Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır?

A
Reaktif halkla ilişkiler
B
Kalıcı halkla ilişkiler
C
Kitlesel halkla ilişkiler
D
Fonksiyonel halkla ilişkiler
E
Sistematik halkla ilişkiler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüm toplumların paylaştığı küresel bir sorumluluktur?

A
Endüstrinin canlandırılması
B
Çevrenin korunması
C
Ekonominin daraltılması
D
Kaynakların tüketilmesi
E
iletişimin paylaşılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliğin işletmelere sağladığı katkılardan biridir?

A
iş fırsatları daralması
B
Sabit kurumsal itibar
C
Yenilikçi ürün
D
işletme ömrünün kısalması
E
Sabit marka değeri
Soru 4

Bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı yönetim fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Kişisel satış
B
Halkla ilişkiler
C
Pazarlama
D
Medya
E
Reklam
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği ve adil ticaret bakımından sürdürülebilir kalkınmanın boyutunu belirtir?

A
Doğal-Çevresel
B
Doğal-Ekonomik
C
Çevresel-Ekonomik
D
Sosyal-Çevresel
E
Ekonomik-Sosyal
Soru 6

• Dezavantajlı işgören ve müşterilerin gereksinimlerine önem verme
• En az iki yönlü etkileşimli iletişim ortamlarını oluşturma
• Farklı kültür ve alt yapıya sahip olan bireylere saygı gösterme
• Halkla ilişkiler etkinliklerini insan merkezli olarak tasarlama
Yukarıdaki özellikler hangi kaynaklı zorlukları yenmek için dikkat edilmesi gereken noktalardır?

A
Kişi kaynaklı
B
Doğa kaynaklı
C
Bölge kaynaklı
D
Uygulama kaynaklı
E
Değer kaynaklı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ele alman tutum ve davranışlara ilişkin herhangi bir yargıda bulunmayan, bunun yerine gözlem yapılmasını ve sonuca varılmasını benimseyen etik anlayıştır?

A
Normatif etik
B
Sürdürülebilir etik
C
Meta etik
D
Betimleyici etik
E
Pozitif etik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik açısından genel etik kurallarından biri değildir?

A
Hoşgörülü olma
B
Güven sağlama
C
Tarafsız davranma
D
Sorumluluk alma
E
Önyargılı olma
Soru 9

Aşağıdaki etik modellerden hangisi sonuçlara ve sağlanacak faydaya vurgu yaparak tasarlanan modeldir?

A
işlevsel etik modeli
B
Yargısal etik modeli
C
iletişimsel etik modeli
D
Evrensel etik modeli
E
Kurgusal etik modeli
Soru 10

Aşağıdaki etik sistemlerden hangisi işgören ve müşterilerin uymak zorunda oldukları kurallar, yazılı ve devlet tarafından belirlenen kurallara aykırı olamaz düşüncesini savunur?

A
Döngüsel çevre etiği
B
iletişimsel süreç etiği
C
Toplumsal sözleşme etiği
D
Sistemsel var olma etiği
E
Kültürel çerçeve etiği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi marka itibarına etki eden anahtar kavramlardan biri değildir?

A
imaj
B
Kimlik
C
Kurumsal marka
D
iletişim
E
itibar
Soru 12

Bir şirketin halkla ilişkiler hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yatırım gereksizdir.
B
işverenin işin devamı açısından söz hakkı yoktur.
C
işletmenin devamı açısından önemlidir.
D
Verimliliğe etkisi bulunmaz.
E
içe kapalı bir yapıdadır.
Soru 13

işletmeler artık, ________ haricinde başka unsurların da gerekli olduğunun farkına varmış durumdadırlar. ________ kavramını sağlam bir zemine oturtarak, mevcut en iyi şekilde yöneterek ilerleyen işletmeler kalıcı olabileceklerdir.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
sürdürülebilirlik - Nesnellik
B
iletişim - Doğallık
C
zarar - Çevrecilik
D
kârlılık - Sürdürülebilirlik
E
çevrecilik - Kârlılık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi marka kimliğini oluşturan unsurlar içinde tanımlayıcı ve ikna edici olmayı belirtir?

A
Adaptasyon
B
Anlamlılık
C
Korunabilirlik
D
Çekicilik
E
Aktarılabilirlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler tarafından ürünün somut ve fiziksel özellikleri ile birlikte markanın sunum ya da iletişim uygulamalarından çıkarılmaktadır?

A
Girişim
B
Erişim
C
işletim
D
Çağrışım
E
Etkileşim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stratejik pozisyon almada statü, ucuzluk, güvenlik, sosyalleşme ya da çevre koruma gibi şirketlerin çeşitli müşteri ihtiyaçlarına yönelik bir pozisyon almalarını belirtir?

A
ihtiyaç-kökenli pozisyon
B
Çeşit-kökenli pozisyon
C
Erişim-kökenli pozisyon
D
Süreklilik-kökenli pozisyon
E
Kalkınma-kökenli pozisyon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin sürdürülmesi faaliyetlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için pazarda ve sektörde edineceği konumdur?

A
Yapısal pozisyon
B
Kurumsal pozisyon
C
Tepkisel pozisyon
D
Sürekli pozisyon
E
Stratejik pozisyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik açısından şirketlerde planlama adımlarından biridir?

A
Taraf ol
B
Tablo oluştur
C
Kontrol et
D
Kolay yap
E
Sürece ekle
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi SMART analizinin özelliklerinden biri değildir?

A
Ölçülebilirlik
B
Başarılabilirlik
C
Zamanlılık
D
Belirginlik
E
Gelecekçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi ile elde edilebilecek kazanımlardan biri değildir?

A
Güçlü yönleri bilmek
B
Ortaklıklar kurmak
C
Gerekli tedbirleri almak
D
Zayıf yönler güçlüye dönüştürmek
E
Fırsatlardan yararlanmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,64. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x