Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Final Sınavı

Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Soğuk Savaş çalışmalarında “karşılıklı teyit edilmiş yoketme” yerine kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vuruş kapasitesi denkliği
B
Dehşet dengesi
C
Karşılıklı caydırma
D
Karşılıklı vuruş
E
Önalıcı vuruş
Soru 2

jus ad bellum ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşın trajedi getirmesi
B
Savaşın ebedi oluşu
C
Savaşın haklı ve adil oluşu
D
Savaşın doğal oluşu
E
Savaşın kitlesel imhaya yönelik oluşu
Soru 3

Thomas Schelling, düşmanı belirli davranışlardan alıkoymayı değil de; belirli davranışları göstermeye ikna etmeye ne ad verir?

A
Özel caydırıcılık
B
Genel caydırıcılık
C
Zorlayıcı ikna
D
Dolaysız caydırıcılık
E
Daimi caydırıcılık
Soru 4

Clausewitz’e göre aşağıdakilerden hangisi stratejinin unsurları arasında yer almaz?

A
Coğrafi unsurlar
B
Matematiksel unsurlar
C
İstatiksel unsurlar
D
Ahlaki unsurlar
E
Dinsel ve dilsel unsurlar
Soru 5

Devletler ve devlet dışı global aktörler arasındaki etkileşimle ilgili analiz düzeyine ne ad verilir?

A
Devlet Analiz Düzeyi
B
Bütün Analiz Düzeyi
C
Kavram Analiz Düzeyi
D
Kuram Analiz Düzeyi
E
Sistem Analiz Düzeyi
Soru 6

Stratejik Çalışmaların alt dalı olan Caydırıcılık Teorisi ve onun dayandığı Oyun Teorisi'nin gelişiminde büyük etkisi olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
CERN
B
NATO
C
MİT
D
CENTO
E
RAN D
Soru 7

Stephen M. Walt tarafından “iki veya daha fazla egemen devlet arasında güvenlik işbirliği için yapılan formel ve informel düzenleme” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakınlaşma
B
Yardımlaşma
C
Kutuplaşma
D
İttifak
E
Caydırma
Soru 8

Süper güç kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
19 yüzyılda İngiltere, Fransa ve Rusya süper güç statüsüne sahiptir.
B
Süper güçler birinci sınıf askeri ve siyasi kabiliyete sahiptir.
C
Soğuk Savaş Dönemi'nin tek süper gücü ABD'dir.
D
Üstün askeri, siyasi ve ekonomik kabiliyetlerini küresel düzlemde uygulama yeteneğine sahiptirler.
E
Soğuk Savaş sonrasında süper güç ABD’dir.
Soru 9

Güç dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güvenlik tehdidi ile karşılaşan devletler gizlenme, tarafsızlık, dengeleme gibi önlemlere başvurabilirler.
B
Güç dengesinin temelinde “potansiyel hegemon” durumunda olan bir devlet vardır.
C
Bir devletin güç artırması diğeri için güvenlik tehdidi değildir.
D
Bir devlet güç artırdığında diğer devletler buna uygun güvenlik politikaları benimseyecektir.
E
Artan güç hegemonyanın habercisidir.
Soru 10

Türkiye’de güvenlik kavramı askeri çevrelerce ilk olarak ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

A
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
B
1980 Anayasası'nın kabul edilmesinden sonra
C
Milli Güvenlik Kurulu’nun kurulmasından sonra
D
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce
E
Cumhuriyet'in ilanından önce
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1999, 2004 ve 2009 yıllarındaki genişlemelerde NATO’nun bünyesine kattığı eski Doğu Bloku ülkelerinden biri değildir?

A
Sırbistan
B
Çek Cumhuriyeti
C
Polonya
D
Slovakya
E
Macaristan
Soru 12

Kenneth Waltz'a göre devletlerin itaat edecekleri bir üst otoritenin bulunmaması, uluslararası sistemin düzenleyici ilkesi olarak aşağıdakilerden hangisinin kabul edilmesine yol açar?

A
Poliarşi
B
Anarşi
C
Aristokrasi
D
Monarşi
E
Hiyerarşi
Soru 13

Post-kolonyal Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı-merkezli güvenlik kavramsallaştırmasına karşı çıkar.
B
En önemli temsilcisi Tarık Barkawi'dir.
C
Devlet dışı topluluklar da güvenlik öznesidir.
D
Üçüncü dünyanın devlet yapılarının hesaba katılmasını öngörür.
E
Avrupa merkezli bir yaklaşımdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllarda güvenlik politikalarında Yunanistan’ı bir tehdit unsuru olarak konumlandırmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Kafkasya’da Türkiye’ye karşı Rusya ile işbirliğine girmesi
B
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesi
C
Suriye ile stratejik ortaklık oluşturması
D
Ege denizinde yaşanan krizler
E
Ermenistan’la savunma antlaşması imzalaması
Soru 15

Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler, artık esas olarak savaşlarla değil, ekonomik, çevresel ve gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıyadır.
B
Güvenliğin başlıca öznesi bireydir.
C
Frankfurt Okulu'ndan etkilenen K. Booth ve R. Wyn Jones ile özdeşleştirilir.
D
Güvenliğin ana öznesi devlettir.
E
Aberystwyth Okulu (ya da Galler Okulu) olarak da bilinir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın güvenlik okullarından biri değildir?

A
Kopenhag Okulu
B
Gelenekselcilik
C
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları
D
Saldırgan Realizm
E
Post-modernler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George W. Bush’un 29 Ocak 2002 tarihli “Birliğin Durumu” konuşmasında “Şer Ekseni” olarak tanımladığı ülkelerden biridir?

A
Küba
B
Yemen
C
Venezüella
D
Kuzey Kore
E
İsrail
Soru 18

Kenneth Waltz’a göre, devletler arasındaki doğa hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
İletişim
B
Savaş
C
Uzlaşma
D
Rekabet
E
Barış
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?

A
Çevresel sorunların güvenlik sorunu olarak kabul edilmesi geleneği
B
Yalnız kalma ile toprak kaybı korkuları
C
Batılılaşma
D
Güç dengesi sistemi
E
Osmanlı imparatorluğu’na yönelik olumsuz algılamalar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de resmi güvenlik kavramının belirlenmesinde yer alan esaslardan biri değildir?

A
Nükleer enerji politikası
B
Beka
C
Ulusal bağımsızlık
D
Ulusal bütünlüğün korunması
E
İç tehditler kapsamında rejimin korunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...