Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Waltz’a göre “büyük güç” niteliğine sahip olan devletin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Askeri güç
B
Ekonomik kabiliyet
C
Nükleer silah
D
Siyasal istikrar
E
Doğal kaynaklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde Stratejik Çalışmalar disiplini eleştirilerinden doğan güvenlik yaklaşımlarından biri değildir?

A
Demokratik Barış Teorisi
B
Yıldız Savaşları Okulu
C
Güvenlik Rejimleri Yaklaşımı
D
Üçüncü Dünya Güvenlik Okulu
E
Ortak Güvenlik ve Alternatif Savunma
Soru 3

En bilinen örneği tutuklanan iki zanlının birbirinden ayrı tutularak sorgulanması olan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkum ikilemi
B
Şans oyunu
C
Rus ruleti
D
Tavuk oyunu
E
Satranç
Soru 4

Geleneksel savaş sistemlerinin kullanıldığı, çatışan tarafların birbirlerinin savaşma iradelerini kırmaya çalıştığı, geleneksel çatışma şeklini temsil eden savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konvansiyonel savaş
B
Asimetrik savaş
C
Topyekûn savaş
D
Gerilla savaşı
E
İç savaş
Soru 5

jus ad bellum ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşın topyekûn oluşu
B
Savaşın haklı ve adil oluşu
C
Savaşın zafer getirmesi
D
Savaşın kıyıcı oluşu
E
Savaşın kitlesel imhaya yönelik oluşu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel güvenlik anlayışında kabul edilen güvenlik tehditlerinden biridir?

A
Kadına karşı şiddet
B
AIDS
C
Çevre kirliliği
D
Aile içi şiddet
E
Savaş
Soru 7

Başkan Kennedy tarafından duyurulmasının ardından NATO stratejisine dönüşen, düşman saldırısına taktik nükleer silahlar yanında konvansiyonel güçleri de dahil eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek karşılık stratejisi
B
Dolaylı caydırıcılık
C
Özel caydırıcılık
D
Genel caydırıcılık
E
Zorlayıcı ikna
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem stratejistlerinden biri değildir?

A
Hannibal
B
Büyük İskender
C
Julius Ceasar
D
Sun-Tzu
E
Napoleon Bonaparte
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1999, 2004 ve 2009 yıllarındaki genişlemelerde NATO’nun bünyesine kattığı eski Doğu Bloku ülkelerinden biri değildir?

A
Polonya
B
Çek Cumhuriyeti
C
Sırbistan
D
Estonya
E
Hırvatistan
Soru 10

Realist yazarlara göre, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun bir devletin güç artırmasının diğeri için kaçınılmaz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olağanüstü hal
B
İttifak arayışı
C
Bütçe kısıntısı
D
Güvenlik tehdidi
E
Ekonomik buhran
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?

A
Yalnız kalma ile toprak kaybı korkuları
B
Çevresel sorunların güvenlik sorunu olarak kabul edilmesi geleneği
C
Batılılaşma
D
Güç dengesi sistemi
E
Osmanlı imparatorluğu’na yönelik olumsuz algılamalar
Soru 12

Aşağıdakilerde hangisi çok kutuplu düzenin özelliklerinden biridir?

A
Savaş olasılığı daha azdır.
B
Caydırıcılık politikası yaygındır.
C
İttifaklar sabit yapılıdır.
D
Sistem, dört veya daha fazla güç tarafından yönetilir.
E
Güçler arasında katı bir denge durumu yaygındır.
Soru 13

Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
B
TSK iç Tüzüğü
C
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
D
2813 sayılı Telsiz Kanunu
E
MGK Genel Sekreterliği Kanunu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Stephen M. Walt tarafından “iki veya daha fazla egemen devlet arasında güvenlik işbirliği için yapılan formel ve informel düzenleme” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Yakınlaşma
B
Dengeleme
C
Yardımlaşma
D
Dayanışma
E
İttifak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın güvenlik okullarından biri değildir?

A
Kopenhag Okulu
B
Post-modernler
C
Gelenekselcilik
D
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları
E
Saldırgan Realizm
Soru 16

Türkiye’de güvenlik kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

A
Sivil bürokratik çevreler
B
Politik çevreler
C
Askeri çevreler
D
Akademik çevreler
E
İş çevreleri
Soru 17

İnsan güvenliği yaklaşımı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A
UNICEF
B
UNESCO
C
BM Kalkınma Programı
D
AB ilerleme Raporu
E
NATO
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi SSCB başkanlarının doktrinleri arasında yer almaz?

A
Barış içinde Birlikte Yaşama
B
Perestroyka Doktrini
C
Tek Ülkede Sosyalizm
D
Truman Doktrini
E
Brejnev Doktrini
Soru 19

Post-kolonyal Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet dışı topluluklar da güvenlik öznesidir.
B
En önemli temsilcisi Tarık Barkawi'dir.
C
Üçüncü dünyanın devlet yapılarının hesaba katılmasını öngörür.
D
Avrupa merkezli bir yaklaşımdır.
E
Batı-merkezli güvenlik kavramsallaştırmasına karşı çıkar.
Soru 20

Bağlantısızlık Hareketi’nin fiili oluşumu aşağıdaki konferanslardan hangisinde resmiyet kazanmıştır?

A
Potsdam Konferansı
B
Bandung Konferansı
C
Münih Güvenlik Konferansı
D
Moskova Konferansı
E
Montreaux Konferansı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...