Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihin insana kendini görmeyi, değerlendirmeyi öğrettiğini ve onu kendi çağma bağnazca ve bilinçsizce bağlanmaktan kurtardığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Augustinus
C
Kartacalı Tertullianus
D
G.Vİco
E
K. Jaspers
Soru 2

Alman Tarih Okulu’nun en cok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Herder
C
Dilthey
D
von Homboldt
E
Fichte
Soru 3

Mengüşoğlu’ya göre bir kültürel verinin tarihsel varlık alanının oluşumunu sağlayabilmesi için en temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünceyi temel alması
B
ilkelere dayalı olması
C
insan varoluşuna dayanak oluşturması
D
Geleneklerden kopuk olmaması
E
Kurumların kültüre katkılarını yansıtması
Soru 4

Tarihi felsefesini, tarihte anlam, bütünlük, yasa amaç gibi sorunları inceleyen “tarih metafiziği” ve tarih çalışmalarında ortaya çıkan sorunların, tarih araştırma yöntemi / yöntemleri, bilginin güvenilirliği, açıklama, kanıtlama gibi sorunları konu edinen “analitik tarih felsefesi” olmak üzere kendi içinde ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atkinson
B
Gasset
C
Braudel
D
VValsh
E
Jaspers
Soru 5

Varlığı tek tek nitelikleriyle değil de bir bütün olarak kavramayı ve anlamlandırmayı amaçlayan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenomenoloji
B
Epistemoloji
C
Metafizik
D
Gnoseoloji
E
Theoria
Soru 6

Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rousseau
B
Voltaire
C
Hume
D
Vico
E
Herder
Soru 7

Tarih, sistemli, düzenli ve güvenilir bilgi veren bir çalışma alanı, ya da bilim olarak tanımlandığında, tarihin aşağıdaki anlamlarından hangisine işaret edilmiş olunur?

A
Res gestae
B
Geçmişin bütünü
C
Zaman
D
Annales
E
Historia rerum gestarum
Soru 8

Herodotos ve Thukydides'in historein kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Sokrates
C
Platon
D
Herakleios
E
Homeros
Soru 9

Tarihin çeşitli aşamalarında bozulmuş olsa da insanın gerçekte mükemmel olduğuna inanan, tarih ile ilgili savunduğu fikirlerde gittikçe geçmişi, insanlığın kendini gerçekleştirdiği bir alan, anlamlı bir bütünlük olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
K. Popper
D
N. Macchiavelli
E
F. Bacon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hesiodos’a ait bir eserdir?

A
işler ve Günler
B
ilyada
C
Olympian Odes
D
Timaios
E
Kritas
Soru 11

I. Teorik
II. Pratik
III. Poietik
IV. Metafizik
Yukarıdakilerin hangileri Aristoteles'e göre temel bir bilgi alanı değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12

Yunan tarihçiliğinin Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığı düşüncesini savunan tarih felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eliade
B
Gilson
C
Collingvvood
D
Diltey
E
Wartenburg
Soru 13

insanı bütünlüklü bir yapı olarak ele alıp tarih bağlamında ortaya koyan düşünce tarzıdır. Evreni kavramada ve açıklamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmeyi ya da yeni bir evren kavrayışı geliştirmeyi hedefleyen düşünce ürünleri olarak, evren kavrayışında içerilen tüm soruları da yanıtlama çabasındadır.
Yukarıdaki paragrafta açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih epistemolojisi
B
Evren kavrayışı
C
Tarih kuramı
D
Tarih ontolojisi
E
Tarih metafiziği
Soru 14

Günümüze ulaşan ve bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı olan ve tarihi olayları incelerken akılcı bir tutum takman tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Heredotos
C
Pindaros
D
Thukydides
E
Hesiodos
Soru 15

Augustinus’a göre güdülerinin ve gururunun peşinden giden insanların üyesi oldukları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Civitas Dei
B
Civitas Urbis
C
Civitas lustitiae
D
Civitas Diaboli
E
Civitas Regis
Soru 16

Augustinus’a göre lustus Defnin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanı yaptıklarından dolayı ödüllendirecek veya cezalandıracak en yüksek ölçüttür.
B
insanın günahkârlıktan kurtulması için sığınacağı tek çaresidir.
C
Tanrı’nın İsa aracılığıyla insanlığa gösterdiği yoldur.
D
Tarih sürecinin başlangıcını belirleyen olaydır.
E
Günahlardan arınma ve kurtulma sürecine verilen addır.
Soru 17

Barbar sözcüğünün, “henüz Hıristiyanlığı benimsememiş, dolayısıyla medeniyetten ve kültürden nasibini almamış” anlamındaki kullanımı, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaygınlaştırılmıştır?

A
Kardinaller Heyeti
B
Katolik Kilisesi
C
Platon
D
Yeni-Platoncular
E
Aristotelesçiler
Soru 18

Hıristiyan tarih anlayışının getirdiği çizgisel zaman kavrayışının temelinde, ereklilik düşüncesi bulunduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wartenburg
B
Gilson
C
Vico
D
Eliade
E
Collingwood
Soru 19

Ortaçağ’da “bilgi”, “Tanrı’yı duygu ile bilmek” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theoria
B
Doxa
C
Episteme
D
Logos
E
Gnosis
Soru 20

Augustinus’a göre İsa Peygamber, “seçilmiş” insanlara yani Hıristiyanlar’a kurtuluşu müjdelemek ve kurtuluşun yolunu göstermek için yeryüzünde beden olarak görünmüştür. Bu görünme, sonu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılan tarih sürecinin de başlangıcıdır?

A
Gnostisizm
B
Eskaton
C
Apologia
D
Akademia
E
Gratia
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x