Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pierre Bourdieu’ye göre modern endüstri toplumlarında en temel karşıtlık aşağıdaki hangi iki sermaye arasındadır?

A
Ekonomik sermaye ile simgesel sermaye
B
Yeniden üretim sermayesi ile ekonomik sermaye
C
Kültürel sermaye ile ekonomik sermaye
D
Simgesel sermaye ile kültürel sermaye
E
Yeniden üretim sermayesi ile kültürel sermaye
Soru 2

Bireyin zorunluluklar sonucu vardığı çıkmazlardan kurtulmasına, o bireyin sosyal yapıdaki yerini hiyerarşideki yerleri, cinsiyetleri, yaş sıralaması açısından ailedeki konumları vb. göz önünde bulundurarak çözümler sunan bir ilkedir.
Pierre Bourdieu'nun yukarıda bir ilke olarak açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habitus
B
Sermaye
C
Alan
D
Doxa
E
Ayrım
Soru 3

Pierre Bourdieu’nun geliştirdiği alan kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin çeşitli sermaye türlerine sahip olmak için peşlerinde koştukları mücadele alanı olarak tasvir edilir.
B
Alan toplumsal konumlar arasındaki bağıntıların bir bileşkesidir.
C
Alan kavramını tanımlarken Durkheim’in fikirlerinden yola çıkmıştır.
D
incelenen toplumsal uzayın üstüne bina edilen bir kavram ya da nesnedir.
E
Alanda söz sahibi olmak için eyleyicinin alana ait asgari sermayeyi edinme mecburiyeti vardır.
Soru 4

Pierre Bourdieu sosyologlara aşağıdaki hangi metedolojik anlayışa sahip olmalarını önermiştir?

A
Dikotomik açıklamalar sunmak
B
incelenen olgunun içinde bulunduğu kültürel düzeyi diğer düzeylere oranla öne çıkarmak
C
Kendi deneyimlerini araştırmanın dışında tutmak
D
Hem yapıyı hem de eyleyeni ihmal etmemek
E
Sadece görünen gerçeklere odaklanmak
Soru 5

I. Oyuna dâhil olmak için oyundan elde edilebilecek çıkarlar
II. Oyunun kuralları
III. Oyunun oynandığı yer
Pierre Bourdieu’nun sosyolojisinde oyunla ilgili yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Alan- doxa- illusio
B
illusio- doxa- alan
C
Doxa- alan- illusio
D
Doxa- illusio- alan
E
illusio- alan- doxa
Soru 6

Jürgen Habermas’ın çalışmalarında toplumsal evrimin nihai noktasının aşağıdakilerden hangisi olduğu vurgulanmıştır?

A
iletişimsel Toplum
B
Rasyonel Toplum
C
Eleştirel Toplum
D
idealist Toplum
E
Sosyalist Toplum
Soru 7

'İletişimsel Eylem Kuramı'nı geliştiren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Pierre Bourdieu
C
Anthony Giddens
D
Jürgen Habermas
E
Manuel Castells
Soru 8

Jürgen Habermas’a göre kamusallık, Avrupa’da kapitalizmin gelişimi ile birlikte hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

A
16. yüzyıl
B
17. yüzyıl
C
18. yüzyıl
D
19. yüzyıl
E
20. yüzyıl
Soru 9

Habermas’ın toplum modelinde, sistem dünyasını oluşturan iki ayrı yapı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kamusal- kültürel
B
Ekonomik- kültürel
C
Siyasal- kültürel
D
Siyasal- ekonomik
E
Siyasal- kamusal
Soru 10

Çok karmaşık toplumlarda, büyük ölçekli toplumsal süreçlerin giderek daha özerk hale gelmesi ve bireylerin eylemlerini sınırlandırması sonucunda ortaya çıkan ve ferdi özgürlük yitimine yol açan sürece ne ad verilir?

A
Sistem dünyasının parçalanması
B
Yaşantı dünyasının parçalanması
C
Sistem dünyasının kolonileşmesi
D
Yaşantı dünyasının ilgası
E
Yaşantı dünyasının kolonileşmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Giddens'in geç modern topluma özgü bahsettiği risklerden biri değildir?

A
Kapitalizmin istikrarsız nitelikleri sebebiyle, ekonomik büyümenin çökme ihtimali
B
Devlet eliyle ya da başka yollarla yapılan ve hiç kimsenin kaçmasının mümkün olmadığı gözetim
C
Türlerin yaşamını sürdürememe riskiyle birlikte artan askeri güç
D
Sermaye dolaşımının bilinmeyen bölgelerde kişisel anlamlılıktan uzak imal edilmiş riskin ortaya çıkması
E
Kapitalizmi sınırlayan ekolojik ve çevresel kısıtlamalar
Soru 12

Anthony Giddens modernliği, “bütün bireylerin topluca bir dereceye kadar kontrolünde bulunan fakat aynı zmanda kontrolümüzden çıkıp kendisini parçalara ayırabilme tehlikesini taşıyan devasa bir güç makinesine” benzetmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya göre Anthony Giddens’in modernliği benzettiği makine aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vishnu
B
Aç ılımlı mekanizma
C
Zorlayıcı güç
D
Krishna
E
Juggernaut
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modernliğin dinamizmini yaratan unsurlardan biri değildir?

A
Esnek birikim rejimi
B
Yerinden çıkarma/edilme ve açılımlı mekanizmalar
C
Zaman ve uzamın birbirinden ayrılması
D
Radikal düşünümsellik
E
Küreselleşme
Soru 14

Modern dünyanın daha önce yaşanan dönemlerden farklı olmadığını belirterek onu geç modern dönem şeklinde kavramlaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jurgen Habermas
B
Fredric Jameson
C
Manuel Castells
D
Pierre Bourdieu
E
Anthony Giddens
Soru 15

I. Eylem motivasyonu
II. Eylemin düşünümsel gözetimi
III. Eylemin rasyonelleştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Anthony Giddens’e göre etkileşimler dâhilinde bulunan unsurlardan biridir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dışsal risklerin özelliklerinden biridir?

A
Beklenmedik bir anda dışardan vuran olayların yarattığı risk olması
B
Hesaplanamaz bir risk olması
C
Düzensiz ve çok nadir olarak meydana gelen bir risk olması
D
Sanayi toplumunlarında görülmeyen bir risk olması
E
Sigorta edilemez bir risk olması
Soru 17

Riski gelecekteki olasılıklar düşünülerek etkin biçimde değerlendirilen tehlikeler olarak tanımlayan ve riskin geleceği kontrol etme fikriyle biçimlendiğini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
F. Furedi
B
A. Giddens
C
H. Guntrip
D
U. Beck
E
M. Douglas
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunun temel dürtüsüdür?

A
Korku
B
Cinsellik
C
Analık
D
Susuzluk
E
Açlık
Soru 19

Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdkilerden hangisidir?

A
Tarihsel Modernleşme
B
Düşünümsel Modernleşme
C
Klasik Modernleşme
D
Düzenli Modernleşme
E
Basit Modernleşme
Soru 20

I. Basit
II. Düşünümsel
III. Karizmatik
Yukarıdakilerden hangileri U. Beck’in çalışmalarındaki modernleşme süreçleri ndendir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x