Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2017-2018 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ikinci kuşak sanatkârlarının hikâye ve roman türlerinde ilk kuşağa göre daha başarılı olmalarının nedenlerinden biridir?

A
Realist roman yazmaları
B
Batı’da öğrenim görmüş olmaları
C
Romantizme bağlı olmaları
D
Batı edebiyatını daha yakından tanımaları
E
Toplumu daha iyi tanımaları
Soru 2

Recaizade Mahmut Ekrem’in Takrizat adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mustafa Reşid’in Göz Yaşlan adlı eseriyle ilgili görüşlerini dile getirmiştir.
B
Şiir ve hakikat arasındaki ilişkiye değinmiştir.
C
Halid Ziya’nın Mensur Şiirlerini değerlendirmiştir.
D
Görüşlerini dile getirirken hem Türk edebiyatından hem de Batı edebiyatından örnekler vermiştir.
E
Hayaliyyuna karşı hakikuyyunu savunmuştur.
Soru 3

Abdülhak Hâmid Tarhan'ın “Kürsi-i İstiğrak” şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirin konusu varlık karşısında duyulan hayranlıktır.
B
Türk şiirinde tabiat ile ilgili yazılmış ilk şiirdir.
C
Fransız romantiklerin tesiriyle yazılmıştır.
D
Lamartine’in “Le Lac” (Göl) şiirinin etkisinde yazılmıştır.
E
Türk şiirinde tabiat algısının değiştiğinin habercisidir.
Soru 4

Istılâhât-ı Edebiyye adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Samipaşazade Sezai
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Abdülhâk Hâmid Tarhan
E
Menemenlizade Mehmet Tahir
Soru 5

Recaizade Mahmut Ekrem'in yerli oyunları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çok Bilen Çok Yanılır-Atala
B
Vuslat-Çok Bilen Çok Yanılır
C
Afife Anjelik-Çok Bilen Çok Yanılır
D
Afife Anjelik-Vuslat
E
Atala-Vuslat
Soru 6

Hayatını dağınıklık, nizamsızlık ve keyfilik üzerine inşa etmiş, edebiyat sahasında kaleminden çıkan her üründe olduğu gibi tiyatrolarında da keyfî tutumunu sürdürmüştür.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Abdülhâk Hâmit Tarhan
D
Sami Paşazade Sezai
E
Muallim Naci
Soru 7

Abdülhak Hâmid Tarhan'ın siyasi şüpheleri üzerine çekmesine ve Paris’teki görevine son verilmesine neden olan tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabr u Sebat
B
Duhter-i Hindû
C
Macera-yı Aşk
D
içli Kız
E
Nesteren
Soru 8

Fikirleri ve bakış açısıyla Servet-i Fünun şairlerine yol gösteren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menemenlizade Mehmet Tahir
B
Namık Kemal
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Samipaşazade Sezai
E
Abdülhak Hâmid Tarhan
Soru 9

II. Abdülhamit tarafından “Tarih Nüvîs-i Selâtîn-i Âl-i Osman” unvanı verilerek maaşa bağlanmış, edebi faaliyetlerinin dışında tarih yazarlığıyla da tanınmış olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Sami Paşazade Sezai
D
Muallim Naci
E
Abdülhak Hâmid Tarhan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ikinci kuşak hikâyeci ve romancılarının işlediği konular arasında yer almaz?

A
Kölelik
B
Görücü usulüyle evlilik
C
Alaturka-alafranga çatışması
D
Kültürel birliğe bağlılık
E
Siyasi anlaşmazlıklar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmit Tarhan'ın tefrika hâlinde kalan, kitaplasmamıs eserlerinden biridir?

A
Sardanapal
B
Finten
C
Nesteren
D
Cünûn-ı Aşk
E
Tezer
Soru 12

Muallim Naci ve Ahmet Mithat Efendi’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Istı lahât-ı Edebiyye
B
Demdeme
C
Muhaberât ve Muheverât
D
Mektuplarım
E
intikad
Soru 13

Rumuzu’l-Edep adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Recaizâde Mahmut Ekrem
B
Mehmet Celâl
C
Nabizâde Nâzım
D
Sami Paşazâde Sezai
E
Makbule Leman Hanım
Soru 14

Sami Paşazâde Sezai'nin Batı tarzı hikâyenin yolunun açılmasını sağlayan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Şeyler
B
Sergüzeşt
C
Felâtun Bey ile Rakım Efendi
D
Düğün
E
Pandomima
Soru 15

Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Makber şiirinde aşağıdaki şairlerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Ziya Paşa
B
Şeyh Galib
C
Baudelaire
D
Victor Hugo
E
Fuzulî
Soru 16

Muallim Naci’nin edebiyat sayfasını yönettiği Ahmet Mithat Efendi’ye ait gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercümân-ı Hakikât
B
Tercümân-ı Ahvâl
C
Hürriyet
D
Saadet
E
Tasvir-i Efkâr
Soru 17

Recaizade Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’deki “Edebiyat-ı Osmaniye” dersi için yazdığı belagat ve edebiyat teorisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ta’lîm-i Edebiyat
B
Zemzeme
C
Harabat
D
intikad
E
Takrizat
Soru 18

Türkçede romandan piyes çıkarmanın ilk örneği olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afife Anjelik
B
Afala
C
Finten
D
Vuslat
E
Cünun-ı Aşk
Soru 19

Romanı “büyük hikâye”, hikâyeyi ise “ufak hikâye” şeklinde adlandırır. Realizm akımından beslenir. Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi adında hikâyesi vardır.
Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sami Paşazâde Sezai
B
Recaizâde Mahmut Ekrem
C
Mizancı Mehmet Murat
D
Ahmet Rasim
E
Namık Kemal
Soru 20

Abdülhak Hâmit Tarhan'ın, Ahmet Vefik Paşa'nın tavsiyesi üzerine yazdığı ve başından sonuna kadar atasözü ve deyimlerle doldurduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep
B
içli Kız
C
Macera-yı Aşk
D
Arziler
E
Sabr u Sebat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x