Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geçmişe ilişkin bilgilerin güvenilirliği sorunu, tarihe aşağıdaki disiplinlerden hangisinin bir katkısıdır?

A
Antropolojinin
B
Siyaset biliminin
C
Sosyolojinin
D
Felsefenin
E
Arkeolojinin
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, felsefe ile tarih arasında içten içe bir bağlantı oluşmasına katkıda bulunan unsurlardan biri değildir?

A
Birey ve özgürlükleri tartışması
B
Felsefenin kendi tarihi
C
Toplum sorunları
D
Devlet sorunu
E
Arkhe
Soru 3

Tarihi bir varlık sorunu olarak yorumlayan bir felsefeciyle, onu bir bilgi etkinliği olarak gören felsefecinin ortak varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel olaylar bilinebilir.
B
Tarih geçmiş olayların konu edildiği bilimdir.
C
Tarihte ereklilik vardır.
D
Tarihte yasalar vardır.
E
Tarih tekerrürden ibarettir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, evren kavrayışının temelindeki sorunlardan biri değildir?

A
insanın tarih bilgisini hangi araçlarla edineceği
B
insanın yaşadığı ortamın düzenlenişi
C
insanın yaratılışı
D
insanın bu dünyaya gelişindeki amaçlar
E
insanın bu dünyada nasıl yaşaması gerektiği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Collingwood’un tarihe ilişkin sorduğu temel sorulardan biri değildir?

A
Tarihin ereği nedir?
B
Tarihin tanımı nedir?
C
Tarihin nesnesi nedir?
D
Tarihsel zaman çizgisel midir, döngüsel mi?
E
Tarihin yöntemi nedir?
Soru 6

Tarihi düşünce ve kuramların genişliğiyle sınırlayarak çerçevesini çizmeye çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fernand Braudel
B
Leon Pompa
C
Kari Popper
D
Raymond Aron
E
Kari Jaspers
Soru 7

Doğa-insan ilişkisini, her ikisi de zaman süreci içinde varolan doğa tarihi ve insan tarihi biçimlerinde ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robin George Collingwood
B
Raymond Aron
C
Karl Popper
D
Kari Jaspers
E
Walter Benjamin
Soru 8

Tarihin çeşitli aşamalarında bozulmuş olsa da insanın gerçekte mükemmel olduğuna inanan, tarih ile ilgili savunduğu fikirlerde gittikçe geçmişi, insanlığın kendini gerçekleştirdiği bir alan, anlamlı bir bütünlük olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
K. Popper
D
N. Macchiavelli
E
F. Bacon
Soru 9

Halkını silah gücüyle yöneten, kendini toplumunun üzerinde görerek vatandaşına karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmeyen. zorba yönetici anlamındaki Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dictator
B
Tyrannos
C
Rex
D
Basileos
E
Andreia
Soru 10

insanı bütünlüklü bir yapı olarak ele alıp tarih bağlamında ortaya koyan düşünce tarzıdır. Evreni kavramada ve açıklamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmeyi ya da yeni bir evren kavrayışı geliştirmeyi hedefleyen düşünce ürünleri olarak, evren kavrayışında içerilen tüm soruları da yanıtlama çabasındadır.
Yukarıdaki paragrafta açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih kuramı
B
Evren kavrayışı
C
Tarih ontolojisi
D
Tarih epistemolojisi
E
Tarih metafiziği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hesiodos’a ait bir eserdir?

A
Kritas
B
Olympian Odes
C
işler ve Günler
D
ilyada
E
Timaios
Soru 12

Ruhu, bütün eylemlerin, yani iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki neden olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Pythagoras
C
Perikies
D
Platon
E
Parmenides
Soru 13

I. Teorik
II. Pratik
III. Poietik
IV. Metafizik
Yukarıdakilerin hangileri Aristoteles'e göre temel bir bilgi alanı değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14

Barbar sözcüğünün, “henüz Hıristiyanlığı benimsememiş, dolayısıyla medeniyetten ve kültürden nasibini almamış” anlamındaki kullanımı, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaygınlaştırılmıştır?

A
Kardinaller Heyeti
B
Katolik Kilisesi
C
Platon
D
Yeni-Platoncular
E
Aristotelesçiler
Soru 15

Augustinus’un tarih görüşünün izini sürmek için en uygun malzemeyi veren yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
DeTrinitate
B
De Consolatione Philosophiae
C
De Civitate Dei
D
Contra Académicos
E
Confessiones
Soru 16

Augustinus’un bir bilgi alanı olarak tarih karşısındaki tutumuna ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Historia kavramını “tarih-toplum olaylarının güvenilir bilgisi” anlamında kullanmıştır.
B
Tarihçilerin toplaması gereken belgeler için ölçütler geliştirmiştir.
C
Tarihin verdiği bilginin güvenilirliği konusunda araştırma yapmıştır.
D
Theoria-historia ayrımını aşmayı başaran ilk filozoftur.
E
Tarih yazıcılığına yalnızca gramerin yanında bir çalışma alanı olarak yer vermiştir.
Soru 17

Kartacalı Tertullianus’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Felsefe tarihinde en iyi bilinen sözü “Akıl almaz olduğu için inanıyorum” dur.
B
Tanrısal sırların usta ya da bilinçte doğması gereklidir.
C
Gerçek imanlı kişi Tanrı önünde nefsini alçaltmayı bilmelidir.
D
Gerçek imana sahip kişi Tanrı önünde kibrini kırmalıdır.
E
Gonostiklere karşı olan bir düşünürdür.
Soru 18

Avrupa’da uzun bir süre Antikçağ Yunan düşüncesinde örneği görülen tarzda bir düşünce geleneği oluşmasını engelleyen Katolik Kilisesi, aşağıdakilerden hangisi/hangileri adına hareket etmekte olduğu iddiasındadır?

A
Yasa koyucular
B
Yalnızca İsa
C
İncil
D
Yalnızca Tanrı
E
Tanrı ve İsa
Soru 19

Bazı felsefe tarihçileri Ortaçağ’ın din temelli düşünce yapısının aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından başlatıldığını ileri sürmektedir?

A
Tertullianus
B
Plotinos
C
Platon
D
Origenes
E
Augustinus
Soru 20

Augustinus’a göre İsa Peygamber, “seçilmiş” insanlara yani Hıristiyanlar’a kurtuluşu müjdelemek ve kurtuluşun yolunu göstermek için yeryüzünde beden olarak görünmüştür. Bu görünme, sonu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılan tarih sürecinin de başlangıcıdır?

A
Akademia
B
Gratia
C
Gnostisizm
D
Apologia
E
Eskaton
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x