Strateji ve Güvenlik 2017-2018 Final Sınavı

Strateji ve Güvenlik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bernard Brodie’nin özellikle ekonominin yöntemlerinin kullanılmasını salık vererek başını çektiği bir akım doğrultusunda bilimsellik anlayışı __________ strateji düşüncesinin özünü oluşturmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde
B
Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde
C
nükleer dönemde
D
antik dönemde
E
ikinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde
Soru 2

Soğuk Savaş sırasında süper güçlerin bir nükleer saldırıyı atlatıp daha sonra da karşı tarafa nükleer misilleme yapabilecek ikinci vuruş kapasitesine ulaşmasına ne ad verilir?

A
Karşılıklı teyit edilmiş yoketme
B
Karşılıklı vuruş
C
Karşılıklı caydırma
D
Karşılıklı yıldırma
E
Önalıcı vuruş
Soru 3

Devlet-merkezli analiz yapan Stratejik Çalışmalar, ________ öncelik verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ekonomik konulara
B
diplomatik konulara
C
çevresel konulara
D
tarihi konulara
E
askeri konulara
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “jus in bello” ilkesinin sonucudur?

A
Topyekun saldırı ve kıyıcılık
B
Sivil dokunulmazlığı ve oranlılık
C
Topyekun saldırı ve aşırılık
D
Asimetrik savaş ve imha
E
Sivillere saldırı ve aşırı güç kullanımı
Soru 5

Güvenlik çalışmalarında gündem değişimi ile ilgili aşağıdaki konu ve yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A
Kadın sorunları - Rebecca Grant
B
Göç ve kimlik - Norman Myers
C
Çevre sorunları - Myron Weiner
D
Ekonomik bağımlılık - Peter H. Gleick
E
Çevre sorunları - Beverly Cravvford
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllarda güvenlik politikalarında Yunanistan’ı bir tehdit unsuru olarak konumlandırmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Ermenistan’la savunma antlaşması imzalaması
B
Kafkasya’da Türkiye’ye karşı Rusya ile işbirliğine girmesi
C
Suriye ile stratejik ortaklık oluşturması
D
Ege denizinde yaşanan krizler
E
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesi
Soru 7

Türkiye’nin ulusal güvenliğine ilişkin en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telsiz Kanunu
B
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
C
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
D
Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
E
MGK Genel Sekreterliği Kanunu
Soru 8

Paris Okulu'nun güvenlik çalışmalarının temel tezlerine esin kaynağı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Michel Foucault
B
Jean Paul Sartre
C
Simone de Bouvoir
D
Maurice Marleau-Ponty
E
Jean Luc Nancy
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Buzan/Hansen'ın güvenlik çalışmaları sınflandırmasında yer almaz?

A
Feminist Güvenlik Çalışmaları
B
Neo-yapısal Çalışmalar
C
Barış Araştırmaları
D
Post-yapısal Güvenlik Çalışmaları
E
Post-kolonyal Güvenlik Çalışmaları
Soru 10

Türkiye’de güvenlik kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

A
Akademik çevreler
B
Politik çevreler
C
Sivil bürokratik çevreler
D
Askeri çevreler
E
iş çevreleri
Soru 11

Kenneth Waltz’a göre, devletler arasındaki doğa hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim
B
Uzlaşma
C
Rekabet
D
Savaş
E
Barış
Soru 12

Realist yazarlara göre, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun bir devletin güç artırmasının diğeri için kaçınılmaz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittifak arayışı
B
Seferberlik ilanı
C
Güvenlik tehdidi
D
Bütçe kısıntısı
E
Diplomatik girişim
Soru 13

Francis Fukuyama tarafından “Amerikan önderliğinde başkaldıran diktatörler ile düşman ideolojilere karşı koymayı ve mümkün olduğu her yerde bunları yıkmayı; Amerika’nın çıkarları ile liberal demokratik ilkelerin desteklenmesini; ve insan kötülüğünün daha aşırı hallerine karşı mücadele etmeye çalışana yardım sağlanmasını gerektiren bir iyiliksever hegemonya” olarak tanımlanan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni-Liberallik
B
Yeni-Muhafazakarlık
C
Yeni-Hegemonya
D
Yeni-Sömürgecilik
E
Yeni-Yayılmacılık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George W. Bush’un 29 Ocak 2002 tarihli “Birliğin Durumu” konuşmasında “Şer Ekseni” olarak tanımladığı ülkelerden biridir?

A
Küba
B
Güney Kore
C
İran
D
Venezüella
E
İsrail
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1999, 2004 ve 2009 yıllarındaki genişlemelerde NATO’nun bünyesine kattığı eski Doğu Bloku ülkelerinden biri değildir?

A
Polonya
B
Hırvatistan
C
Çek Cumhuriyeti
D
Estonya
E
Sırbistan
Soru 16

İnsanları içinde bulundukları “doğa hali”nden kurtaracak ve aralarındaki çatışmaları engelleyecek gücün Leviathan olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sun Tzu
B
Jean Jeacque Rousseau
C
John Locke
D
Thomas Hobbes
E
Thucydides
Soru 17

“Demir Perde” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sovyetlerin etkisi altındaki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı bölümü işaret eder.
B
Avrupa’nın ikiye bölünmüşlüğünü simgeleyen bir metafordur.
C
ilk defa İngiltere başbakanı Wİnston Churchill tarafından kullanılmıştır.
D
Soğuk Savaş yılları boyunca kullanılmıştır.
E
Batı Avrupa bölgesini işaret eder.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?

A
Avrasyacılık
B
Yalnız kalma ile toprak kaybı korkuları
C
Batılılaşma
D
Güç dengesi sistemi
E
Yakın çevrede Osmanlı imparatorluğu’nun olumsuz etkisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi , Stephen M. Walt tarafından “iki veya daha fazla egemen devlet arasında güvenlik işbirliği için yapılan formel ve informel düzenleme” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Yardımlaşma
B
Dayanışma
C
Yakınlaşma
D
ittifak
E
Dengeleme
Soru 20

Materyal tehditlerle ölçülen objektif güvenliğin tarih, normlar, algılamalar ve ilişkiler (dostluk-düşmanlık gibi) süzgecinden geçirilmesini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-pozitivist yöntemler
B
Öznel güvenlik
C
Nesnel güvenlik
D
Pozitivist yöntemler
E
İnşacılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...