Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2018-2019 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ikinci kuşak sanatkârlarının hikâye ve roman türlerinde ilk kuşağa göre daha başarılı olmalarının nedenlerinden biridir?

A
Romantizme bağlı olmaları
B
Toplumu daha iyi tanımaları
C
Gerçeklikten bağımsız roman yazmaları
D
Batı’da öğrenim görmüş olmaları
E
Batı edebiyatını daha yakından ve asıl kaynağından tanımaları
Soru 2

Sanat anlayışı ile Edebiyat-ı Cedîde’nin temellerini attığı kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizâde Mahmut Ekrem
B
Namık Kemal
C
Abdülhak Hâmid
D
Muallim Naci
E
Abdulhâlim Memduh
Soru 3

Abdülhak Hâmit Tarhan'ın, Ahmet Vefik Paşa'nın tavsiyesi üzerine yazdığı ve başından sonuna kadar atasözü ve deyimlerle doldurduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macera-yı Aşk
B
Sabr u Sebat
C
Zeynep
D
içli Kız
E
Arziler
Soru 4

Şiir dilinde, nazım şekillerinde, vezinde, kafiyede ve temalarda cesur değişiklikler yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menemenlizade Mehmet Tahir
B
Abdülhak Hâmid Tarhan
C
Muallim Naci
D
Samipaşazade Sezai
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 5

Ara Neslin yayın organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Edebî konulara yer verdiler.
B
Teknik konulara yer verdiler.
C
Siyasete ağırlık verdiler.
D
Bilimsel konulara yer verdiler.
E
Toplumsal konulara yer verdiler.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil'de mensur şiirin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Konularının daha çok bireysel olması
B
Biraz kısa hikâyeye benzemesi
C
Biraz denemeye benzemesi
D
Öğretici nitelikte olması
E
Şiirsel bir üsluba sahip olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçüde Muallim Naci’nin yön verdiği dergilerden biridir?

A
Fevaid
B
Envar-ı Zeka
C
Afak
D
Berk
E
Asar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Ara Nesil'de mensur şiir türünde eser veren yazarlar arasında yer almaz?

A
İsmail Safa
B
Tevfik Fikret
C
Mehmet Celâl
D
Mustafa Reşit
E
Fazlı Necip
Soru 9

Baba Tahir tarafından yeniden çıkarılan, eski edebiyat taraftarlarına yer vermekle birlikte Servet-i Fünun sanatçılarının eserlerini izinleri olmadan yayımlayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malûmat
B
Hazine-i Fünun
C
irtika
D
Maarif
E
Hazine-i Evrak
Soru 10

Kulağa göre kafiye anlayışını ilk kez uygulayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Yahya Kemal
C
Ziya Paşa
D
Namık Kemal
E
Haşan Asaf
Soru 11

Mersiye (ağıt) türünde yazdığı şiirleriyle dikkat çeken şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nabizade Nazım
B
İsmail Safa
C
Mehmet Celâl
D
Muallim Feyzi
E
Müstecabizade ismet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil mensuplarının tiyatroya yönelmesinde engelleyici etkenlerden biridir?

A
iyi öğrenim görmemeleri
B
Tiyatroyu yeterince tanımamaları
C
Geleneksel anlayışa bağlı olmaları
D
Dönemin baskıcı yönetimi
E
Roman türünü önemsemeleri
Soru 13

I. Sayılarının çok olması
II. Yenileşme döneminin ilk yıllarında doğmuş olmaları
III. Hayatın ayrıntıda kalan yanlarını, küçük hassasiyetleri Türk roman ve hikâyesine taşımaları
IV. Batı tarzı edebiyatı geliştirerek Servet-i Fünun’a aktarmaları
Yukarıdakilerden hangileri Ara Nesil sanatkârlarının Türk edebiyatının gelişmesine sağladıkları katkılar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 14

Nabizâde Nâzım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karabibik’i yazarken Emile Zola’nın Toprak adlı eserinden esinlenmiştir.
B
Büyük fikirler yerine çok küçük ve basit konuları ele alır.
C
Bahtiyarlık adlı eseriyle Türk edebiyatının Anadolu’ya yönelmesini sağlar.
D
Önceleri romantizmin sonraları realizm ve natüralizmin etkisinde eserler yazar.
E
Batıkların nuvelle diye adlandırdığı sekiz uzun hikâye yazar.
Soru 15

Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurgusu açısında yazarın en başarılı eseridir.
B
Tarihî bir oyundur.
C
Türü romantik dramdır.
D
Dört perdeden oluşur.
E
Güllü Agop Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
Soru 16

Türk romanları arasında resimlendirilerek yayımlanan ilk kitap ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Eylül - Mehmet Rauf
B
Araba Sevdası - Recâizade Mahmut Ekrem
C
intibah - Namık Kemal
D
Küçük Şeyler - Nabizade Nazım
E
Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat
Soru 17

Sami Paşazade Sezai’nin Pandomima adlı hikâyesi ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişi kadrosu çok zengindir.
B
Aynı zamanda hikâye kitabının adıdır.
C
Hikâyenin başkahramanı Paskal adlı kişidir.
D
Paskal ve Eftelya adlı kişilerin birbirlerine duydukları aşk anlatılır.
E
Hikâye dinamik bir kurguya sahiptir.
Soru 18

Münâcât adlı şiirde etkisi bulunan Batılı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Victor Hugo
B
Jean Jack Rousseau
C
Voltaire
D
Kant
E
Auguste Comte
Soru 19

Turfanda mı Yoksa Turfa mı adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleceğe dönük tasavvurları içermesi bakımından ütopik bir yapı kazanır.
B
Mizancı Mehmet Murat tarafından yazılmış otobiyografik bir romandır.
C
Dönemin birçok problemine eleştirel bakış getirirken, çözüm tekliflerinde de bulunur.
D
Türk romanında köye yönelişin öncü eserleri arasında yer alır.
E
Ana teması kadınların sosyal hayatta karşılaştığı problemlerdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre tiyatrosundaki kişilerden biri değildir?

A
Rüstem Çavuş
B
Zekiye
C
Sıdkı Bey
D
Hikmet Efendi
E
Abdullah Çavuş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x