Strateji ve Güvenlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Strateji ve Güvenlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC üyesi ülkelerden biri değildir?

A
İran
B
İngiltere
C
Irak
D
Suudi Arabistan
E
Venezuela
Soru 2

Savaşı, politikanın başka araçlarla devamı olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Clausewitz
B
Sun-Tzu
C
Thucydides
D
Jomini
E
Hegel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem stratejistlerinden biridir?

A
Cari von Clausewitz
B
Sir Basil Liddell Hart
C
Napoleon Bonaparte
D
Sun-Tzu
E
Antoine-Henri Jomini
Soru 4

Uluslararası İlişkiler literatüründe devletlerin üzerinde hiyerarşik anlamda bir otoritenin bulunmadığı durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşi
B
Anarşi
C
Kaos
D
Karmaşa
E
Düzensizlik
Soru 5

Alexander L. George'a göre, düşmanın belirli bir davranış biçimini seçmesinin maliyetinin faydasından çok olacağına ikna edilmesine ne ad verilir?

A
Uzlaşı
B
Kandırma
C
Aldatma
D
Barış
E
Caydırıcılık
Soru 6

İngiltere’nin 1930'ların sonlarında Başbakan Chamberlain aracılığı ile izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schlieffen Planı
B
Asimetrik Savaş Stratejisi
C
Haklı Savaş Stratejisi
D
Yatıştırma Stratejisi
E
Dehşet Dengesi Stratejisi
Soru 7

Bernard Brodie’nin ekonominin yöntemlerini kullanarak başını çektiği ve nükleer dönemde strateji düşüncesinin özünü oluşturan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Determinist anlayış
B
Bilimsellik anlayışı
C
Ekonomist anlayış
D
Militarist anlayış
E
Liberal anlayış
Soru 8

1950’lerdeki iki kutuplu dünyada hakim olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci vuruş stratejisi
B
Esnek karşılık stratejisi
C
Stratejik savunma girişimi
D
Kitlesel karşılık stratejisi
E
Önleyici vuruş stratejisi
Soru 9

Yıldız Savaşları Projesi'ni ortaya atan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bili Clinton
B
Ronald Reagan
C
Barack Obama
D
Richard Nixon
E
HarryTruman
Soru 10

“Tek Ülkede Sosyalizm” yaklaşımı aşağıdaki SSCB liderlerinden hangisinin döneminde izlenmiştir?

A
Josef Stalin
B
Vladmir Putin
C
Nikita Kruşçev
D
Leonid Brejnev
E
Dmitry Medvedev
Soru 11

Realist Güvenlik Çalışmalarında uluslararası politikanın temel aktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf
B
Sivil toplum kuruluşları
C
Devlet
D
Toplum
E
Birey
Soru 12

Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılan Barışı Destekleme Harekatı'na katkıda bulunmamıştır?

A
Polonya
B
Bosna Hersek
C
Arnavutluk
D
Afganistan
E
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Soru 13

ABD’nin Soğuk Savaş döneminde izlediği başlıca iki strateji aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Abluka-Topyekün Savaş
B
Yalnızcılık-Abluka
C
Çevreleme-Caydırıcılık
D
Meşru Müdaafa-Çevreleme
E
Yalnızcılık-Yakın Çevre
Soru 14

Türkiye’de güvenlik kavramı askeri çevrelerce ilk olarak ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

A
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
B
1980 Anayasası'nın kabul edilmesinden sonra
C
Milli Güvenlik Kurulu’nun kurulmasından sonra
D
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce
E
Cumhuriyet'in ilanından önce
Soru 15

Bağlantısızlık Hareketi’nin fiili oluşumu aşağıdaki konferanslardan hangisinde resmiyet kazanmıştır?

A
Montreaux Konferansı
B
Potsdam Konferansı
C
Bandung Konferansı
D
Münih Güvenlik Konferansı
E
Moskova Konferansı
Soru 16

Feminist Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasi-askeri kavramlara dayanır ve askeri dinamiklere odaklanır.
B
Üçüncü Dünya’nın farklı devlet yapılanmalarının analiz edilmesi gerektiğini savunmaktadır.
C
Önemli temsilcileri arasında David Campbell ve James Der Derian yer alır.
D
Askeri güvenlik özellikle söyleme dayalı post pozitivist yaklaşımlarla birlikte incelenmelidir.
E
Güvenliğin ana öznesi kadındır ve sistemdeki hegemonyacı erkeksilik militarist güvenlik politikalarına neden olmaktadır.
Soru 17

İki-kutuplu düzen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sistem içerisindeki güç temel olarak iki yapıda toplanmıştır.
B
İki kutuplu sistemlerde denge hakimdir.
C
İki kutuplu sistemlerde güvenlik ikilemleri istikrar eğilimlidir.
D
Uluslararası sistem, Soğuk Savaş döneminde SSCB ile ABD arasında iki kutupludur.
E
Güvenlik ikilemlerinin savaşla sonlanma olasılığı daha yüksektir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?

A
Yalnız kalma ile toprak kaybı korkuları
B
Batılılaşma
C
Güç dengesi sistemi
D
Avrasyacılık
E
Yakın çevrede Osmanlı imparatorluğu’nun olumsuz etkisi
Soru 19

Max Weber, Thomas Hobbes'un Leviathan'ını aşağıdakilerden hangisi ile özdeş görmektedir?

A
Bürokrasi
B
Silahlı kuvvetler
C
Modern devlet
D
Askeri ittifaklar
E
Uluslararası örgütler
Soru 20

İnsan güvenliği yaklaşımı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A
UNESCO
B
NATO
C
AB ilerleme Raporu
D
UNICEF
E
BM Kalkınma Programı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...