Spor Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Spor Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı yönetim fonksiyonlarından biridir?

A
Örgütleme
B
Planlama
C
iletişim
D
Yöneltme
E
Kontrol
Soru 2

Sporun geniş anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Spor eski çağ alışkanlığıdır.
B
Spor modern bir yönetim biçimidir.
C
Spor bir arkadaşlık aracıdır.
D
Spor bir rekreasyon, bir yarışmadır.
E
Spor teknolojik bir gelişmedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi performans ürünlerinden biri değildir?

A
Fitnes antrenmanı
B
Tıbbi bakım
C
Yönetim kurumlan ve yetkilileri
D
Spor tesisleri
E
Ekipman
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönetim tanımı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Sevk
B
Etkililik
C
Hammadde
D
Yöneltme
E
insan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi grupların yönetim açısından kritik olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Grupların yönetici tarafından manipüle edilerek baskı unsuruna dönüştürülebilmesi
B
Varlıklarının örgüt içinde istenen ya da istenmeyen sonuçlara neden olabilmesi
C
Her türlü örgüt içinde mevcut oluşu
D
Grupları anlamanın grupların oluşturacağı olumlu sonuçları görme ihtimalini artırması
E
Oluşumlarının kaçınılmaz oluşu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonu oluşturan temel değerlerden biridir?

A
Sporcular
B
Yöneticiler
C
Yönetmelikler
D
Bilgi
E
Tesisler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarından biri değildir?

A
Hedef ve amaçların oluşturulması
B
iç ve dış çevrenin incelenmesi
C
Sürekli geri bildirimde bulunma
D
Alternatif hareket tarzlarının oluşturulması
E
Planın başarısının ölçülmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan gruplara bir örnektir?

A
Beden eğitimi ve spor bölümü
B
Öğle yemeği arkadaş grubu
C
işletme bölümü
D
Basketbol şubesi
E
Üretim departmanı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
Yönetici özellikleri
B
insan kaynakları yönetimi
C
Organizasyon yapısı
D
Stratejik yönetim
E
Örgüt kültürü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanların iş ve görevlerindeki başarılarının, ödüllendirilmiş davranışlarının sonucu olduğunu iddia eden motivasyon teorisidir?

A
MotI ve edici ve durum koruyucu etmenler teorisi
B
Beklenti teorisi
C
Performans doyum teorisi
D
insan ihtiyaçları teorisi
E
ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Örgüt büyüklüğü
B
işgücü pazarı
C
Sendikalar
D
Maliyet enflasyonu oranı
E
Örgüt stratejileri
Soru 12

Lider ile izleyen arasındaki etkileşimin atamalar yoluyla gerçekleştiği liderlik oluşumları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gevşek bağ
B
Doğal bağ
C
Yapay bağ
D
Sıkı bağ
E
Gerçek bağ
Soru 13

“Bir grup insanı, belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme, etkileyebilme bilgi ve yeteneklerinin toplamı” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik Direktörlük
B
Yöneticilik
C
Danışmanlık
D
Spor Yöneticiliği
E
Liderlik
Soru 14

Aşağıdaki insan kaynakları yönetimi amaçlarından hangisi, örgüt içinde belirli bir birimin genel örgütsel başarıya olan katkısının artırılmasına yönelik uygulamaları ifade eder?

A
Toplumsal amaçlar
B
Örgütsel amaçlar
C
Kişisel amaçlar
D
işlevsel amaçlar
E
Yönetsel amaçlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacılar tarafından yapılan liderlik tanımlarından biri değildir?

A
Liderlik, organizasyonun günlük yapılacak işlere verilen mekanik karşılık ve koordinasyonudur.
B
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları duruma göre uyarlayıcı, onların sorularını yanıtlayıcı bir roldür.
C
Liderlik, iletişim sürecinin yaşandığı bir ortamda, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişiler arası etkileşim sürecidir.
D
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
E
Liderlik ortak bir amaca yönelik bir grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
Soru 16

Kendilerini lider olarak algılamayan ve lider olmayı da istemeyen genel olarak pasif, öz güveni düşük, çekingen davranış sergileyen kişilere, algısal liderlik modelinde ne ad verilir?

A
Demokratik Liderlik
B
Orta Yol Liderlik
C
ideal Liderlik
D
Potansiyel Liderlik
E
Örtük Liderlik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir oryantasyon süreci uygulamaları arasında yer almaz?

A
Örgüt kültürünü anlama
B
Personeli güçlendirme
C
Olumlu iş ilişkileri geliştirme
D
Genel amaçları anlama
E
Çalışanın işi öğrenmesine yardımcı olma
Soru 18

Yönetim süreçlerini sistematik hale getiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Minzberg
B
M.Weber
C
P.Drucker
D
W. Taylor
E
H. Fayol
Soru 19

Spor işletmelerinde bilgi yönetimi açısından çalışanların ve yönetimin gösterdiği teorik, kavramsal veya bilişsel becerilere işaret eden bilgi kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel bilgi
B
Benimsenmiş bilgi
C
Şekillenmiş bilgi
D
Bütünleşik bilgi
E
Teknik bilgi
Soru 20

Personel seçme ve işe alma konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış kaynaklardan seçim değişim ve yenilik amacıyla tercih edilir.
B
Dış kaynaklardan seçim yeni kurulum veya genişleme durumlarında tercih edilir.
C
Dış kaynaklardan seçim iş zenginleştirme veya iş genişletme süreçlerinde tercih edilir.
D
iç kaynaklardan seçim daha süratli ve az maliyetlidir.
E
iç kaynaklardan seçim çalışan motivasyonunu artırır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x