Stratejik Yönetim 2 2015-2016 Vize Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birden fazla farklı iş kolunda faaliyet göstererek orta dereceli çeşitlendirme stratejisi uygulayan ve gelirlerinin %70-95'ini tek işten elde eden işletmelere ne ad verilir?

A
Çok merkezli
B
Kümelenmiş
C
Tek merkezli
D
Esas iş ağırlıklı
E
Düşük dereceli
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi HOFFER İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisi'nin dikey ekseninde yer alan sektörel yaşam evrelerinden biridir?

A
Belirsizler
B
Büyüme
C
Yıldızlar
D
Nakit depoları
E
Sorunlular
Soru 3

Bir işletmenin mevcut işlerini ve faaliyet alanlarını olduğu gibi devam ettirme durumunda uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma
B
Büyüme
C
Çekilme
D
Küçülme
E
Durağan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sadece kendi kaynakları ve yeteneklerine dayanarak ve başka bir yabancı işletme desteği veya katkısı olmaksızın uygulanan çeşitlendirme stratejisini ifade eder?

A
Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
B
Düşük dereceli çeşitlendirme
C
Bağımsız çeşitlendirme stratejisi
D
Orta dereceli çeşitlendirme
E
Yüksek dereceli çeşitlendirme
Soru 5

İşletmenin tüm faaliyetlerini durdurması, kaynak ve varlıklarını sona erdirmesi ile ilgili stratejilere ne ad verilir?

A
Kısmi tasfiye
B
İlişkisiz tek merkezli çeşitlendirme
C
Rekabet
D
Tasarruf
E
Tam tasfiye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi piyasaya yeni girmek isteyen işletmelerin karşılaştıkları engellerden biri değildir?

A
Yüksek teknik uzmanlık istemeyen alanlar
B
İşletmenin sanayi sektörünün ekonomik yapısı
C
Pazarlama kanallarındaki hâkimiyet
D
İşletmeler arasındaki anlaşmalar
E
Yapısal ve hukuki koşullar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlüğü ifade eder?

A
Rekabet üstünlüğü
B
Büyüme stratejileri
C
Küçülme stratejileri
D
Öncü stratejiler
E
Farklılaştırma stratejileri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Beş Güç Modeli'ne göre bir işletmenin rekabet düzeyini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A
Tedarikçiler
B
İç lojistik
C
Alıcılar
D
İkame ürünler
E
Rakipler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisini uygulayacak işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlardandır?

A
Alıcıların dikkatini çekecek ve onlara üstünlük sağlayacak hususlar gözönünde bulundurulmalıdır.
B
Uzun vadede geniş bir müşteri kesimine hitap etmemelidir.
C
Ürün ve hizmetler değiştirilmeden korunmalıdır.
D
Ürün ve hizmetler maddi gücü düşük olan kimseleri hedef almalıdır.
E
Ürün ve hizmetlerin kullanımları klasik bilinen ürünlerden farklılık göstermemelidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin rekabet üstünlüğü elde etmesinin yollarından biri değildir?

A
Kalite
B
Maliyet
C
Yenilik
D
Hız
E
Yönetmelik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan biri değildir?

A
Kurumsal kültürün geliştirilmesi
B
İş gücünün sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi
C
Patent ve lisansların belirlenmesi
D
İş gücü planlaması
E
Yönetici yetiştirme ve geliştirme
Soru 12

Finansal stratejilerin belirlenmesinde atılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başabaş noktasını belirlemek
B
Borç politikalarını belirlemek
C
İşletmenin değerini kıymetlendirmek
D
Uygun sermaye yapısını tespit etmek
E
Hedef pazarı tayin etmek
Soru 13

İşletmelerdeki sendikalaşmış iş gücü ile yapılan görüşmelerde başvurulan işlevsel strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal
B
Üretim
C
Pazarlama
D
Ar-Ge
E
İnsan kaynakları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerin uygulanmasında dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
İşlevsel stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması için etkili bir liderliğe ihtiyaç duyulması
B
Üst yönetim ve rekabet stratejilerinden bağımsız olarak hazırlanması
C
İşlevsel stratejilerin uygulanması için uygun insan kaynaklarına ihtiyaç duyulması
D
Stratejiyi belirleyen yöneticilerin bilgiye erişebilmesinin son derece önemli olması
E
Bir işletmenin stratejilerini etkin bir biçimde uygulaması için uygun teknolojiyi kullanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirirken işletmenin eylem setinde yer alması gereken boyutlardan biri değildir?

A
Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu
B
Tek tip pazarlama yaklaşımı
C
Entegre rekabetçi hareketler
D
Ürün farklılaşması
E
Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin öne çıkan ortak özelliklerinden biridir?

A
Dünyanın belli bir kısmını temel alarak operasyonlarını planlamaları
B
Esneklik üstünlüğünden yararlanmak için büyümeyi tercih etmeleri
C
Yüksek maliyet ve yüksek kaliteyi benimsemeleri
D
Sermayelerinin ulusal kimliğinin önemini yitirmesi
E
Ulusal sınırlarını tamamen görmezlikten gelmeyen işletmeler olmaları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejilerden söz edebilmek için ön koşuldur?

A
Örgüt kültürü
B
Pazar faktörü
C
Maliyet faktörü
D
Teknolojik faktörler
E
Küresel standardizasyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye direnç gösteren sektörlerden biridir?

A
Otomotiv
B
Petrol
C
Hukuk danışmanlığı
D
Telekomünikasyon
E
Yarı İletkenler
Soru 19

Örgütsel kapsamda pazar istihbaratını üretme, paylaşma ve cevap verme anlamına gelen içsel organizasyonel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetsel yönelimlilik
B
Uluslararası deneyim
C
Pazar yönelimlilik
D
Örgüt kültürü
E
Örgütsel kabiliyet
Soru 20

Pazarlama stratejilerinin uygulanması için piyasa bölümlenmesinin ardından ele alınması gereken konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün geliştirme
B
Pazar araştırma
C
Fiyat araştırma
D
Pazar konumlandırma
E
Satış artırıcı çabalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x