Stratejik Yönetim 2017-2018 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzmanları bir araya getirerek yazılı olarak görüşlerinin alındığı ve öncelikler için oylama yapıldığı stratejik yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nominal grup tekniği
B
Çoklu oylama
C
SWOT analizi
D
Senaryo analizi
E
Delfi tekniği
Soru 2

Rakiplerin birbirine karşı sert bir şekilde pozisyon alması, pazara giriş engelinin olmaması, sektör dışından güçlü şirketlerin sektördeki zayıf firmaları devralması ve güçlendirmeye çalışması gibi özellikler taşıyan rekabet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım rekabet
B
Kaçınılan rekabet
C
Hiper rekabet
D
Mükemmel rekabet
E
Tam monopol
Soru 3

“Müşterilerimizin damak zevkine uygun, sağlıklı, kaliteli pide çeşitleri üretmek” ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Strateji
B
Değer
C
Politika
D
Vizyon
E
Misyon
Soru 4

I. Çeşitli ülkelerdeki birimler birbirine bağlıdır.
II. Her birim diğerlerinden bağımsız olarak kendi pazarında kar ve maliyet merkezi olarak faaliyet gösterir.
III. Uluslararası merkez diğer birimlerinden farklı özellik taşımaz. O da kar, maliyet ve gelir merkezi olarak çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası stratejinin temel özellikleri içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

I. Ödüllendirme
II. iletişime açıklık
III. Bürokratik yapıyı güçlendirme
IV. Başarısızlığa tolerans
Yukarıdakilerden hangileri başarılı yenilik stratejisinin koşullarındandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
1,1I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin gözüyle ürün tasarımını yönlendiren faktörlerden biri değildir?

A
Güvenilirlik
B
İşlevsellik
C
Orijinallik
D
Satış yeri
E
Dayanıklılık ve onarılma düzeyi
Soru 7

“Mimari yenilik” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem üretim hem de pazar yetkinliği ve faaliyetlerini devre dışı bırakır.
B
Yeni pazarlar için yeni üretim teknolojileri geliştirir ve yaygınlaştırır.
C
Mevcut üretim teknolojilerini kullanarak yenilikçi ürünler tasarlar.
D
Mevcut pazarları korurken yeni ürünler ortaya çıkartır.
E
Mevcut ürünlerle ürün gamını genişletir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ürün performansının yüksek ve ürün fiyatının yüksek olduğu pazar nişini yansıtır?

A
Kaliteli ürün pazar nişi
B
Düşük performans pazar nişi
C
Karmaşık pazar nişi
D
Yüksek performans pazar nişi
E
Moda pazar nişi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi başlangıç strateji seçim sürecinin son adımıdır?

A
Her bir alternatifin net nakit akışı etkisini hesaplamak
B
Her bir alternatif stratejinin taşıdıkları riskleri değerlendirmek
C
Alternatiflerin maliyetini tahmin etmek
D
Her bir alternatif için sermaye kârlılığını hesaplamak
E
Rakiplerin muhtemel tepkisini ve bunun her bir alternatif strateji üzerindeki muhtemel etkisini değerlendirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş birimleri arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafiksel olarak gösterir?

A
BCG Matrisi
B
Fayda/ Maliyet Analizi
C
SWOT Matrisi
D
İş-Dış Koşullar Matrisi
E
Hofer Modeli
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir?

A
Yapılabilirlik
B
Uygunluk
C
Tutarlılık
D
Geçerlilik
E
Soyutluk
Soru 12

Otomobillerde yakıt püskürtme zamanlaması ve miktarını kontrol edecek parçalara yüksek talep olan bir pazarda, bu tip parçaları üretebilecek teknolojisi olmayan bir işletmenin bu parçaları üretebilecek yetkinlikte bir işletme ile ortak girişimde bulunarak ihtiyaç duyduğu teknolojiyi elde etmesi aşağıdaki stratejilerden hangisine örnektir?

A
ST stratejisi
B
SW stratejisi
C
WO stratejisi
D
WT stratejisi
E
SO stratejisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi üretimin sürdürülebilirliği için işletme faaliyetlerinde değişim stratejileri uygulanabilecek konulardan biri değildir?

A
Daha fazla enerji ve malzeme kullanmaya çalışmak
B
Kapalı devre üretim sistemleri kullanmak
C
Doğal kaynak üretkenliğini artırmak
D
Çözüm temelli iş modellerini benimsemek
E
Doğa sermayesine yeniden yatırım yapmak
Soru 14

Atıklardan, kayıplardan ve değer katmayan faaliyetlerden kurtularak maliyetleri azaltan ve müşterinin isteklerini zamanında karşılayan bir dizi sistematik yaklaşımın bütünü olarak ifade edilen stratejiye ne ad verilir?

A
Yeşil üretim stratejisi
B
Yalın üretim stratejisi
C
Yeniden yapılandırma stratejisi
D
Pazarlama üretim stratejisi
E
Sürdürülebilirlik stratejisi
Soru 15

Örgüt içindeki süreçlerin temelden yeniden düşünülmesine ve faaliyetlerin köklü şekilde yeniden tasarlanmasına ne ad verilir?

A
Strateji uygulama
B
Politika belirleme
C
Yeniden yapılandırma
D
Strateji belirleme
E
Amaç belirleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları ile ilgili stratejilerden biri değildir?

A
Eğitim ve kariyer geliştirme
B
Performans ve yetenek değerlemeleri
C
İşgücü planlaması
D
Satış artırıcı çabalar ve reklâm
E
Yönetici yetiştirme ve geliştirme
Soru 17

I. Geriye yönelik kontrol
II. Eş zamanlı kontrol
III. ileriye yönelik kontrol
Yukarıdaki kontrol türlerinden hangileri stratejik kontrol türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

İşletmelerde faaliyetler yürütüldükçe ortaya çıkan sonuçlara ne ad verilir?

A
İşletme planı
B
İşletmenin performansı
C
İşletmenin dış çevresi
D
İşletmenin imajı
E
İşletmenin iç çevresi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi etkili stratejik değerlendirme ve kontrol sisteminin kurulmasındaki başarısızlık nedenlerinden biridir?

A
Fikirlerin arkasında planların olması
B
Stratejik yönetim sürecinin doğru yürütülmesi
C
İyi liderlik yapılması
D
İletişim ağlarının güçlü ve etkili olması
E
Pasif yönetim yaklaşımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı stratejik kontrol türlerinden biridir?

A
Finansal oran analizleri
B
Klan kontrolü
C
Bütçeler
D
Amaçlar ve hedefler
E
Denetimler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x