Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Salt yapıya veya salt bireye vurgu yapan yaklaşımları eleştiren Bourdieu, epistemolojik konumunu ________ olarak belirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
meşruiyet krizi
B
işlevselcilik
C
dönüşümsellik
D
yapısalcı inşacılık
E
çatışmacı işlevselcilik
Soru 2

Bourdieu’nun, hem bireyi şekillendiren hem de bireyin eylemleri tarafından şekillendirilen karşılıklılık durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habitus
B
Simgesel Şiddet
C
Ayırım
D
Oyun
E
Alan
Soru 3

Bourdieu sosyolojisinde, neden ve sonuç arasında iki yönlü dönüşlü dairesel ilişkileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonalite
B
Habitus
C
Oyun
D
Beğeni
E
Düşünümsellik
Soru 4

__________, sosyologlara hem yapıyı hem de eyleyeni ihmal etmeyen ve dikotomik açıklamalardan kaçınan, yapının inşacılığını ön plana çıkaran bir metodolojik anlayışa sahip olmalarını önermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Weber
B
Althusser
C
Bourdieu
D
Luhmann
E
Durkheim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Göker’in belirttiği kültürel sermayenin varoluş hallerinden biridir?

A
Türetilmiş
B
Kurumsallaşmış
C
Yerelleştirilmiş
D
Cisimleşmiş
E
Sınıfsallaşmış
Soru 6

Habermas’ın hakikat ve ahlaki iyilikle ilgili problemlerin bireyler arasında özgür, açık ve zorlamaya dayalı olmayan bir iletişim sürecinden akılcı bir şekilde çözümlenmesini ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideal akıl
B
Sosyal sistem
C
Yaşantı dünyası
D
iletişimsel sermaye
E
iletişimsel rasyonalite
Soru 7

Habermas’ın çalışmalarında iletişimsel eylemin gerçekleştiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal alan
B
Sistem dünyası
C
Sınıfsız alan
D
Yaşantı dünyası
E
Ekonomik alan
Soru 8

Modernitenin kurtarıcı bir güce sahip olduğu düşüncesinin iflas ettiğini ve artık postmodern bir dönemde yaşadığımızı savunan pek çok entelektüelden farklı olarak, ________ moderniteyi henüz gerçekleştirilmemiş potansiyellere sahip “tamamlanmamış bir proje” olarak görür ve bu nedenle postmodern bir dünyadan söz etmek için henüz çok erken olduğunu savunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bottomore
B
Habermas
C
Ritzer
D
Mead
E
Layder
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın rasyonelleşme konusundaki görüşlerinden biridir?

A
Rasyonel düşünmenin alabileceği tek form araçsal rasyonalitedir.
B
Modern dünyanın araçsal rasyonalite tarafından tamamen tahrif edildiğini ve kurtuluş imkânı olmadığını savunur.
C
Kurtuluşun/özgürleşmenin yolu rasyonel iletişimdir.
D
Sistematik olarak çarpıtılmış iletişim sonucu rasyonalite oluştuğunu savunur.
E
Rasyonelleşmenin her formuna karşıdır.
Soru 10

Küreselleşmeyi modern dönemde gerçekleşenlerin sonucu olarak değil, bizzat modernitenin kendisini tüm dünyaya yaymasıyla oluşmuş bir olgu olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giddens
B
Marks
C
Weber
D
Comte
E
Adams
Soru 11

Anthony Giddens sosyolojisi içerisinde toplumsal ilişki ve etkileşimleri yerel bağlamlarından çekip çıkaran pratiklere ne ad verilir?

A
Aç ılımlı mekanizmalar
B
Sürekli mekanizmalar
C
Yerinden çıkarma
D
Yerinden edilme
E
Sembolik göstergeler
Soru 12

Anthony Giddens’in yapılaşma teorisinde toplumsal yapılar aşağıdaki unsurlardan hangilerinden oluşur?

A
Kurallar-ilişkiler
B
Kurallar-kaynaklar
C
ilişkiler-kaynaklar
D
Kurallar-hedefler
E
ilişkiler-hedefler
Soru 13

Anthony Giddens sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Giddens, sosyolojide kökleşmiş karşıtlıkları reddeden bir çaba içinde olmuştur.
B
Giddens, geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşmaya çalışmıştır.
C
Giddens, yorumsamacı sosyolojinin bazı yönlerini daha geleneksel yapısalcı sosyolojinin unsurları ile uzlaştırma denemesinde bulunmuştur.
D
Giddens, toplumsal yaşamın evrensel yasalarının bulunmadığını kabul etmiştir.
E
Giddens, düalist yaklaşımlara yakınlaşmaya çalışmıştır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Anthony Giddens’a göre modern toplumsal kurumlan geleneksel toplumsal düzenlerden ayıran süreksizlik kategorilerinden biridir?

A
Değişim değerleri
B
Değişim bağlamı
C
Değişim prestiji
D
Değişim hızı
E
Değişim standarları
Soru 15

I. Basit
II. Düşünümsel
III. Karizmatik
Yukarıdakilerden hangileri Beck’in çalışmalarındaki modernleşme süreçlerinin aşamaları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

__________, tarımsal toprağın, ormanların, denizlerin ürün verme kapasitelerini, para kazanma fırsatlarını azaltabileceği gibi buna izin veren hükümetlerin ya da bu teknolojiyi getiren firmaların meşruiyetinin sorgulanmasına da neden olabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ekolojik istimlâk
B
iklim değişimi
C
Risk iklimi
D
Geç modernite
E
Ekolojik göç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Risk Toplumu”na ilişkin bir özelliktir?

A
Açlık
B
Korku
C
Sınıf bilinci
D
Toplumsal sınıf konumu
E
Kolektifleşme
Soru 18

Beck’e göre aşağıdakilerden hangisi bilişim toplumlarını bekleyen tehlikelerden biri değildir?

A
Çok hızlı seyreden toplumsal dönüşümlere ayak uyduramamaktan kaynaklanan gelecek korkusu
B
Bireysel ve örgütlü terörün yaygınlaşması
C
iktisadi durgunluğun işsizliğe yol açması
D
Özel hayatın mahremiyetine tecavüzlerin artması
E
Özellikle bireylerin mahremiyetine devletin sınırsız müdahalesine imkân veren teknolojilerin yaygınlaşması
Soru 19

Beck, insanların bilgi ve teknolojileri yanlış ya da kötü amaçlı kullanmalarıyla bütün dünyayı tehlikeye sokmaları sonucunda ortaya çıkan yapıya ne ad verir?

A
Suni Risk
B
imal Edilmiş Risk
C
Dışsal Risk
D
Küresel Risk
E
Risk Toplumu
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x