Sporda Sponsorluk 2018-2019 Vize Sınavı

Sporda Sponsorluk 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Spor sponsorluğunun gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sponsorluk reklamın sınırlandırıldığı veya yasaklandığı alanlarda ikame işlevi görür.
B
Sponsorluk faaliyetlerinin başlangıcı eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar dayanır.
C
Rönesans döneminde aristokratlar sanatsal yaratılara sponsorluk yapmışlardır.
D
Reklam maliyetlerinin artması ticari sponsorluğu cazip hale getirmiştir.
E
Sponsorluk faaliyetlerine yatırımlar ABD’den önce Avrupa’da başlamıştır.
Soru 2

Karşılık beklemeden yalnızca iyi bir şey yapıldığı bilinerek gerçekleştirilen fedakarca bir etkinlik olan ________ , hayırseverliğe bağlı olarak gerçekleştirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iyi niyet
B
Sosyal sorumluluk
C
Bağış
D
Patronaj
E
Sponsorluk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun üçüncü taraflara sağladığı yararlar arasında yer almaz?

A
Sponsorun gerçekleştirdiği organizasyonlarda ek işler yaratır.
B
Sponsorun organizasyonu gerçekleştirdiği yer turistik cazibeye sahip olur.
C
Dolaylı olarak istihdam sağlar.
D
Bir sporcuya veya takıma sponsor olan bir şirket rakip tarafın taraftarlarının da ilgisini çekebilir.
E
Kültür, dil ve coğrafi sınırların aşılmasında ülkelere olumlu etkisi olur.
Soru 4

Ayrıcalıklı sponsorlukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel sponsorluk olarak da adlandırılmaktadır.
B
Reklam amaçlarını planlarken yardımcı sponsorları da düşünmek zorundadır.
C
Reklam amacıyla çeşitli platformların tek kullanıcısıdır.
D
Bir spor organizasyonu için tek sponsor olma durumudur.
E
Sponsorun ismi lige ve yarışlara verilebilir.
Soru 5

Eskişehir kökenli büyük bir şirket bir güreşçi ile sponsorluk anlaşması yapmak istemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi desteklenecek kişide aranan özelliklerden biri olmalıdır?

A
Potansiyel yıldız olabilecek bir kişi olması
B
Kişinin Eskişehir’de ikamet etmesi ya da Eskişehirli olması
C
Kişinin şirket ile müşteri olma ilişkisinin olması
D
Kişinin spor kariyerinin başında olması
E
Mevcut durumda meşhur bir kişi olmaması
Soru 6

Herhangi bir mekânda ölçülebilir bir tepki ve/veya bir ticari işlemi etkilemek için, bir ya da birden fazla reklam medyasını kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
internet pazarlaması
B
interaktif pazarlama
C
Pazarlama iletişimi
D
Etkileşimli pazarlama
E
Doğrudan pazarlama
Soru 7

Satışlardaki artışı sağlamak için kullanılan kısa dönemli uygulamaları ortaya koyan satış tutundurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler
B
Konumlandırma
C
Satış tutundurma
D
Reklam
E
Kişisel satış
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğu ve diğer pazarlama iletişimlerinin dönemsel etkileri bakımından kısa dönemli olarak sınıflandırılmıştır?

A
Kişisel satış
B
Halkla ilişkiler
C
Sergi
D
Reklam
E
Spor sponsorluğu
Soru 9

Reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma gibi ayrı ayrı iletişim uygulamalarının bir bütün olarak uygulanması ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bütünleşik reklam
B
bütünleşik pazarlama denetimi
C
entegre sponsorluk
D
entegre pazarlama yönetimi
E
bütünleşik pazarlama iletişimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik spor pazarlama iletişiminde zorluk çıkartan özel çevre faktörlerinden biridir?

A
iletişim ve koordinasyondaki yetersizlik
B
Spora profesyonel bakış açısı
C
Spordaki kontrol edilebilen faktörlerin yarattığı korku
D
Logo görünürlüğünün medyada yer almaması
E
Spor projelerinde uluslararası ajansların tereddütleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Bilinçaltı mesaj
B
Kiralık sponsor izleme araştırmaları
C
Finansal destek
D
Dağıtım alanı yaratma
E
Halkla ilişkiler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sponsorlukta ürün/marka ile ilişkili amaçlardan biri değildir?

A
Rekabete karşı durma
B
Satışları ve pazar payını artırma
C
Konumlandırma
D
Çalışanlar arası ilişkileri geliştirme ve motivasyon sağlama
E
Hedef pazardaki farkındalığı artırma
Soru 13

Sponsorlukta değerlendirme kriterlerinin uygulanması ve önemi aşağıdaki unsurlardan hangisine göre farklılık gösterir?

A
Algı haritası
B
Tabela sayıları
C
Ürünün yaşam döngüsünde bulunduğu evre
D
Ön araştırma
E
Sponsorluk garanti koşulları
Soru 14

Sponsorluk seçim sürecinde bilgi ihtiyacının en yüksek olduğu, sorunun derecesinin de yüksek belirlendiği ve yeni alternatiflerin dikkate alınmasının önemli olduğu sponsorluk durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzenlenmiş Sponsorluk
B
Gözden geçirilmiş sponsorluk
C
Yeni sponsorluk
D
Yeniden sponsorluk
E
Doğrudan yeniden sponsorluk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk bütçesinde yer alabilecek olası harcama kalemlerinden biridir?

A
Sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar
B
Sponsorluk dışında hizmetlerden yararlanılan tutar
C
Sponsorluk faaliyetinden bağımsız yönetim harcamaları
D
Sponsorluk öncesi dağıtılan hediyeler
E
Sponsorluk sonrası görevli personel harcamaları
Soru 16

Bir futbol müsabakasına sponsor olan firma, çocukların ve engellilerin parasal bir ücret karşılığı olmaksızın bu müsabakalara katılmaları konusunda karar almıştır.
Sponsor firmanın bu faaliyeti, fiyatlandırmanın hangi amacı kapsamında değerlendirilir?

A
Siyasi amaç
B
Varolabilme amacı
C
Finansal amaç
D
Pazarlama amacı
E
Sosyal amaç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla fiyatlandırma stratejisinin kullanılmasını ifade eden kavramdır?

A
Nispi değere dayalı fiyatlandırma
B
Karma fiyatlandırma
C
Talebe dayalı fiyatlandırma
D
Maliyete dayalı fiyatlandırma
E
Rekabete dayalı fiyatlandırma
Soru 18

“Ziraat Türkiye Kupası” spor sponsorluğu aşağıdaki sponsorluk türlerinden hangisidir?

A
isim hakkı sponsorluğu
B
Yardımcı sponsor
C
Resmi malzeme tedarikçiliği
D
Kültür sponsorluğu
E
Sanat sponsorluğu
Soru 19

Sponsorluğun fiyatlandırılmasının temel noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün değeri
B
Üretim potansiyeli
C
iletişim bütçesi
D
Sponsorluk bütçesi
E
Reklam bütçesi
Soru 20

Genel olarak sponsorluk düşünüldüğünde Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine yapılan sponsorluk bedeli diğerlerine göre daha fazladır?

A
Kültür
B
Spor
C
Sosyal
D
Sanat
E
Edebiyat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x