Stratejik İletişim 2015-2016 Vize Sınavı

Stratejik İletişim 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi oyunlaştırma içerisinde yer alan mekanik yapının unsurlarından biri değildir?

A
Aşamalar
B
Başarılar
C
Kazanılan Puan
D
Bonuslar
E
Sonuç ilan Panosu
Soru 2

Krizin tarafları arasında etkileşim sağlanarak, sürecinin daha çabuk ve az zararla atlatılmasının sağlanmaya çalışıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proaktif Yöntem
B
Askılama Yöntemi
C
Tepkisel Yöntem
D
İntera ktif Yöntem
E
Reaktif Yöntem
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kriz iletişiminde proaktif yöntemin ön alıcı basamaklarından biri değildir?

A
Krizin aktarılması
B
Kriz sonrası hasar tespit ve tamir planlarının devreye sokulması
C
Krizin tanımlanması
D
Önleyici çabaların belirlenmesi
E
Krizin etkilerinin sınırlı tutulmaya çalışılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde içerik pazarlaması kavramının çoğunlukla internetle ilişkilendirilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A
internet temelli teknolojiler kullanarak içerik üretmek kolaydır.
B
Geleneksel mecralarda içerik üretmek zordur.
C
Geleneksel mecralarda içerik üretmek kolaydır.
D
Geleneksel mecralarda içerik paylaşmak masraflıdır.
E
internet temelli teknolojiler kullanarak içerik üretmek ucuzdur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anlamsal ağ sisteminin diğer web teknolojilerinden avantajlı olduğunu gösteren unsurlardan biri değildir?

A
Kullanıcı katılımlı olmak
B
Büyük çaplı arama
C
Entegrasyon
D
Güvenlik
E
Multimedya içerik
Soru 6

“1978 yılında Burns tarafından ortaya atılan ardından Bass tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda etkileşimci liderlik yaklaşımı olarak literatürde yerini alan kuramın ana fikri katılımcıların bir alış - veriş süreci içerisinde eylemler gerçekleştirmesidir.” ifadesiyle anlatılmak istenilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karizmatik liderlik kuramı
B
Dönüştürücü liderlik kuramı
C
Stratejik liderlik kuramı
D
Vizyoner liderlik kuramı
E
Transaksiyonel liderlik kuramı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Likert’in Sistem 4 Kuramı’nın başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Hataların önceden tespit edilmesine çalışılır.
B
Tam bir bilgi paylaşımı söz konusudur.
C
Örgütte ödüllendirme kullanılmaz.
D
Örgütün vizyon ve amaçları tüm iş görenlerin katılımı ile gerçekleştirilir.
E
Örgütte takdir temel güdülenmeyi oluşturan araçlardandır.
Soru 8

Advertainment (reklam ve eğlencenin birleşimi) ve Branded Content (markalanmış içerik) kavramlarıyla anılan ve Cannes Uluslararası Reklamcılık Festivali’nde “pazarlama iletişiminde çığır açan yaklaşımlar” kategorisinde ilk ödülü alan marka ve proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geico “Atlanamayan Reklam”
B
BMW 'BMW Films”
C
Ecko Unlimited “Hala Özgür”
D
Dos Equis “Dünyanın En ilginç Adamı
E
John Deere “The Furlow”
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1990’ların liderlik tanımlarından biridir?

A
Liderlik, beklentiler ve ilişkiler çerçevesinde yapıyı harekete geçirme ve muhafaza etme davranışıdır.
B
Liderlik, diğerlerinin etkinliklerini etkilemekte kullanılan güç seklidir.
C
Liderlik, grup amaçlarını gönüllü olarak gerçekleştirmek için insanları etkileme eylemidir.
D
Liderlik, sezgisel ve analitik düşünceyi tümüyle kullanarak yaratıcı olmaktır.
E
Liderlik, ortak bir amacı başarmak için insanları etkilemektir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanların daha az okumaya meyilli olmasından dolayı ortaya çıkan araçlardan biridir?

A
Halkla ilişkiler
B
Entertainment
C
Reklam
D
Viral
E
Bilgi Grafiği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan unsurlardan biri değildir?

A
Hangi kurumsal davranışların itibar kazandırdığının bilinmemesi
B
itibar ölçümleri hakkında bir fikre sahip olunması
C
Mevcut itibar değerinin farkında olunmaması
D
Kriz yönetim planının olmaması
E
Algı körlüğünün oluşması
Soru 12

Kurumsal amaç ve vizyon, kurum kültürü, kurum içi ve dışı iletişim, medya ilişkileri, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gibi bileşenlerin bir hedef doğrultusunda yönetilmesine ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Propaganda
C
Reklam
D
Stratejik iletişim
E
Lobicilik
Soru 13

Kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşların parlamento üyelerini çeşitli yasalar konusunda ikna etmek üzere yoğun bir faaliyet içerisinde çalışılmasına ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Kurumsal iletişim
C
Reklamcılık
D
Sponsorluk
E
Lobicilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi liderin , izleyenlerini etkileyebilmek adına kullandığı güç kaynaklarından biri değildir?

A
Psikolojik güç
B
Kişilik gücü
C
Uzmanlık gücü
D
Makam gücü
E
Zorlayıcı güç
Soru 15

Twitter, Facebook, Youtube ve daha pek çok yeni araçların yaşamımızda yer almasına ne ad verilir?

A
internet
B
Sosyal Medya
C
Web 3.0
D
Artırılmış Gerçeklik
E
Web 2.0
Soru 16

Dijital iletişim araçlarının yapısı gereği günümüzde bireyin yer aldığı konum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif Kaynak
B
Pasif Kaynak
C
Gürültü
D
Sosyal Medya
E
Mesaj
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejik içerik ölçümlemesi için kısa dönemli kriterlerden biri değildir?

A
Abonelikler
B
Görüntülenme
C
Beğeni
D
Yorumlar
E
Satış oranı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi içerik kavramının popülerleşmesinin sebeplerinden biri değildir?

A
Geleneksel medyanın yerini, eşitlikçi ve ucuz mecralara bırakması
B
insanların işlerine yaramayan enformasyona kapalı hale gelmesi
C
Klasik pazarlama yaklaşımları tüketiciye hitap ederken, içeriğin “teknolojiye” hitap etmesi
D
insanların bilgiye kolay ve hızlı ulaşma arzusu
E
insanların zamanlarını çalana enformasyona kapalı hale gelmesi
Soru 19

“Liderlik, sosyal hareketlerin göbeğinde olabilmektedir.” ifadesiyle liderlik kavramını tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cooley
B
Bogardus
C
Knickerbocker
D
Mumford
E
Kilbourne
Soru 20

Görüntü ve ses içeren videolar, dijital oyunlar ve benzer içerikler gibi birden fazla medya öğesini bir arada kullanma şekline ne ad verilir?

A
Entegrasyon
B
Multimedya içerik
C
Oyunlaştırma
D
Web 2.0
E
Sosyal Medya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x