Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı

Strateji ve Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel güvenlik anlayışında kabul edilen güvenlik tehditlerinden biridir?

A
AIDS
B
Kadına karşı şiddet
C
Çevre kirliliği
D
Aile içi şiddet
E
Savaş
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “Stratejik Çalışmalar” adlandırmasının yerine kullanılan ifadelerden biridir?

A
Ortodoks Güvenlik Çalışmaları
B
Merkezi Çalışmalar
C
Strateji Oyunları
D
Güvenlik Tarihi
E
Stratejik Senaryolar
Soru 3

Stratejik Çalışmalar ile ilgili ilk çalışmalar aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur?

A
Yunanistan
B
Türkiye
C
Almanya
D
ABD
E
Japonya
Soru 4

Muharebelerin kazanılması için gerekli teknoloji, örgütlenme ve taktiklerin toplamı şeklinde tanımlanan disipline ne ad verilir?

A
Barış Araştırmaları
B
Feminist Çalışmalar
C
Askerlik Bilimi
D
Küresel Çalışmalar
E
Uluslararası Ekonomi-Politik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kenneth Waltz’a göre, devletlerin büyük güç niteliğine sahip olabilmesi için gereken unsurlardan biri değildir?

A
Yüzölçümü ve nüfus
B
Kültür
C
Siyasal istikrar ve yetki
D
Ekonomik kabiliyet
E
Doğal kaynaklar
Soru 6

Bernard Brodie’nin özellikle ekonominin yöntemlerinin kullanılmasını salık vererek başını çektiği bir akım doğrultusunda bilimsellik anlayışı __________ strateji düşüncesinin özünü oluşturmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde
B
klasik dönemde
C
antik dönemde
D
Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde
E
nükleer dönemde
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde Stratejik Çalışmalar disiplini eleştirilerinden doğan güvenlik yaklaşımlarından biri değildir?

A
Ortak Güvenlik ve Alternatif Savunma
B
Demokratik Barış Teorisi
C
Güvenlik Rejimleri Yaklaşımı
D
Üçüncü Dünya Güvenlik Okulu
E
Yıldız Savaşları Okulu
Soru 8

Wolfers’ın “kazanılmış değerlere kasteden tehditlerin ya da bu tehditlerin varlığına dair korkuların bulunup bulunmaması” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Yenilik
C
Güvenlik
D
Etkinlik
E
Esenlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramını, generalin emrine verilen araçların savaşın amacına erişmek üzere pratik düzeyde uyarlanması” olarak tanımlamıştır?

A
Bonaparte
B
Von Moltke
C
Clausevvitz
D
Jomini
E
Sun Tzu
Soru 10

Nükleer dönemde stratejik düşünce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsellik anlayışı stratejik düşüncenin özünü oluşturmuştur.
B
Üretilen silahların kullanılması değil, rakibi caydırması hedeflenmektedir.
C
Politikacılara tavsiyelerde bulunan stratejistler akademik kuruluşlarda görev yapan sivil uzmanlardır.
D
Strateji geliştirmek farklı disiplinlerin ortak çalışma alanı haline gelmiştir.
E
Strateji savaş meydanında orduların manevralarından oluşmaktadır.
Soru 11

jus ad bellum ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşın haklı ve adil oluşu
B
Savaşın topyekün oluşu
C
Savaşın zafer getirmesi
D
Savaşın kıyıcı oluşu
E
Savaşın kitlesel imhaya yönelik oluşu
Soru 12

Thomas Hobbes'un herkesin herkesle savaşı olarak ifade ettiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barış
B
Doğa
C
Durağanlık
D
Çelişme
E
Uyuşma
Soru 13

Alexander L. George'a göre, düşmanın belirli bir davranış biçimini seçmesinin maliyetinin faydasından çok olacağına ikna edilmesine ne ad verilir?

A
Aldatma
B
Kandırma
C
Caydırıcılık
D
Barış
E
Anlaşma
Soru 14

Soğuk Savaş sırasında süper güçlerin bir nükleer saldırıyı atlatıp daha sonra da karşı tarafa nükleer misilleme yapabilecek ikinci vuruş kapasitesine ulaşmasına ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
karşılıklı teyit edilmiş yoketme
B
karşılıklı vuruş
C
karşılıklı caydırma
D
karşılıklı yıldırma
E
önalıcı vuruş
Soru 15

Süper güçler arasında karşılıklı caydırıcılık döneminin başlamasıyla kitlesel karşılık stratejisinin yerini alan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek karşılık
B
Caydırıcı müdahale
C
Misilleme
D
Karşılıklı yok etme
E
Zımni pazarlık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi savaşta sivillerin ölümünün niyet edilmediği ama kaza ile bunun gerçekleştiği durumları ifade eder?

A
Katliam
B
Kitle imha
C
Cinayet
D
Çift etki
E
Şiddet
Soru 17

En bilinen örneği tutuklanan iki zanlının birbirinden ayrı tutularak sorgulanması olan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şans oyunu
B
Mahkum ikilemi
C
Tavuk oyunu
D
Rus ruleti
E
Satranç
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cenevre Sözleşmesi hükümleri ile düzenlenmiştir?

A
Gerilla savaşının savaş sayılabilmesi için taşıması gereke özellikler
B
Topyekun savaşın şartları
C
Savaşta zarar görenlere uygulanacak hukuk
D
Nükleer silahların sınırlandırılması
E
Vekâleten savaş hükümleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi modern dönem stratejistlerinden biri değildir?

A
Hart
B
Clausewitz
C
Jomini
D
Machiavelli
E
Napoléon
Soru 20

Soğuk Savaş çalışmalarında “karşılıklı teyit edilmiş yoketme” yerine kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vuruş kapasitesi denkliği
B
Karşılıklı vuruş
C
Karşılıklı caydırma
D
Dehşet dengesi
E
Önalıcı vuruş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...