Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zamanın, Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından önemli bir sorun olarak görüldüğü ve hatta Batı’da serimlenen tarih felsefelerinin neredeyse tümünün temeline yerleştirildiği görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wartenburg
B
Hegel
C
Dilthey
D
Gilson
E
Eliade
Soru 2

Voltaire’in ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerle ilgili saçma bulduğu unsurları nitelemek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel tarih
B
Saçmalıklar tarihi
C
Hakiki tarih anlatımı
D
Nesnel tarih
E
Sanıların tarihi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, deneycilik ile usçuluğun ortak yönüdür?

A
Bilgi edinme sürecini yalnızca algıya ve deneyime bağlama
B
Bilgi edinme sürecini yalnızca anlığa dayandırma
C
Us olmaksızın bilginin ortaya çıkamayacağını savunma
D
Bilgi edinmenin temeline insan yetilerini koyma
E
Deneyimlerin ve algının insanı yanılttığı fikrine karşı çıkma
Soru 4

Ruhu, bütün eylemlerin, yani iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki neden olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Platon
C
Pythagoras
D
Perikles
E
Parmenides
Soru 5

İbn Haldûn’un bedevî-hadarî ümran ayrımı aşağıdaki ayrımlardan hangisine diğerlerine göre daha yakındır?

A
Ahlâkî / yozlaşmış kültür
B
ilkel / gelişmiş medeniyet
C
Kırsal / kentsel toplum
D
Basit / karmaşık yaşam tarzı
E
Şehirli / köylü toplum
Soru 6

Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lacoste
B
Jaeger
C
Cole
D
Collingwood
E
Toulmin
Soru 7

Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Popper
B
K. Jasper
C
W. Dilthey
D
P. Sorokin
E
V. Collingvvood
Soru 8

Aydınlanma adlandırmasıyla, aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekeninse insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Bıçak
B
D. Özlem
C
M. Gökberk
D
i. Tunalı
E
P. Hazard
Soru 9

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızca Kur’ân tefsirleri
B
Siyer-Meğâzî literatürü
C
Tabâkât Kitapları
D
Yalnızca hadis rivayetleri
E
Kur’ân tefsirleri ve hadis rivayetleri
Soru 10

Eski Yunanca’da “sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doxa
B
Entelekheia
C
Energeia
D
Episteme
E
Eudaimonia
Soru 11

Voltaire’e göre eski çağlara ilişkin 3000 yıllık tarihin yeterince bilinmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin bir bilim olarak görülmemesi
B
Tarih araştırmalarının önemsenmemesi
C
Dil bilen tarihçi eksikliği
D
Tarihçilerin eski çağlara ilgi duymaması
E
Bilgi sağlayacak belgelerin yok edilmesi
Soru 12

Halkını silah gücüyle yöneten, kendini toplumunun üzerinde görerek vatandaşına karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmeyen. zorba yönetici anlamındaki Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dictator
B
Andreia
C
Tyrannos
D
Basileos
E
Rex
Soru 13

Tarih yazıcılığının ahlâk dersleri vermeye ve kıssadan hisse çıkarmaya yönelik tutumdan kurtulup olayları gerçek nedenleriyle anlatması gerektiğini ileri süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hugo Grotius
B
Francis Bacon
C
Niccolo Macchiavelli
D
Thomas Hobbes
E
Jean Bodin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Voltaire’in tarihi ayırdığı alt dallardan biri değildir?

A
Doğa tarihi
B
Olaylar Tarihi
C
Sanatlar tarihi
D
Düşünceler tarihi
E
Kahramanlar tarihi
Soru 15

Kişiye özel, duyu deneyimlerinin sınırlarını aşan ve metafizik boyutu olan deneyimleri kapsayacak biçimde kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mistik
B
Tek-tanrıcı
C
Maneviyat
D
Tinsel
E
Panteist
Soru 16

Alman Tarih Okulu’nun en cok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Herder
C
Dilthey
D
von Homboldt
E
Fichte
Soru 17

John Locke’a göre, tanrı, evren, yaratılış gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
insan bilgisinin kaynağı ve sınırları gibi sorunlarla hesaplaşma
B
insanın özgür istence sahip olup olmadığını ortaya çıkarma
C
Evrenin merkezini bilimsel olarak belirleme
D
Bütün niteliklerinden sıyırarak, varlığı önce varlık olarak kavrama
E
insanın ruh mu, yoksa madde mi olduğunu sorgulama
Soru 18

Hıristiyanların yaklaşık M.S. 313’e dek süren kovuşturmaya ve işkenceye uğrama dönemindeki çalışmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apathia
B
Panteizm
C
Akrasia
D
Aletheia
E
Apologia
Soru 19

İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindî
B
Hârezmî
C
Râzî
D
Âmirî
E
Fârâbî
Soru 20

El-İsfahânî, hikmet terimi için aşağıdaki tanımlardan hangisini kullanmıştır?

A
ilmi insan hayatının amacı kılma
B
ilimlerin öğrenimi için deneyimin zorunluluğunu kanıtlama
C
Gerçekliği kavramada tek ölçüt olarak aklı tanıma
D
ilim ve akıl yoluyla gerçeği yakalama
E
Aklın gerçekliği kavrama yetisine sonsuz güven duyma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x