Stratejik Yönetim 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Stratejik Yönetim 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Stratejik yönetim sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejilerin uygulanması
B
İç ve dış çevre analizi
C
Stratejik yönetime olan ihtiyacın belirlenmesi ve stratejik yönetim ekibinin oluşturulması
D
Stratejik amaçların belirlenmesi:stratejik niyet hiyerarşisi
E
Vizyon ve misyon analizi
Soru 2

I. Ticari Birlikler, Ticaret ve Sanayi Odaları II. Sivil Toplum Kuruluşları III. Yerel Toplum ve Yerel Yönetim IV. Tüketiciler
Yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin paydaşları içinde yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, stratejik yönetimin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Bir bütün olarak bir örgütün ya da işletmenin başarılı olmasına çaba sarf etmesi
B
Çeşitli fonksiyonları bütünleştirmesi
C
Sadece etkinlik ile ilgilenip etkililik ile ilgilenmemesi
D
Yöneticilerin uzun vadeye odaklanmaları
E
Geniş bir paydaş grubunu göz önüne alması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi giriş engelinin olmadığı, hiçbir işletmenin piyasayı domine edemediği ve fiyat bağlamında tüketicilerin bir işletmeden başka bir işletmeye geçebildiği rekabet yaklaşımıdır?

A
Tam monopol
B
Mükemmel rekabet
C
Hiper rekabet
D
Kaçınılan rekabet
E
Yarım rekabet
Soru 5

Dengeli Skor Kartları yönteminde ekonomik katma değer, kârlılık ve büyümek boyutlarının analizi hangi perspektifin kullanıldığını gösterir?

A
Faaliyetler
B
Etkililik
C
Finansal
D
Tüketici
E
Örgütsel
Soru 6

Örgütün güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehlikelere karşı göstereceği refleksler ile örgütün ne denli dinamik olduğunu ortaya koyan yönteme ne ad verilir?

A
Finansal Analiz
B
Makro-Ekonomik Analiz
C
Fayda/Maliyet Analizi
D
Dengeli Skor Kartları
E
SWOT Analizi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi stratejik niyet hiyerarşisinin bir unsuru değildir?

A
Misyon
B
Bilanço
C
Vizyon
D
Bütçe
E
Plan
Soru 8

Vizyonun işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlara geri bildirim vermeyerek cevapları kendilerinin bulmasını sağlar.
B
Yüksek performansta uzun süreli çalışmayı olumlu ve mümkün kılar.
C
İnsanlara ilham kaynağı olur.
D
İtici güç ve alışkanlıklar yaratır.
E
Parlak hedefler için çalışanı motive eder.
Soru 9

“2016 yılında Marmara bölgesindeki satışları %20 artırmak' ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A
Amaç
B
Hedef
C
Strateji
D
Vizyon
E
Bütçe
Soru 10

Beyaz eşya üreten bir işletmenin ürettiği beyaz eşyaları bayiler veya mağazalar yoluyla satmak yerine kendi satış mağazalarını kurması aşağıdaki stratejilerden hangisine örnektir?

A
İleriye doğru dikey büyüme stratejisi
B
İlişkili çeşitlendirme stratejisi
C
Geriye doğru dikey büyüme stratejisi
D
İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi
E
Tasarruf stratejisi
Soru 11

İmtiyaz hakkını veren tarafın, işin yönetim ve organizasyonu konusunda imtiyazı alan işletmeye bilgi ve destek sağladığı uluslararasılaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak girişim
B
Birleşme
C
İhracat
D
Franchising
E
Satmalıma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin “satma” stratejisini tercih etme nedenlerinden biri değildir?

A
Sürekli denenmesine rağmen ana şirket ile işletme arasında uyum ve birliktelik sağlanamaması
B
İşletmenin yoğun rekabet ortamında başarılı olması
C
İşletmenin ayakta kalması için gerekli olan teknolojik gelişmeleri takip edecek yeterli güce ve paraya sahip olmaması
D
İşletmede süreklilik arz eden olumsuz nakit akışı nedeniyle şirketin finansal sorunlar yaşamaya başlaması
E
Büyük bir işletmeyi yönetebilecek kabiliyetlere ve deneyimlere sahip olunmaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi olmanın yenilik stratejisini takip etmenin toplum, ülkeler ve örgütler için avantajları arasında yer almaz?

A
Azalan verimlilik
B
Düşük maliyet
C
Refah artışı
D
İşletmeler için artan kâr
E
Piyasaların gelişimi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin gözüyle ürün tasarımını yönlendiren faktörlerden biri değildir?

A
Dayanıklılık ve onarılma düzeyi
B
İşlevsellik
C
Satış yeri
D
Güvenilirlik
E
Orijinallik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş birimleri arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafiksel olarak gösterir?

A
BCG Matrisi
B
Rowe Modeli
C
İç - Dış Koşullar Matrisi
D
Yönlendirici Politika Matrisi
E
Hofer Analizi
Soru 16

I. Yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin alelacele bir yargıya varmalarına neden olması
II. Hata yapmaya müsait karar alma süreçlerini kullanmaları
III. Yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü bir şekilde yararlanmaları
Yukarıdakilerden hangileri yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli mamul, yüksek fiyat pazarlama stratejisini uygulayabilecek işletmelerin özelliklerinden biri değildir?

A
Yetenekli işgörenlerinin bulunması
B
Sektörde yoğun bir rekabetin bulunmaması
C
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi
D
Satış sonrası montaj, servis, eğitim ve yedek parça hizmetlerinin olmaması
E
Finansal kaynakların yeterli olması
Soru 18

Örgüt içindeki süreçlerin temelden yeniden düşünülmesine ve faaliyetlerin köklü şekilde yeniden tasarlanmasına ne ad verilir?

A
Strateji belirleme
B
Politika belirleme
C
Strateji uygulama
D
Yeniden yapılandırma
E
Amaç belirleme
Soru 19

I. Geriye yönelik kontrol
II. Eş zamanlı kontrol
III. ileriye yönelik kontrol
Yukarıdaki kontrol türlerinden hangileri stratejik kontrol türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Stratejik değerlendirme ve kontrol sürecinde performansın standartların altında kaldığı ortaya çıktığında aşağıdaki hangi önlem alınır?

A
Ölçüm yapılacak konuyu değiştirmek
B
Performansı olduğundan yüksek göstermek
C
Standartların değerlerini düşürmek
D
Düzeltici faaliyette bulunmak
E
Üretim sürecindeki işgörenleri işten çıkartmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x