Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanmayı insanın düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kendi aklıyla kurtulması olarak tanımlayarak Aydınlanma dönemini tarihte insan aklının ilerlemesi olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Rousseau
C
Descartes
D
Voltarire
E
Herder
Soru 2

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi “Tarih felsefesi” terimini ilk kullanan düşünür olarak bilinir?

A
Voltaire
B
Turgot
C
Gibbons
D
Herder
E
Condorcet
Soru 3

I. insanlığın ilerlemesi zamanın ilerlemesine sıkı sıkıya bağlıdır.
II. Tarihte olmuş olan hiçbir şey, olmamış kılınamaz.
III. Gelişmeyi belirleyen yasalar doğa yasalarından çok farklıdır.
IV. Tarih çağları arasında bağ kurmak, boşuna bir çabadır.
Yukarıdakilerden hangileri Herder’in tarih düşüncesiyle bağdaşmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

Herder’e göre tarihte insanın yaşam düzeyini yükselten ve genel karakteri bakımından “iyi” olarak nitelenebilecek eylemler aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

A
Hümanitenin kazancı
B
Doğaya aykırı
C
ilerlemeye karşı
D
Hümaniteye karşı
E
Hümanite adına
Soru 5

Tarihi tiranlık, kölelik ve dinsel bağnazlıktan kurtulmanın tarihi olarak ele alan, ayrıca, insanlığın özgürlük ve mutluluk içeren bir geleceğe doğru ilerlemekte olduğuna inanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Rousseau
C
Hume
D
Gibbon
E
Condorcet
Soru 6

Alman İdealistlerinin, akıl ve ilerleme anlayışlarını daha mutlakçı bir doğrultuda geliştirirken, ortadan kaldırdıkları ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noumen-Fenomen ayrımı
B
Olan-Olması gereken ayrımı
C
Apriori-A posteriori ayrımı
D
Analitik-Sintetik ayrımı
E
Zorunlu-Olumsal ayrımı
Soru 7

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarihin karşıtların özdeşliği ilkesine göre kurulu olarak ilerlediğini düşünmüştür?

A
Herder
B
Fichte
C
Hegel
D
Schelling
E
Kant
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde Alman İdealizminin temel düşüncesi doğru olarak ifade edilmiştir?

A
Tarihsel olanın mantıksal olanla uyuşmazlığı
B
ilerlemenin ussal olamayacağı
C
Tarihte ilerlemenin olmadığı
D
ilerleme inancını akıl zemininde kurma
E
Tarihin tekil olanın anlatımı olduğu
Soru 9

I. Hümanite kavramını kullanışında, Rousseau ve Herder’in sentezi gibidir.
II. ilerleme anlayışı konusunda 18. Yüzyıl ile Hegel arasındaki bağlantıyı oluşturur.
III. Zamansal ve mantıksal olanın uyumu, Fichte’de, ilerlemenin akı İsal temelini oluşturur.
Fichte'nin savunduğu fikirler ile ilgili, yukarıdaki yorumların hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Schelling bütün eylemlerdeki ortak ve nesnel olan şeye ne ad verir?

A
Apriori
B
Diyalektik
C
Kendi başına akıl
D
Yasaklık
E
Mutlak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Antitez - Sentez - Tez
B
Sentez - Tez - Gelişme
C
Tez - Antitez - Sentez
D
Gelişme - Tez - Antitez
E
Tez - Sentez - Antitez
Soru 12

Hegel, tarihin tarih yazımıyla başlamasının gerekçesi olarak, aşağıdakilerden hangisini öne sürmüştür?

A
Tarihsel ilerlemenin zorunluluğunu
B
Doğal gerçekliğin belirleyiciliğini
C
Doğa-üstü gerçekliğin ussallığını
D
Bilgi ve varlık arasındaki ilişkiyi
E
Tarihteki yasaların değişmezliğini
Soru 13

Hegel'e göre tüm geçmişin tinde bulunan bir şey olarak sergilendiği tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilkel tarih
B
Refleksiyonlu tarih
C
Diyalektik tarihçiliğ
D
Dünya tarihi felsefesin
E
Apriori tarih
Soru 14

Hegel'e göre tarihin ereğine, kavramın ereği olarak bakılan tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneysel Tarih
B
Kaynaktan Tarih
C
Felsefi Tarih
D
Refleksiyonlu Tarih
E
Bilimsel Tarih
Soru 15

Hegel'e göre hem kendi kendisinin ön koşulu ve varmak istediği ereği olarak mutlak son-erek, hem de doğal ve tinsel dünyalar olarak görünüş alanında kendisinin dışlaşması olarak tanımlanan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl (us)
B
Diyalektik
C
Erek
D
Mutlak
E
Özgürlük
Soru 16

Marx'a göre tarihte diyalektik karşıtlığı yaratacak olan gelişmenin ne olduğu aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A
Karşıtların savaşı
B
işbölümünün ortaya çıkışı
C
Kavramın belirlemesi
D
Her çağın kendi tini
E
Varolanın karşıtlığı
Soru 17

“Marksizm, her şeyi açımlayan bir din ya da tüm varlık alanlarını taşıyan bir ontoloji değil, bir genel tarih metodolojisidir” sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Lukacs
B
Gramsci
C
Bloch
D
Althusser
E
Foucault
Soru 18

Geleceğe ilişkin ütopyalar oluşturmanın anlamsız olduğunu ve tarihin sonu hakkında konuşulmaması gerektiğini savunarak Marx’ın tarih tasarımından ayrılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gramsci
B
Baudrillard
C
Bloch
D
Althusser
E
Lukacs
Soru 19

Marx tarihi belirleyen maddi koşullardan söz ettiğinde aşağıdakilerden hangisini kasteder?

A
Üretimde madde kullanıldığını
B
insanın üretim etkinliğini
C
Maddenin doğasını
D
Maddenin tarihte ortaya çıktığını
E
insanın maddi yapısını
Soru 20

Yeni Kantçılığın ve Dilthey’ın tarih anlayışlarını “burjuva tarih kuramı” betimlemesiyle eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lacan
B
Gramsci
C
Bloch
D
Lukacs
E
Althusser
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x