Stratejik Yönetim 2018-2019 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Satışların analizi, kârlılık analizi ve hisse senetleri değerleme analizi aşağıdaki faaliyetlerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Vizyon
B
Strateji
C
Politika
D
Misyon
E
Performans değerleme
Soru 2

Dengeli Skor Kartları yönteminde ekonomik katma değer, kârlılık ve büyümek boyutlarının analizi hangi perspektifin kullanıldığını gösterir?

A
Tüketici
B
Faaliyetler
C
Örgütsel
D
Finansal
E
Etkililik
Soru 3

Bir bireyin ya da organizasyonun çevresini mantıksal olarak algılaması anlamına gelen ________ , bu algının gerçekleştirilmesi için koşulları hazırlamayı ve geniş zaman ufkunu yaratmayı arzular.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
strateji
B
politika
C
misyon
D
vizyon
E
İmaj
Soru 4

I. Ürün stratejisi
II. Hedef pazar (pazar bölümü) seçimi
III. Fonların işletme içinde dağıtımı
IV. Tutundurma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri pazarlama fonksiyonu stratejileri kapsamındadır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Bir ürün kümesinin müşteriye kazandırdığı işlev yeteneğini tanımlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşlevsel sistem
B
Uygulama sistemi
C
Araç sistemi
D
İş sistemi
E
Pazar sistemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi olmanın yenilik stratejisini takip etmenin toplum, ülkeler ve örgütler için avantajları arasında yer almaz?

A
Verimlilik artışı
B
Piyasaların gelişim hızının yavaşlaması
C
Yükselen refah artışı
D
İşletmeler için artan kâr
E
Düşük maliyet
Soru 7

I. Elektronik ticaretten yararlanmak
II. iş faaliyetlerinin bütün alanlarındaki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini iyileştirmek
III. Önceki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve/veya yenilemek
IV. Atık üretmeyecek yeni dönüşüm teknolojilerini geliştirmek
Yukarıdakilerden hangileri bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin işletme için taşıdığı temel anlamları içinde yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
1,1I ve III
D
II, III ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir?

A
Geçerlilik
B
Paydaşlarca çekicilik/kabul edilebilirlik
C
Derecelendirme
D
Yapılabilirlik
E
Tutarlılık
Soru 9

Eğer bir işletme dış tehditlerin etkisini bertaraf etmek ya da azaltmak için örgütün güçlü yanlarını kullanmak istiyorsa bu onun hangi stratejiyi uygulamak istediğini gösterir?

A
SS stratejisi
B
ST stratejisi
C
WT stratejisi
D
SO stratejisi
E
WO stratejisi
Soru 10

I. Bürokratik yapının çözülmesi
II. iletişime açıklık
III. Başarısızlığa tolerans
IV. Outsourcing yapma imkânları
Yukarıdakilerden hangileri başarılı yenilik stratejisinin koşullarındandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdaki fayda - maliyet oranları içinde hangisi en yüksek fayda-maliyet oranına sahip alternatiftir?

A
1.6
B
1.5
C
1.0
D
0.9
E
0.5
Soru 12

Düşük pazar payı pozisyonuna sahip ancak hızlı büyüyen bir sektörde rekabet eden bir işletmenin, BCG Matrisine göre aşağıdaki alternatif stratejilerden hangisini seçmesi uygundur?

A
Geriye doğru birleşme
B
Kısmi tasfiye
C
Aktif satışı
D
İleriye doğru birleşme
E
Çekilme
Soru 13

İşletme değerinin maksimize edilmesi, borç almanın optimize edilmesi, beklenmedik olaylara karşı zayıflıkların minimize edilmesi gibi stratejiler aşağıdaki hangi stratejilere örnek verilebilir?

A
İnsan kaynakları
B
Üretim
C
Finans/muhasebe
D
Pazarlama
E
Ar-Ge
Soru 14

Organizasyon içinde emir komuta, bölümlere ayırma, yönetim alanları, otorite ve yetki belirlemeleri, merkezileşme ve biçimsellik düzeyleri ile ilgili çalışmalar sonucunda örgüt içinde yeni mevkiler veya yeni yapıların oluşturulmasına ne ad verilir?

A
Yenilenme
B
Stratejik yapı belirleme
C
Örgütleme
D
Yeniden yapılandırma
E
Değişim faaliyetleri
Soru 15

Rekabet çabaları içerisinde önemli bir yer tutan Yalın Üretim Stratejisinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok az veya sıfır atık içeren ürünler üretmek
B
Ürüne değer katmayan her türlü süreç ve kayıplardan kurtulmak
C
Üretimde robotları daha fazla kullanmak
D
Üretimde teknoloji kullanımını en üst düzeye çıkartmak
E
Üretimdeki iş kazalarını en aza indirmek
Soru 16

İnsan kaynakları ile ilgili stratejilerde gelecekte sayı ve nitelik açısından işgören ihtiyacının ve bu ihtiyacı karşılayacak kaynakların bugünden belirlenmesine ne ad verilir?

A
Aday toplama ve seçimi
B
Ücret ve ödemeler
C
Eğitim ve geliştirme
D
Kariyer geliştirme
E
İşgücü planlaması
Soru 17

Üretim veya yönetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan hata ve uygunsuzluğun düzeltilmesi ve bir daha ortaya çıkmaması için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Kurumsal kaynak planlaması
B
Net nakit akışı
C
Stratejik değerlendirme
D
Uygunsuzluk raporlaması
E
Düzeltici faaliyet
Soru 18

Varsayımların ya da tahminlerin geçerliğinin devam edip etmediğinin metodolojik ve sürekli olarak kontrol edildiği ve eğer varsayımlarda önemli oranda değişiklikler meydana gelirse stratejilerin değiştirildiği kontrol aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncül kontrol
B
Özel durumlar için alarm kontrolü
C
Uygulama kontrolü
D
Stratejik takip
E
Pazar kontrolü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı stratejik kontrol türlerinden biridir?

A
Klan kontrolü
B
Amaçlar ve hedefler
C
Denetimler
D
Finansal oran analizleri
E
Bütçeler
Soru 20

Kaplan ve Norton tarafından işletmenin vizyonu ve stratejilerini faaliyetleri ile ilişkilendiren, işletme içi ve dışı iletişimi geliştiren, işletme performansının stratejik hedefler ile uyumlu olarak izlenmesine yönelik olarak geliştirilen stratejik yönetim sistemine ne ad verilir?

A
Kurumsal başarı karnesi
B
Büyük cihaz sistemleri
C
Uygulama sistemleri
D
Stratejik bilgi sistemi
E
Çekirdek süreçler ve sistemler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,22. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x