Stratejik Yönetim 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Stratejik Yönetim 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin amaçlarından biri değildir?

A
Ekonomik katma değer yaratmak
B
Finansal amaçları önceliklendirmek ve sosyal amaçları göz ardı etmemek
C
İşgören devir hızını azaltmak
D
Rekabet avantajı yaratmak
E
Büyümek ve değişim yaratmak
Soru 2

I. Tedarikçiler
II. Kredi derecelendirme kuruluşları
III. Medya
IV. Tüketiciler
Yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin paydaşları içinde yer alır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

“Üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesine, örgütsel yapının ne olacağının belirlenmesine, kuruluş yerinin ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesine yönelik kararların alındığı yönetim şekli” aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

A
Yalın yönetim
B
Stratejik yönetim
C
Demokratik yönetim
D
Mekanik örgüt
E
Organik örgüt
Soru 4

Bir kaynağın becerilerle yetkinliğe ve oradan da rekabet avantajına dönüşmesi bazı kriterlere bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında yer almaz?

A
Yeni ürün geliştirebilme
B
Kopya edilmezlik
C
Bulunmazlık
D
Sürenin uzunluğu
E
İkame edilememe
Soru 5

I. Tek işletme ürünleri müşterilere sağlar.
II. Giriş engeli yoktur.
III. Rekabet dalgalı ve öngörülmez olur.
IV. Fiyat bağlamında tüketiciler bir işletmeden başka bir işletmeye geçebilirler.
Yukarıdakilerden hangileri hiper rekabet yaklaşımının özelliklerindendir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
1, II ve III
D
1, III ve IV
E
1, II, III ve IV
Soru 6

İşletmesinin performansını yalnızca finansal sonuçlara göre değil, işletme için kritik önem taşıyan bir takım kriterlere göre değerlendirmek isteyen bir yönetici için aşağıdakilerden hangisi doğru bir yönetim aracıdır?

A
Dış Çevre Analizi
B
BCG Matrisi
C
Dengeli Skor Kartları
D
Değer Zinciri Analizi
E
SWOT Analizi
Soru 7

I. Bodrum’a gelen turist sayısını artırmak II. Önümüzdeki yıl Bodrum’a iniş yapan uçak sayısını %15 artırmak
Yukarıdaki ifadeler sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlara karşılık gelmektedir?

A
Amaç / Hedef
B
Amaç / Strateji
C
Strateji / Hedef
D
Strateji / Politika
E
Vizyon / Hedef
Soru 8

“Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Hedef
B
Strateji
C
Amaç
D
Vizyon
E
Misyon
Soru 9

Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

A
Hedef
B
Misyon
C
Vizyon
D
Amaç
E
Performans değerlendirme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin “satma” stratejisini tercih etme nedenlerinden biri değildir?

A
Sürekli denenmesine rağmen ana şirket ile işletme arasında uyum ve birliktelik sağlanamaması
B
İşletmede süreklilik arz eden olumsuz nakit akışı nedeniyle şirketin finansal sorunlar yaşamaya başlaması
C
İşletmenin yoğun rekabetle baş edemez durumda olması
D
İşletmenin ayakta kalması için gerekli olan teknolojik gelişmeleri takip edecek yeterli güce ve paraya sahip olması
E
Şirketin ayakta kalabilmesinin bir işletmenin satılması sonucu elde edilecek sıcak paraya bağlı olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlara girmede, endüstriyel ya da ticari uzmanlığın,belli bir bedel karşılığında, kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşmadır?

A
Ortak girişim
B
Lisans verme
C
İhracat
D
Doğrudan yatırım
E
Satın alma
Soru 12

Mevcut üründe aynılığı koruyarak bir yandan mevcut pazardaki üretim kapasitesini artırmak suretiyle satışların artırılmasını amaçlayan bir işletme için aşağıdaki stratejilerden hangisi uygundur?

A
İleriye doğru dikey büyüme
B
İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi
C
Geriye doğru dikey büyüme
D
Ürün geliştirme
E
Pazara nüfuz etme
Soru 13

E-Ticarete yönelik iş stratejisinin iki yönü vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu iki yön birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Teknik yön- iş faaliyetleriyle ilgili yön
B
İş faaliyetleriyle ilgili yön- Rekabet yönü
C
Teknik yön-Stratejik yön
D
Teknik yön-Finansal yön
E
İşlevsel yön-Teknik yön
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi olmanın yenilik stratejisini takip etmenin toplum, ülkeler ve örgütler için avantajları arasında yer almaz?

A
Yükselen refah artışı
B
İşletmeler için artan kâr
C
Artan bilgi
D
Piyasaların gelişim hızının yavaşlaması
E
Verimlilik artışı
Soru 15

Stratejilerin analizi ve seçimi bağlamında, yeni bir stratejiyi uygulamanın maliyetinin uygulamadan doğan toplam gelire eşit olacağı noktaya ne ad verilir?

A
Iskonto edilmiş nakit akışı
B
Sermaye kârlılığı
C
Başabaş noktası
D
Geri ödeme dönemi
E
Fayda/maliyet analizi
Soru 16

Yatırılan başlangıç sermayesinin geri kazanıldığı süreye ne ad verilir?

A
Iskonto edilmiş nakit akışı
B
Geri ödeme dönemi
C
Başabaş analizi
D
Sermaye kârlılığı
E
Net nakit akışı
Soru 17

Performans ve yetenek değerlemeleri, kariyer geliştirme, işgücü planlaması hangi alandaki stratejileri temsil eder?

A
İnsan kaynakları
B
Üretim
C
Finans
D
Pazarlama
E
Araştırma - Geliştirme
Soru 18

Rekabet çabaları içerisinde önemli bir yer tutan Yalın Üretim Stratejisi aşağıdakilerden hangisini hedeflemektedir?

A
Üretimdeki iş kazalarını en aza indirmek
B
Üretimde teknoloji kullanımını en üst düzeye çıkartmak
C
Çok az veya sıfır atık içeren ürünler üretmek
D
Ürüne değer katmayan her türlü süreç ve kayıplardan kurtulmak
E
Üretimde makinaları daha fazla kullanmak
Soru 19

Önceden belirlenmiş bir takım hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirli aralıklarla kontrol edildiği, genellikle Proje bazlı çalışmalarda daha fazla kullanılan ve bir projenin başarılı olarak kabul edilebilmesi için bir takım gerekliliklerin sağlanmasını garanti eden kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazar Kontrolü
B
Alarm Kontrolü
C
Stratejik Takip
D
Öncül Kontrol
E
Mihenk Noktası Uygulamaları
Soru 20

I. Geriye yönelik kontrol
II. Eş zamanlı kontrol
III. ileriye yönelik kontrol
Yukarıdakilerden hangileri stratejik kontrol türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x