Stratejik Performans Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Stratejik Performans Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgütlerin, varlık nedenlerini açıklayan ve kendilerini ne tür bir örgüt olarak görmek istediklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerler
B
Performans hedefi
C
Misyon
D
Vizyon
E
Strateji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi strateji doğrultusunda belirlenmiş bulunan amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri ayrıntılı olarak ifade eder?

A
Operasyon
B
Plan
C
Prosedür
D
Taktik
E
Politika
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi pazarın yapısı, pazar sınırları, pazarın büyüme hızı ve pazar hayat evresi unsurlarının ele alındığı faaliyetlerden biridir?

A
Sektör çevre analizi
B
Pazarlama araştırması
C
Ana pazarın incelenmesi
D
Rekabet analizi
E
Pazar bölümleme
Soru 4

Kapasiteyi tam kullanabilme, fiziki ve beşeri unsurlardan tam verim alma ve yüksek pazar payı elde etme faaliyetleri, aşağıdaki işletme amaçlarından hangisini ifade eder?

A
Çevresel
B
Demografik
C
Politik
D
Ekonomik
E
Teknolojik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Elmas Modeli Analizi’nde yer alan boyutlardan biri değildir?

A
Destekleyici endüstriler
B
Talep koşulları
C
Yapı, strateji ve rekabet
D
Faktör koşulları
E
Pazarlama stratejisi
Soru 6

İşletmenin ulaşmak istediği nihai hedefi ve nihai hedefe giderken aşılması gereken tali hedefleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik yapılandırma
B
Temel yetenek ve faktör donanımları
C
Rekabet üstünlüğü hedefleri
D
işletme başarı kriterleri
E
Amaç hiyerarşisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi değer zinciri analizinde yer alan; içe yönelik lojistik faaliyetler, üretim faaliyetleri, dışa yönelik lojistik faaliyetler, pazarlama ve satış faaliyetleri ve servis faaliyetlerini kapsayan unsurları ifade eder?

A
Destek faaliyetleri
B
Rekabeti üstünlüğü faaliyetleri
C
Fonksiyonel faaliyetler
D
Altyapı tedarik faaliyetleri
E
Temel faaliyetler
Soru 8

Genel amaçların ve misyonun, işletmenin faaliyet alanına göre özelleştirilmiş ve tanımlanmış şekline ne ad verilir?

A
Vizyon
B
Örgütsel amaç
C
Kurumsal hedef
D
Strateji
E
Değer zinciri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi örgütün içinde yer aldığı, mal ve hizmet üretebilmek için tedarikte bulunduğu, üretim veya satış yaptığı bu esnada rekabet ettiği ve faaliyetlerini doğrudan etkileyen unsurların yer aldığı çevreyi ifade eder?

A
Politik çevre
B
Teknolojik çevre
C
Kurumsal çevre
D
Sektör çevresi
E
Ekonomik çevre
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi değişen koşullar ve rakipler karşısında örgütün gelecekteki görünümünün bugünden tasarlanmasıyla örgütsel başarının sağlanabileceği görüşünü ifade eder?

A
Pozisyona dayalı yaklaşım
B
Stratejik işbirlikleri
C
Kaynaklara dayalı yaklaşım
D
Performans değerlendirme
E
Stratejik yönetim
Soru 11

Sektörün kârlılığına mal olacak şekilde fiyatları aşağıya çekmeye zorlayan, daha fazla hizmet ve daha iyi kalite için pazarlık ederek ve rakip işletmeleri birbirine düşürerek sektörü daha rekabetçi hale getiren rekabet gücü faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel faktörler
B
Müşterilerin pazarlık gücü
C
Piyasaya yeni girenler
D
işlevsel stratejiler
E
Tedarikçilerin pazarlık gücü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi rekabet üstünlüğü sağlayacak süreçler veya ürünler geliştirme amacıyla bilgi, kaynak ve yetenek paylaşımını kapsayan işletmeler arası düzenlemeleri ifade eder?

A
Süreç faktörü analizi
B
Endüstriyel bütünleşme
C
Stratejik ittifaklar
D
Rekabetin yapılandırılması
E
Kritik kaynakların entegrasyonu
Soru 13

Örgütlerde güçlerin konumlandırılması bakımından rakiplerin hassas bir şekilde analiz edilmesi gerektiği konusunda Michael E. Porter’a fikirsel anlamda öncülük eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thales
B
Sun Tzu
C
Sokrates
D
Aristoteles
E
Platon
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üretim miktarı arttıkça birim maliyetlerinde ortaya çıkan düşüşü ifade eder?

A
Ölçek ekonomisi
B
Üretim analizi
C
Ürün verimliliği
D
Kapsam verimliliği
E
Maliyet dengeleme
Soru 15

Tepe yönetimin birden çok endüstride ve pazarda rekabet üstünlüğünü elde etme amacıyla aldığı kararları ve hedef yönlü eylemleri kapsayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstriyel stratejiler
B
Üst yönetim stratejileri
C
Kurumsal stratejiler
D
Örgütsel stratejiler
E
Sektörel stratejiler
Soru 16

Endüstri değer zincirinin aynı aşmasında birbirleri ile rekabet halinde olan işletmelerin birleşmesine ya da rakiplerini satın almasına karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkili bütünleşme
B
Stratejik bütünleşme
C
Dikey bütünleşme
D
Yatay bütünleşme
E
Bağımlı bütünleşme
Soru 17

Dağıtım kanalındaki bazı basamakların ortadan kaldırılması ile üreticilerin, aracıları atlayarak müşteriye ulaşma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa denetimi
B
Stratejik işbirliği
C
Tedarik denetim sistemi
D
Satın alma opsiyonları
E
Aracısızlaştırma
Soru 18

Ham maddelerin, bitmiş ürün haline gelirken geçtiği aşamaların ayrı birer basamak olarak sergilendiği bir bütün olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri değer zinciri
B
Operasyonel performans faktörleri
C
Kritik performans faktörleri
D
Örgütsel başarı kriterleri
E
işlevsel başarı stratejileri
Soru 19

Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren birey, grup ya da işletmeler arasındaki mücadelelere ne ad verilir?

A
Politika
B
Operasyon
C
Rekabet
D
Taktik
E
Strateji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Michael E. Porter’a göre herhangi bir sektördeki rekabetin durumunu belirleyen güçlerden biri değildir?

A
Müşterilerin pazarlık gücü
B
Tasarruf stratejileri
C
Tedarikçilerin pazarlık gücü
D
Rakipler
E
ikame mal veya hizmetler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x