Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Augustinus’un tarih görüşünün izini sürmek için en uygun malzemeyi veren yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
De Consolatione Philosophiae
B
Confessiones
C
Contra Académicos
D
De Civitate Dei
E
DeTrinitate
Soru 2

Alman Tarih Okulu’ndan etkilenerek tarih bilimini temellendiren, çağında gelişip yaygınlık kazanarak “bilimsel bilgi” tartışmalarını kuşatmış olan, pozitivist anlayışa şiddetle karşı çıkmış ve onların öne sürdüklerinin aksine, doğa bilimleri yanında, insanın ve yapıp ettiklerinin inceleme konusu kılındığı başka bir bilimsel araştırma sahasının var olduğunu ısrarla savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Popper
B
W. H. Walsh
C
W. Dilthey
D
R. G. Collingwood
E
R. F. Atkinson
Soru 3

“Historeinden, yalnızca geçmişteki olayların aktarımı ve kaydının değil, bununla birlikte geçmişte kalan insan-toplum olaylarını değerlendirme ve yorumlama etkinliğinin de anlaşılması gerektiğini ilk kez savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Pindaros
C
Thukydides
D
Herodotos
E
Platon
Soru 4

İslâm’ın gelişiyle, kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yepyeni bir evren kavrayışının ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hitti
B
Izutsu
C
Eliade
D
De Boer
E
Hodgson
Soru 5

İbn Haldûn’un “Kentlerdeki yerleşik yaşam ve bu yaşam biçiminin doğurduğu kültür ve medeniyet” anlamında kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedevî ümran
B
Medeniyet
C
Mülk
D
Hadarî ümran
E
Asabiyet
Soru 6

İbn Haldûn’un asabiyet kavramını tarihi yorumlarken ve devlet modelini temellendirirken kullandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Von Kremer
B
Rosenthal
C
Ülken
D
Arslan
E
Gabrieli
Soru 7

Stephen Humphreys, Tâberî’nin kendi adına konuşmama ya da eleştirel tavrını ortaya koymama tercihini, en temelde aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A
Tarihçilerdeki katı nesnelliğine
B
Tâberî’nin yapıtının bilgi açısından yetersizliğine
C
Tâberî’nin tarihçilikteki yetersizliğine
D
Tâberî’nin dindar alçakgönüllülüğüne
E
Erken dönem İslâm kültüründeki bilgi anlayışına
Soru 8

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını Siyer-Meğâzî literatürünün oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Humphreys
B
Mehdî
C
Lawrence
D
Hitti
E
Horovitz
Soru 9

Rönesans’ta insan için “aranması ve bulunması için uğruna mücadele verilmesi gereken, sonsuz bir görev” olarak görülmeye başlanan doğrulukların Ortaçağ’daki konumunu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Araştırma sonucu elde edilen kesin bilgi
B
Bulunmuş, hazır bilgi paketi
C
Deney ve gözlemle bulunabilecek Tanrı hakikatleri
D
Aklın rehberliğinde erişilebilen yaşam öğretileri
E
Temellendirilmiş deney ve gözlemler topluluğu
Soru 10

Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekanik
B
Statik
C
Dinamik
D
Kinetik
E
Pratik
Soru 11

(I) Francis Bacon “insan tini”nin algılanan olgularla ilişki sırasında genelde pasif durumda olan üç temel yetiden söz eder. (II) Bu temel yetiler Us, imgelem ve Anımsamadır. (III) insanın felsefe ile ilgili etkinliklerini Us ile eşleştirir. (IV) Şiir ile ilgili etkinliklerini imgelem ile eşleştirir. (V) Tarih ile ilgili etkinliklerini de Anımsama ile eşleştirir.
Yukarıdaki paragrafta Francis Bacon’un savunduğu görüşler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12

Algı kapsamına giren, duyumlarımızla erişebildiğimiz sanı bilgisinin temelini oluşturan yetinin, Eski Yunanca’daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doxa
B
Entelekheia
C
Empeiria
D
Eudaimonia
E
Episteme
Soru 13

Historik bilmenin doğrusunu varlığın yalnızca görünümünde bulduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicholas Malebranche
B
Arnold Geulincx
C
Benedictus Spinoza
D
Gottfried Wilhelm Leibniz
E
René Descartes
Soru 14

Pozitif hukukun, ancak konulduğu zaman, yer ve durumdaki insan-toplum koşullarının bilinmesiyle, yani tarihsel zeminde kavranabileceğin! savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hugo Grotius
B
Francis Bacon
C
Jean Bodin
D
Giambattista Vico
E
René Descartes
Soru 15

Vico’nun insanlık adına ilerlemelere, gelişmelere işaret etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Convertundur
B
Corso
C
Gratia
D
Ricorso
E
Factum
Soru 16

Voltaire, eski tarihin belirgin şeylerini bilmenin tek yolu olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür?

A
Tarihi ilerleme ideası çerçevesinde yorumlamak
B
Sadece belgeleri doğru yorumlamak
C
Geçmişi bütünlüğünde kavrayabilmek
D
Günümüz koşullarını geçmişe doğru biçimde uyarlamak
E
Bilinen ve devam eden süreçleri görmek
Soru 17

Aydınlanma adlandırmasıyla, aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekeninse insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Gökberk
B
D. Özlem
C
A. Bıçak
D
i. Tunalı
E
P. Hazard
Soru 18

Vico’ya göre doğa hakkındaki bilgi düzeyimiz ve sınırımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğa ancak us yoluyla kavranabilir.
B
Doğa ile us arasında birebir uygunluk vardır.
C
Doğa hakkındaki eksiksiz bilgiyi Tanrı insan zihnine yerleştirmiştir.
D
Doğa insan yapımı olmadığı için, insan doğayı asla tam olarak bilemez.
E
Doğa matematik dilinde yazılmış bir kitaptır.
Soru 19

Voltaire’i, felsefece yazılmış bir tarihe gereksinim duyulduğu konusunda esinlendirmiş olan düşünür ve yapıtı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Denis Diderot-Filozofça Düşünceler
B
Giambattista Vco-Yeni Bilim
C
David Hume-Genel İngiltere Tarihi
D
Jean Jacques Rousseau-Toplum Sözleşmesi
E
John Locke-Hoşgörü Üzerine Bir Mektup
Soru 20

18. yüzyıl Avrupa’sında tarih felsefesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayıcı etkenlerin başında asağıdakilerden hangisi gelir?

A
Matematik Fizik
B
ilerleme inancı
C
Usçuluk
D
Nedensellik Yasası
E
Denklikçi Doğruluk Kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x