Stratejik Yönetim 2 2018-2019 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Gelişim
II. Büyüme
III. Düşüş
IV. Olgunluk
V. Toparlanma
Yukarıdaki pazar yaşam safhaları HOFER matrisinin dikey ekseninde yukarıdan aşağıya doğru hangi sıralamada yer almalıdır?

A
I-II-III-IV-V
B
I-II-V-IV-III
C
II-I-IV-V-III
D
II-I-V-IV-III
E
IV-I-II-III-V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Pozisyona Dayalı Rekabet Stratejilerinin işletmelerde uygulanma nedenidir?

A
Rakip işletmeleri devre dışı bırakmak
B
Rakiplerin pazar payını artırmak
C
Rakiplerle barış yapmak
D
Rakiplerle işbirliği yapmak
E
Rakiplerin motivasyonunu sağlamak
Soru 3

Mevcut ürünlerin geliştirilmesi aşağıdaki işlevsel stratejilerden hangisi tarafından yürütülür?

A
Ar-Ge
B
insan kaynakları
C
Pazarlama
D
Finans
E
Üretim
Soru 4

Bir küresel stratejinin alt stratejilerini oluşturan boyut sayısı kaçtır?

A
8
B
6
C
5
D
4
E
3
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt içerisinde mevcut olan yetki alanı ve sorumluluk ilişkilerini ifade eder?

A
Örgüt kültürü
B
Örgüt iklimi
C
Örgütsel yapı
D
Örgütsel davranış
E
Örgütsel tutkunluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmede bir bölümde çalışan personelin iki veya üç farklı yöneticiye rapor vermesini gerektiren bir örgütsel yapıdır?

A
Bölgesel yapı
B
Fonksiyonel yapı
C
Basit yapı
D
Matris yapı
E
Stratejik işletme birimi yapıları
Soru 7

Sadece yurt içi faaliyetlere sahip bir işletme dünya çapında çeşitlendirme stratejisi uygularsa coğrafi bölgeler için hangi stratejiye ihtiyaç duyar?

A
Farklılaşma stratejisi
B
Durağan strateji
C
Küçülme stratejisi
D
işlevsel stratejiler
E
Ar-Ge stratejisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanında ulaşmak için kurulan sistemlerdir?

A
Tedarik zinciri sistemi
B
Yönetim bilgi sistemi
C
Dengelenmiş hedef kartı sistemi
D
Üretim yönetimi sistemi
E
Kurumsal kaynak planlaması sistemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir stratejiyi geçersiz hale getiren önaörülemeven olaylardan biri değildir?

A
Doğal felaketler
B
Boykotlar
C
Personel istihdamı
D
Grevler
E
Yabancı rakiplerin gelmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede strateji değerlendirme sürecinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Altı SİGMA
B
SWOT Analizi
C
BDG Matrisi
D
Kurumsal Karne
E
Yalın Organizasyon
Soru 11

Etkin bir olası durum planlamasının kaç aşamalı süreci vardır?

A
8
B
7
C
6
D
5
E
4
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirme sürecindeki en son faaliyettir?

A
Fonksiyonel stratejilerin uygulanması
B
Ürünlerde farklılaşmaya gidilmesi
C
Güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi
D
Düzeltici eylemlerin uygulanması
E
Tedarikçilerle görüşülmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ikincil paydaşlardan biridir?

A
Rakipler
B
Çalışanlar
C
Tedarikçiler
D
Tüketiciler
E
Müşteriler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim mekanizmasındaki içsel kaynaklardan biridir?

A
Yasal sistem
B
Yönetici piyasası
C
Ürün piyasası
D
Aktif hissedarlık
E
Yönetim kurulu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkartan olaylardan biri değildir?

A
Finansal krizler
B
Özelleştirme
C
Savaşlar
D
Şirket skandalları
E
Küreselleşme
Soru 16

Kurumsal yönetişim tanımında yer verilen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir istihdam etme politikasıdır.
B
Kâr dağıtım politikasıdır.
C
Ürün geliştirme politikasıdır.
D
Bir yetki devri sistemidir.
E
Bir güç mekanizmasıdır.
Soru 17

I. Politik aşama
II. Öğrenme aşaması
III. Organizasyonel kararlılık aşaması
Yukarıdakilerden hangileri etik stratejilerin uygulanmasında kullanılan modelin aşamalarını oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Paydaşların beklentilerine cevap verme stratejilerinden hangisi işletmelerde uzun dönemli başarı sağlar?

A
Tepkisel strateji
B
Proaktif strateji
C
Etkileşimli strateji
D
Aktif olmayan strateji
E
Çeşitlendirme stratejisi
Soru 19

I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Politik
IV. Teknolojik
Etkin etik stratejilerinin oluşturulabilmesi için yöneticiler işletmenin dış çevresindeki yukarıdaki faktörlerden hangilerini analiz ederler?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi demografik özellikler, yaşam biçimleri ve toplumun sosyal değerleriyle ilgili işletmenin makro çevresini oluşturan segmenttir?

A
Yasal segment
B
Teknolojik segment
C
Politik segment
D
Ekonomik segment
E
Sosyal segment
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...