Stratejik Yönetim 2016-2017 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Yönetim Araçları içinde yer almaz?

A
Çoklu Oylama
B
Alternatif Analiz Tekniği
C
Risk Analizi
D
Açık Grup
E
Fayda / Maliyet Analizi
Soru 2

Çok sayıda işletmenin birbiriyle kalite, maliyet ve hız konusunda yarışması, hiçbir işletmenin piyasada baskın olamaması ve giriş engelinin olmaması gibi özellikler taşıyan rekabet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükemmel rekabet
B
Hiper rekabet
C
Tam monopol
D
Kaçınılan rekabet
E
Yarım rekabet
Soru 3

Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlere ne ad verilir?

A
Plan
B
Performans göstergeleri
C
Bütçe
D
Geri bildirim
E
Hedef
Soru 4

Uluslararasılaşma stratejileri içerisinde en fazla kaynak, yönetsel çaba ve aynı zamanda bağlılık gerektiren strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak girişim
B
Lisans verme
C
Franchising
D
Birleşme
E
Doğrudan yatırım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi olmanın yenilik stratejisini takip etmenin toplum, ülkeler ve örgütler için avantajları arasında yer almaz?

A
Düşük maliyet
B
İşletmeler için artan kâr
C
Azalan verimlilik
D
Piyasaların gelişimi
E
Refah artışı
Soru 6

Var olan üretim yetkinliği ve faaliyetini ortadan kaldırırken pazar yetkinliğini ve faaliyetlerini koruyan teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

A
Normal yenilik
B
Devrimci yenilik
C
Pazar nişi yaratan yenilik
D
Evrimci yenilik
E
Mimari yenilik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin devrimci ve mimari yenilikten yararlanamamasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Köklü yeniliklerin mevcut pazarlara başlangıçta çekici gelmemesi
B
Köklü yeniliklerin nihai ve çarpıcı yararlarının başlangıçta görülememesi
C
Kaynak bağımlılığı
D
İşletmelerin yenilikleri takip edip onu yakalama bilincine sahip olmaları
E
Yeni oluşan pazarların başlangıçta küçük görülmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi başarılı yenilik stratejilerinin koşulları arasında yer almaz?

A
Mevcut süreç ve uygulamaların korunması
B
Farklı kültürlerden insan kaynaklarının istihdam edilmesi
C
Bürokratik yapının çözülmesi
D
Başarısızlığa tolerans
E
İletişime açıklık
Soru 9

I. Yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin alelacele bir yargıya varmalarına neden olması
II. Hata yapmaya müsait karar alma süreçlerini kullanmaları
III. Yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü bir şekilde yararlanmaları
Yukarıdakilerden hangileri yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kâr amaçsız örgütlerin amaç ve hedeflerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Tutarlı olması
B
Karmaşık olması
C
Muğlak olması
D
Niteliksel olması
E
Değişken olması
Soru 11

SWOT Matrisinde dış fırsatları değerlendirmek üzere örgütün güçlü yönlerini kullanması üzerine kurgulanan stratejiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
SW stratejileri
B
SO stratejileri
C
WT stratejileri
D
ST stratejileri
E
WO stratejileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş birimleri arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafiksel olarak gösterir?

A
Yönlendirici Politika Matrisi
B
Hofer Analizi
C
İç - Dış Koşullar Matrisi
D
Rowe Modeli
E
BCG Matrisi
Soru 13

Çevre etkileri düşük girdiler kullanan, yüksek verimliliğe sahip olan, çok az veya sıfır atık içeren ve kirlilik oluşturmayan üretim süreçlerini kapsayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden yapılandırma stratejisi
B
Temiz üretim stratejisi
C
Sürdürülebilirlik stratejisi
D
Yeşil üretim stratejisi
E
Yalın üretim stratejisi
Soru 14

Seçilen stratejilere uygun örgüt yapısının kurulması, bu örgüt yapısına uygun insan kaynaklarının seçimi ve eğitimi gibi konular aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?

A
Stratejik kontrol
B
Strateji belirleme
C
Stratejik analiz
D
Strateji uygulama
E
Stratejik niyetin hazırlanması
Soru 15

Rekabet çabaları içerisinde önemli bir yer tutan Yalın Üretim Stratejisi aşağıdakilerden hangisini hedeflemektedir?

A
Ürüne değer katmayan her türlü süreç ve kayıplardan kurtulmak
B
Üretimdeki iş kazalarını en aza indirmek
C
Üretimde robotları daha fazla kullanmak
D
Üretimde teknoloji kullanımını en üst düzeye çıkartmak
E
Çok az veya sıfır atık içeren ürünler üretmek
Soru 16

Üretim stratejisinin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlgili sektörde en düşük ıskarta ürün oranlarını yakalamak
B
Farklılaşma stratejisi uygulayarak rakipleri saf dışı bırakmak
C
Seçilen rekabet stratejisini destekleyecek üretim yeteneklerinin bir araya getirilmesini sağlamak
D
Pazardaki en düşük fiyatlarla rekabet etmek
E
Dayanıklı ürünler üretme yoluyla rakipleri saf dışı bırakmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejik değerlendirme ve kontrol sisteminin yararlarından biri değildir?

A
Geleceğe yönelik hedefler için bugünkü faaliyetleri yönlendirmesi
B
Faaliyetlerin ölçümü için yöntemler geliştirilmesini sağlaması
C
Kısa dönemli kârlılığı uzun dönemli kârlılığın önüne geçirmesi
D
Faaliyetlerin takibini sağlaması
E
Faaliyetlerin ölçülmesini sağlaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geriye yönelik stratejik kontrol türlerinden biridir?

A
Prosedürler
B
Öncül kontrol
C
Politikalar
D
Kurallar
E
Denetimler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Başarı Karnesi sisteminin kullanımının sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Gelecekte istenen performans düzeyi için gerekli motivasyonu sağlaması
B
Çalışanların günlük çalışmaları ile örgüt stratejisinin birlikte aynı yöne doğru yönelmesini sağlaması
C
Strateji ve sonuçlar üzerine odaklanmayı azaltması
D
Projeleri ve girişimleri önceliklendirmeye imkân sağlaması
E
Önemli olan sonuçların belirlenmesi ve bunların ölçümü ile örgütün performansını geliştirmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirme ve kontrol sürecinin son aşamasında yer alır?

A
Performansı standartlar ile karşılaştırmak
B
Standartları belirlemek
C
Ölçüm yapılacak konuyu belirlemek
D
Düzeltici faaliyetlerde bulunmak
E
Performansı ölçmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x