Stratejik Yönetim 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Stratejik Yönetim 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasitelere ne ad verilir?

A
Stratejik niyet
B
işletme stratejileri
C
Temel yetenekler
D
Operasyonel plan
E
işletme modeli
Soru 2

Rekabet avantajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işletmenin rekabet avantajını kaybetmesi başarısız olmasına yol açar.
B
Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için işletmenin bu kabiliyete mümkün olduğunca uzun bir süre sahip olması gerekir.
C
işletmenin rekabet avantajına sahip olması başarılı olmasına yol açar.
D
Rekabet avantajı bir kere elde edilince onun kaybedilmesi mümkün değildir.
E
Rekabet avantajına sahip olmak ve onu korumak, işletmenin uzun dönemli başarısı için esastır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünmenin farklı görünümlerinden biri değildir?

A
Sistem perspektifi
B
Somut sonuçları bilindiğinden yalnızca geçmişi dikkate alma
C
Stratejik niyete odaklanma
D
Fırsatlardan yararlanma yeteneği
E
Geçmişi ve bugünü dikkate alma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermelidir.
B
Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır.
C
Yalın ve rutin dışı olmalıdır.
D
Açık fikirliliğe, araştırma ve öğrenme ruhuna açık olmalıdır.
E
Törensel, şaaşalı ve gürültücü olmamalıdır.
Soru 5

Stratejik yönetim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejilerin belirlenmesi
B
Strateji değerleme
C
işletme misyonunun oluşturulması
D
Strateji uygulama
E
işletme vizyonunun oluşturulması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi misyon bildirgesinin bileşenlerinden biri değildir?

A
işletmenin kuruluş yeri
B
işletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler
C
Çalışanlara önem vermek
D
işletmenin felsefesi
E
Müşteriler
Soru 7

Vizyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletmenin geçmiş tecrübeleridir.
B
Bizi eşsiz yapan özelliklerin belirlenmesi ve ilan edilmesidir.
C
Bir reklam sloganıdır.
D
işletme hiyerarşisine bakıştır.
E
Bir strateji ya da plandır.
Soru 8

Çevresel tarama, çevresel izleme, rekabetçi istihbarat aşağıdakilerden hangisi altında ele alınır?

A
Finansal analiz
B
Bilgi yönetimi araçları
C
Ar-Ge süreçleri
D
Tahmin araçları ve teknikleri
E
Yatırım değerlendirme yöntemleri
Soru 9

Müşterinin satın alma kararını verdiklerinde bir defaya mahsus katlandıkları maliyete ne ad verilir?

A
Giriş gereklilikleri
B
Dağıtım kanalları maliyeti
C
Ölçek ekonomileri
D
Sermaye maliyeti
E
Değiştirme maliyetleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Güç Modeli” kapsamında ele alınan faktörlerden biri değildir?

A
ikame ürün ve hizmetlerin varlığı
B
Tedarikçilerin pazarlık gücü
C
Çevresel kaynakların varlığı
D
Alıcıların pazarlık gücü
E
Olası rakiplerin pazara girişi
Soru 11

İşletmeler için beklenmeyen ve olumsuz sonuçlar oluşturan ve işletme dışı etmenlerden oluşan durumlara ne ad verilir?

A
Dış gelişmeler
B
Fırsatlar
C
imtiyazlar
D
Zayıf yönler
E
Tehditler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü modellerinden biri değildir?

A
Hofstede Modeli
B
Porter'ın Beş Güç Modeli
C
Peters ve Waterman Modeli
D
Parsons'ın AĞIL Modeli
E
Ouchi Modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 'Dengeli Başarı Göstergesinin boyutlarından biri değildir?

A
Finansal boyut
B
Ekonomiklik boyutu
C
içsel süreçler boyutu
D
Öğrenme ve gelişme boyutu
E
Müşteri boyutu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün farklı fonksiyonel departmanlara ayrılmasının zayıflıklarından biri değildir?

A
Kaynakların etkin kullanılması ve yeteneklerin geliştirilmesi
B
Fonksiyonel bölümler arası koordinasyonun zayıf olması
C
Kararların en üst yönetim kademesinde yığılması
D
Fonksiyonel yapının çalışanların hedeflerine ve aktivitelerine odaklanması sonucu dış çevre kaynaklı iş ile yeniliklere yavaş tepki verilmesi ve böylece beklenen seviyede yenilik sağlanamaması
E
Yetersiz performans gerçekleşmesi durumunda sorumluluk yerini belirlemenin güç olması
Soru 15

Orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda, belirsizliğin yüksek olduğu değişken bir çevrede ve karşılıklı dayanışmanın zaruri olduğu durumlarda kullanılan, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı uygulanması ile oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın örgüt yapısı
B
Misyoner örgüt yapısı
C
Profesyonel bürokrasi
D
Matris örgüt yapısı
E
Şebeke örgüt yapısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin örgütün stratejik yönetimi ile bütünleştirilmesini gerektiren ve bu süreci etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Rekabetin yoğunlaşması
B
Yeniden yapılanmaların yoğunlaşması
C
Demografik yapının değişmesi
D
Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması
E
Teknolojik değişim hızının azalması
Soru 17

Personel yönetim teorisi ve uygulamalarının psikoloji bilimi ile birleştirilmesine, insan kaynakları yönetiminde insan ilişkileri döneminin başlamasına öncülük eden çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetenek yönetimi
B
Personel yönetimi
C
Bilimsel yönetim
D
Hawthorne araştırmaları
E
iş analizleri
Soru 18

İki veya daha fazla kişinin veya organizasyonun yeteneklerini ve kaynaklarını ortak bir hedefe ulaşmak için birleştirmesi aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına neden olur?

A
Çatışma
B
Rekabet
C
Sinerji
D
Belirsizlik
E
Uyumsuzluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hisse temelli olmayan işbirlikleri arasında yer almaz?

A
Konsorsiyumlar
B
Ortak girişimler
C
Know-How Anlaşmaları
D
Franchising
E
Yönetim Sözleşmeleri
Soru 20

Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, imtiyaz hakkını kullanmak isteyen yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına ne ad verilir?

A
Lisans Anlaşması
B
Know-How Anlaşması
C
Franchising
D
Taşeronluk Anlaşmaları
E
Yönetim Sözleşmeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...