Suç Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Suç Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Braithwaite'e göre suçlu bireye yönelik ayıplama ve utandırmanın her zaman kötü şekilde sonuçlanmayacağını, bireylerin damgalanmaksızın doğru bir şekilde ayıplanıp kınanması sonucunda bu kişilerin topluma yeniden kazandırabileceğini iddia ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz-kontrol yaklaşımı
B
Birleştirici utandırma yaklaşımı
C
Damgalama yaklaşımı
D
Sosyal bağ yaklaşımı
E
Ayrıştırıcı utandırma yaklaşımı
Soru 2

Suçu öğrenme üzerinden açıklayarak, öğrenmede birlikteliklerin de önemine vurgu yaparak Ayırıcı Birliktelikler Teorisini ortaya koyan sosyolog kimdir?

A
George Herbert Mead
B
Adolphe Quetelet
C
Edwin Sutherland
D
Ernest Burgess
E
Micheal Gottfredson
Soru 3

Adolphe Quetelet ile André-Michel Guerry tarafından temelleri 1800’lü yılların başında atılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal bağ
B
Birleştirici utandırma
C
Suç ekolojisi
D
Gerilim azaltma
E
Suç tipolojisi
Soru 4

Demokratik hukuk devleti yapısı içerisinde bireylerin en temel hak ve özgürlüklerini rahat bir şekilde kullanabildikleri ortam ve bireylere yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı devletin üstlendiği görev ve sorumluluklara ne ad verilir?

A
Gizlilik
B
Adalet
C
Kalkışma
D
Güvenlik
E
Mücadele
Soru 5

Türkiye’de genel güvenlik politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesindeki asıl sorumluluk aşağıdaki hangi devlet organına aittir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Milli Güvenlik Kurulu
C
Cumhurbaşkanlığı
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi
E
Genelkurmay Başkanlığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşmiş polis sistemini uygulayan ülkelere örnek olarak verilebilir?

A
İsveç
B
Japonya
C
Türkiye
D
Finlandiya
E
Belçika
Soru 7

Aile içinde ve toplumda kadın statüsünün yükseltilmesinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal düzenlemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
B
Kadınların ekonomik özgürlüğü elde etmesi
C
Eğitim düzeyinin geliştirilmesi
D
Siyasi eşitliğin sağlanması
E
iş hayatında kadınlara pozitif ayrıcalık tanınması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel fonksiyonlarından biri değildir?

A
Çocuğun yetiştirilmesini sağlamak
B
Destekleyici bir çevre oluşturmak
C
Sosyal ve kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmak
D
Neslin devamını sağlamak
E
Toplumsal sorunları belirlemek
Soru 9

Sosyo-kültürel yaklaşıma göre kadına karşı şiddet aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Şiddet uygulayan erkeğin çocukluğunda maruz kaldığı şiddet
B
Kıskançlık
C
Psikolojik problemler
D
Alkol tüketimi
E
Sosyal ve ekonomik statü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi suç önleyici sürecin aşamalarından biri değildir?

A
Takip ve değerlendirme
B
Suçu işleyen kişinin tespit edilip cezalandırılması
C
Fiziksel güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve planlanması
D
Sorunun tespiti
E
Verilerin analizi
Soru 11

Görülebilir suç önleme uygulamalarının vatandaşlar ve özellikle potansiyel suçlular açısından yakalanma korkusunu temsil etmesine ne ad verilir?

A
Ceza
B
Kaygı
C
Fobi
D
Tehdit
E
Risk
Soru 12

Güvenlik kameraları, alarm cihazları ve özel güvenlik sistemleri gibi uygulamalar suç önleme programlarının hangi unsuruna örnek olabilir?

A
Suç sonrası müdahaleye hazır olmak
B
Tanımlanabilir olmak
C
Kurumlar arası işbirliği içerisinde hareket etmek
D
Vatandaşların katılımını sağlamak
E
Yüksek seviyede görünür olmak
Soru 13

Bireyin tehlikeli ya da tehdit edici olarak gördüğü, algıladığı ve değerlendirdiği çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olarak bireyde meydana gelen olumsuz ruh haline ne ad verilir?

A
Kaygı
B
Korku
C
Risk
D
Stres
E
Fobi
Soru 14

Bireyin bir suça ya da suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişe veya korku tepkisine ne ad verilir?

A
Mağduriyet
B
Güvensizlik kaygısı
C
Tehdit
D
Savunmasızlık
E
Suç korkusu
Soru 15

Mawby ve Walklate'e göre aşağıdakilerden hangisi gönüllü organizasyonların özelliklerinden biridir?

A
Kazanç amacı taşımaması
B
Devlet tarafından kurulması
C
Devlet tarafından kontrol edilmesi
D
Hizmetleri karşılığında yasal sınırlarla belirlenmiş cüzi bir ücret talep etmesi
E
Hiçbir maddi yardım talebini kabul etmemesi
Soru 16

Mağdur bilimi kavramını ilk olarak kullanan psikiyatrist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sutherland
B
Merton
C
Wertham
D
Hentig
E
Turvey
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı suçtur?

A
Bir şirket çalışanının bir kişiyi darp etmesi
B
Bir şirket çalışanının şirket kasasından para çalması
C
Bir şirket çalışanının bir başka şirket çalışanına tecavüz etmesi
D
Bir şirket çalışanının aldığı rüşvet karşılığında görevini kötüye kullanması
E
Birkaç şirket çalışanının hırsızlık amacıyla çete kurması
Soru 18

Çulcu’ya göre Osmanlı dönemindeki mafya tipi yapılanmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?

A
31 Mart olayı
B
Celali isyanları
C
Demirci Mehmet isyanı
D
Babıali isyanı
E
Şeyh Said isyanı
Soru 19

Bir terör örgütünün yaydığı virüsle bir ülkenin haberleşme, finans sistemlerini, nükleer tesislerin bilgisayar sistemlerini çalışmaz hale getirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A
Gerilla savaşı
B
Uluslararası terörizm
C
Siber terörizm
D
Siber suç
E
Anarşizm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Romalılara karşı savaşan Ananias rahiplerinin manastırlarını ve Herodes Sülalesi’nin saraylarını da tahrip eden tarihin bilinen ilk terör örgütlerinden biridir?

A
Haşhaşiler
B
Sicariiler
C
Partitolar
D
Kişatriyalar
E
Kostaklılar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x