Suç Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Suç Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şehrin yapısını ve gelişim şeklini izah eden bir model geliştirerek, suç ve sosyal çevre arasındaki ilşkiyi analiz etmiş sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Travis Hirsci
C
Edwin Sutherland
D
Robert K. Merton
E
Anthony Burgess
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi açık ve hilesiz suçla mücadele faaliyetlerindendir?

A
Suçun işlendiği zamanın öncesine ve sonrasına yönelik örtülü polis operasyonları
B
Yakın takip
C
Elektronik takip
D
Fiziki takip
E
Tanığın olmadığı durumlarda ifade alırken sanığa kendisini gören tanıkların olduğundan söz etmek.
Soru 3

Endüstri öncesi toplumlarda ve günümüzde tarım toplumlarında sıklıkla görülen aile türü hangisidir?

A
Anaerkil aile
B
Çekirdek aile
C
Geniş aile
D
Tek ebeveynli aile
E
Çokeşli evliliklerle kurulan aile
Soru 4

Suç önleme ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplumun sadece önceden tespit edilmiş gruplarını suç önlemenin hedef kitlesi içerisine dahil eder.
B
Suç önleme hükümetin sorumluluğundadır.
C
Suçun önlenmesi aktif bir işbirliğinin gerekliliğini vurgular.
D
Suç önleme yalnızca belirli bir kurum ya da kesimlerin sorumluluğunda değildir.
E
Etkin suç önleme programları her bir topluluğun kendine özgü yapısı ve ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilip düzenlenmelidir.
Soru 5

Bir suça ilişkin objektif riskten çok mağdur olmaktan korkarak suçun kendisinin ve sonuçlarının ağırlığıyla ilgili değerlendirme yapma durumuna ne ad verilir?

A
Gölge etkisi
B
Geçmiş suç mağduriyeti
C
Risk algısı
D
Duygusal suç korkusu
E
Güvensizlik kaygısı
Soru 6

Bireyin bir suça ya da suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişeye veya korku tepkisine ne ad verilir?

A
insani güvenlik hissi
B
Risk algısı
C
Kriminoloji
D
Suç mağduriyeti
E
Suç korkusu
Soru 7

Suç korkusunu bireysel ve çevresel faktörleri temel alarak açıklayan teorilerden biri olan 'Hassasiyet Teorisi' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrusur?

A
Bir suça ilişkin objektif riskin büyüklüğü ile bireylerin mağdur olmaktan korkma derecesinin her zaman örtüştüğünü savunan bir teoridir.
B
Güvensizlik kaygısını, suç eyleminin algılanma ölçüsüne dayalı olarak ortaya çıkıp geliştiğini ileri süren bir teoridir.
C
Güvensizlik kaygısının ilgili olayın bir bireyin başına ampirik gelme olasılığı ile doğrudan ilgili olduğunu ortaya koyan bir teoridir.
D
Güvensizlik kaygısının, bireylerin yakın çevresindeki resmi ve gayri resmi kontrolün zayıflaması ile açıklayan bir teoridir.
E
Güvensizlik kaygısına suçun kendisinin neden olduğu görüşünü savunan bir teoridir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisini suç korkusunun sonuçlarını açıklamak amacıyla oluşturulmuş kategorilerden biri değildir?

A
Kendini garantiye alma davranışları
B
Kaçınma davranışları
C
İletişimsel davranışlar
D
Koruyucu davranışlar
E
Suç korkusunu ölçmeye dönük davranışlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mağdurlara yönelik yardım ve destek çalışmalarına uluslararası alanda destek veren düzenlemelerin başında gelmektedir?

A
Yerli Halklar Hakları Bildirgesi
B
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
C
Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge
D
Suç Mağdurları ve Gücün Suiistimali Hakkında Temel Adalet Hükümleri Beyannamesi
E
Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mağdur çalışmalarının temel aldığı referans modellerinden biri değildir?

A
Suç sonrası mağdurda meydana gelen kişisel ve sosyal boyutlardaki sorular
B
Mağduriyetin mağdur üzerindeki mediko-psikolojik etkileri
C
Bireylerin suç mağduru olma olasılığı hakkındaki algısı
D
Mağdurun hukuk sistemleri içindeki yeri
E
Mağdura yardım-koruma sistemlerinin oluşturulması
Soru 11

Suça maruz kalan çocuklarla yapılan görüşmeler kimler tarafından gerçekleştirilir?

A
Avukatlar
B
Polisler
C
Savcılar
D
Sosyal çalışmacılar
E
Doktorlar
Soru 12

Mağdur bilimi kavramını ilk kullanan psikiyatrist kimdir?

A
Travis Hirschi
B
Frederick VVertham
C
Anthony Burgess
D
Robert Merton
E
Von Hentig
Soru 13

16. yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun toplumsal yaşamına şekil veren, diğer yasa dışı unsurlarla birlikte, merkezi otoriteye karşı örgütlü bir başkaldırışın önemli bir adı ve sembolü olan daha sonra bütün Anadolu genelinde devlet idaresine karşı simge haline gelen aynı zamanda da devlet otoritesinin zayıflamasına yol açan isyanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniçeri Ayaklanması
B
Celali isyanları
C
Patrona Halil isyanı
D
Kabakçı Mustafa Paşa Ayaklanması
E
Alemdar Olayı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de organize suç örgütlerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Nüfus artış hızının yavaşlaması
B
Toplumsal özenti
C
Terörün varlığı
D
Eğitim ve öğretim imkanlarının yetersiz olması
E
Göçler ve çarpık kentleşme
Soru 15

1960’lardan sonra küçük yerleşim birimlerinden İstanbul’a göçle birlikte hemşerilik bağlarına dayalı mafya örgütleri sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?

A
Tulumbacılar
B
Külhanbeyleri
C
Ağabeyler ve Reisler
D
Babalar ve Şefler
E
Kabadayılar
Soru 16

Devamlı suç işlemek üzere gizli bir şekilde örgütlenen üç veya daha fazla kişinin ekonomik kazanç elde etmek amacıyla bir araya gelerek işlediği suç aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Gerçek suç
B
Organize suç
C
Adi suç
D
Mağdursuz suç
E
Beyaz yakalı suç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi siyasal şiddetin amaçları arasındadır?

A
Toplumsal barış sağlamak
B
Ekonomik çıkar elde etmek
C
Toplumsal karışıklık meydana getirmek
D
Toplumda düzen oluşturmak
E
Merkezi yönetimin sorunları çözmede yetersiz olduğu yerlerde kendi adaletini sağlamak
Soru 18

Terörün organize ve sistematik bir hale dönüştüğü, ideoloji yönünün daha çok ön plana çıktığı ve stratejik bir yöntem olarak kullanılmaya başlandığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
16. yüzyıl
B
17. yüzyıl
C
18. yüzyıl
D
19. yüzyıl
E
20. yüzyıl
Soru 19

Milletler Cemiyeti 'Terörün Önlenmesi ve Cezalandırılması ile Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması' hakkındaki iki sözleşme metnini ortaya koyduğu ve imzaladığı yıllar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
1935-1937
B
1940-1942
C
1955-1958
D
1962-1964
E
1967-1969
Soru 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerilla savaşını tanımlar?

A
Düşünce suçu
B
Anarşist yapılanma
C
Gayri nizami harp
D
Ekonomik kazanç amacı taşıma
E
Mafya tipi oluşumlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x