönemli amaçlarla, sadakatle ve karşılıklı bağlılıkla ifade eden Richard Sennet, yeni kapitalizmde artık uzun vadeli amaçların söz konusu olmadığını belirtmektedir.
Sennet, bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığını vurgulamıştır?

A
Kamusal insanın çöküşünü
B
Karakter aşınması yaşandığını
C
Zaman-mekan sıkışmasını
D
Yaşantı dünyasının kolonileşmesini
E
Kişiliğin parçalanmasını
Soru 11

Tarihsel olarak burjuva kamusal alanı 17. ve 18. yüzyıllarda devlet-kapitalizm ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır; görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sennett
B
Habermas
C
Lacan
D
Hegel
E
Zizek
Soru 12

Richard Sennet, yeteneğin öneminin artmasını, yönetim erkinin yeteneğe ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayanmasını, yaratıcı ve zeki olanın üstün ve değerli olarak yorumlanmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklar?

A
Zanaatkârlık
B
Zihinsel çapa
C
Otomasyon
D
Kurumsallaşma
E
Meritokrasi
Soru 13

Richard Sennet’e göre, kamusal yaşamın odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük şehirler
B
Mahalleler
C
Yakın arkadaşlar
D
Çalışma ilişkileri
E
Aile
Soru 14

İmza ve kart uygulamasıyla mesai saatleri denetlense de sigara yasağı nedeniyle çalışanların, mekân dışında sigara içmeye çıkmaları ve bu zamanı uzatmaları örneğini Richard Sennet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade açıklamaktadır?

A
Karakter aşınması
B
işe yaramazlık kâbusu
C
Enformel güvenin azalması
D
Rutinin kırılabilir bir öğe olması
E
Risk alarak yaşamak
Soru 15

I. Bireylerin kahvehane, park, mağaza gibi kamusal mekânlarda toplumsal ilişkiler kurma fırsatlarını değerlendirdikleri daha sivil bir alan
II. Halkın devlet otoritesinden bağımsız olarak kendi düşüncesini ve eylemini inşa ettiği daha siyasal bir alan
Yukarıdaki kamusal alan yaklaşımlarını benimseyen düşünürler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir?

A
Jürgen Habermas - Ulrich Beck
B
Manuel Castells - Anthony Giddens
C
Richard Sennet - Jürgen Habermas
D
Richard Sennet - Anthony Giddens
E
Ulrich Becks - Manuel Castells
Soru 16

David Harvey’e göre 1950’li yıllarda zaman ve mekân arasındaki mesafeye dayalı olarak kurulan ilişki hangi araçların hızına göre belirlenmeye başlamıştır?

A
Gemiler
B
Lokomotifler
C
Pervaneli uçaklar
D
Jet yolcu uçakları
E
Uydu iletişim sistemleri
Soru 17

David Harvey’e göre aşağıdakilerden hangisi mekânsal pratiğin, geleneksel anlayışlardan devralman yönlerinden biri değildir?

A
Ulaşılabilirlik ve mesafelendirme
B
Mekânın tüketimi
C
Mekânın edinim ve kullanımı
D
Mekânın hâkimiyet ve kontrol altına alınması
E
Mekânın üretimi
Soru 18

Harvey'in 1982 yılında 'Marxist ekonomi politik yaklaşım temelinde mekansal çözümlemeler' yaptığı çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölünmeyin Artık
B
Sermayenin Sınırları
C
Karakter Aşınması
D
Kamusal insanın Çöküşü
E
Yaşadığım Sefalet
Soru 19

Aşağıdaki düşünürden hangisi postmodernizmi “meta-anlatılara inanmamak” olarak tanımlamaktadır?

A
E. Durkheim
B
A. Comte
C
K. Marks
D
J. F. Lyotard
E
M. Weber
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi esnek birikim rejiminin niteliklerinden biridir?

A
Yüksek istihdam
B
Sendikaların öne çıkması
C
Kitlesel üretim
D
Hizmet sektöründe istihdamın artışı
E
Ürünün standartlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x