Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Final Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu, aşağıdaki hangi iki kavram arasındaki ilişkiyi ontolojik bir suç ortaklığı olarak tanımlar?

A
Alan ve sermaye
B
Habitus ve sermaye
C
Habitus ve alan
D
Doxa ve habitus
E
Sermaye ve doxa
Soru 2

Jürgen Habermas’a göre yaşantı-dünyasının kolonileşmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Ekonomik krizlerin sayısının artması
B
Sınıfsal bölünmelerin ve çatışmaların yoğunlaşması
C
Yaşantı-dünyasının sistem üzerindeki güç ve denetiminin artması
D
Sistemin yaşantı dünyası üzerindeki güç ve denetiminin artması
E
iletişimsel rasyonalitenin yaygınlaşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Anthony Giddens sosyolojisinde toplumsal pratiğin yasalaştırılmasının bileşenlerinden biridir?

A
Değerler
B
Ahlak
C
Para
D
Hiyerarşi
E
Normlar
Soru 4

Risk toplumunun temel dürtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsellik
B
Susuzluk
C
Açlık
D
Analık
E
Korku
Soru 5

Milliyetçilik, milletlerin kendi öz-bilinçlerine uyanma süreci değildir; ulusların var olmadığı yerde onların icat edilmesidir.
Milliyetçilik ile ilgili yukarıdaki görüşün sahibi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harvey
B
Hobsbavvm
C
Castells
D
Gellner
E
Marcuse
Soru 6

Manuel Castells sosyolojisinde, sermayenin küreselleşmesi, çok taraflı iktidar yapılarının oluşması ve merkezi otoritenin yerel ve bölgesel yönetimlere kayması anlamına gelen ve yeni bir iktidar biçimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok parçalı yönetim
B
Ağ devleti
C
Yeni ulus devlet
D
Otomasyon devleti
E
Küreselleşmiş devlet
Soru 7

Castells’e göre aşağıdakilerden hangisi feminist hareketlerin günümüz toplumlarında doğmasına sebep olan özgül nedenlerden biri değildir?

A
Küreselleşmiş bir toplumda kültürel dönüşümlerin hızla yayılması ve gezegenin büyük bir bölümünde kadınların seslerinin bir üst doku oluşturması
B
1960’lardaki toplumsal hareketler içerisinde kadınların cinsiyetçiliğe maruz kalması
C
Eğitim fırsatlarının kadınlara açılması ve işgücü piyasasının dönüşümü
D
Evliliklerin boşanmayla ya da ayrılıkla dağılması
E
Biyoloji, farmakoloji ve tıpta, insan türünün çoğalmasıyla ilgili denetimi sağlayan teknolojilerin gelişmesi
Soru 8

Kapitalizmin 1970’lerde girdiği krize yeni bir çıkış sağlayan ve bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler anlayışının yeniden değerlendirilmesine karşılık gelen siyasal-ekonomik perspektif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoliberalizm
B
Siyasal - Ekonomik Liberalizm
C
Yeni Keynesçilik
D
Muhafazakarlık
E
Sosyal Demokrasi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Richard Sennett’e göre “işe yaramazlık kâbusu” olarak ifade edilen durumun nedenlerinden biridir?

A
Üretim arzındaki daralma
B
Üretim talebindeki daralma
C
Kamusal alanın çöküşü
D
Kent merkezlerinde artan risk
E
Küresel emek arzı
Soru 10

Richard Sennett’in kamu ya da kamusal alana ilişkin bakış açısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamusal alanda çok çeşitli ve karmaşık toplumsal gruplar kaçınılmaz olarak bir araya gelir.
B
Kamusal alanın oluşumu kentlerin farklılaşmasıyla ilişkili ve eşzamanlıdır.
C
Kamusal alan kazanılmış statülerin çatışma içinde ortaya çıktığı kentsel alanlardır.
D
Kamusal alan aile ve yakın arkadaş ortamı dışında kalan yaşam bölgesidir.
E
Kamusal yaşamın odak noktası büyük şehirlerdir.
Soru 11

“Kamusal İnsanın Çöküşü” ve “Zanaatkar” adlı eserler aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A
Harvey
B
Sennett
C
Bourdieu
D
Catells
E
Habermas
Soru 12

Modernizmin, metaanlatılarıyla, farklılıklara, ayrım ve ayrıntılara dikkat göstermemesine karşın, postmodernizmin, ötekilik, öznellik, cinsiyet ve cinsellik, ırk ve sınıf, zamansal ve mekânsal coğrafi yerleşime dayalı birçok farklılığı temsil ettiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harvey
B
Habermas
C
Bourdieu
D
Castells
E
Sennett
Soru 13

Postmodernizm terimi ilk olarak aşağıdaki hangi alanda benimsenmiştir?

A
Ekonomi
B
Müzik
C
Siyaset
D
Resim
E
Mimarlık
Soru 14

Henri Lefebvre, imaj ve sembollerle ilişkili olarak birlikte yaşayanların, bir arada ikamet edenlerin mekânını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır?

A
Mekânın temsilleri
B
Mekânsal pratikler
C
Zamansal pratikler
D
Temsil mekânları
E
Mekânın üretimi
Soru 15

David Harvey’e göre 1950’li yıllarda zaman ve mekân arasındaki mesafeye dayalı olarak kurulan ilişki aşağıdaki hangi araçların hızına göre belirlenmeye başlanmıştır?

A
Lokomotifler
B
Gemiler
C
Pervaneli uçaklar
D
Jet yolcu uçakları
E
Uydu iletişim sistemleri
Soru 16

__________, üçüncü dünya devletlerinin yeterli ve sürdürülebilir kalkınma düzeyine ulaşamamalarını ileri kapitalist dünyaya bağımlılıklarına bağlayan kuramları anlatan bir terimdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bağımlılık Kuramı
B
Eleştirel Kuram
C
Bağımsızlık Kuramı
D
Marksist Kuram
E
Modernleşme Kuramı
Soru 17

1968 sonrasında güçlü bir toplumsal hareket olarak kadın kurtuluşunu, toplumsal cinsiyet kalıplarını, kadın kimliği ekseninde dönüştürülmesinin mücadelesi olarak erkek egemenliğine dayalı yapıları kökünden değiştirme talepleri olarak ortaya çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminizm
B
Sosyalizm
C
Fundamentalizm
D
Faşizm
E
Emperyalizm
Soru 18

Avrupa kökenli ________ , Loomba’nın ifade ettiği gibi, kapitalizm öncesi dönemlerde ortaya çıkan eski kolonyalzimlerden farklı olarak, “Batı Avrupa’da kapitalizmin kuruluşuna eşlik etmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
post-kolonyalizm
B
neo-kolonyalizm
C
modern kolonyalizm
D
klasik kolonyalizm
E
geleneksel kolonyalizm
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 15 yüzyılın sonlarından başlayarak 20 yüzyılın başlarına kadar kolonileştirme politikaları ve uygulamalarını gerçekleştirenlerden biri değildir?

A
Fransa
B
Portekiz
C
ispanya
D
İngiltere
E
Cezayir
Soru 20

Modern kolonyalizmin başlangıcı olarak da kabul edilen çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern çağ
B
Keşifler çağı
C
Yakın çağ
D
Eski çağ
E
Orta çağ
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x