Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hegel’in düşüncesine göre dünya tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya tarihinde yeni olan hiçbir şey yoktur.
B
Dünya tarihi Tin’in etkinliğinin bir sonucudur.
C
Dünya tarihi bireylerin etkinliğinin bir sonucudur.
D
Dünya tarihinde olaylar zinciri döngüseldir.
E
Dünya tarihinin zorunlu bir nedeni yoktur.
Soru 2

“Bilimin bütün önermeleri tek bir ilke içinde bir bütünü biçimlendirmek üzere birbirine bağlıdır. Bu bağlamda tek tek önermeler bilimsel olamazlar, yalnızca bütünün bağlamı içinde bilimsel olurlar” sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Herder
B
Kant
C
Schelling
D
Fichte
E
Hegel
Soru 3

Herder’e göre tarihe yönelen bakış açısını belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihe tarihsel olmayan bir ilkeyle bakılması
B
Tarihe aklın ve yasaların belirlenimi altında bakılması
C
Tarihe tarihin dışından konulan bir ilkeyle bakılması
D
Tarihsel bakışın doğal bakışla aynı ilkeye göre belirlenmesi
E
Tarihe yine tarihin kendisinden çıkarılacak bir ilkeyle bakılması
Soru 4

Hegel’in tarih anlayışında, tarihçinin kendi tininden ayrı bir tinsel içerik taşıyan malzemeyi ele aldığı tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tinsel tarih
B
Kaynaktan tarih
C
Refleksiyonlu tarih
D
Felsefi tarih
E
Dünya tarihi
Soru 5

Lukacs’a göre tarihte bir bütünlük görebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Tarihi deneysel olgular halinde ele almak
B
Tarihi tekil olaylar olarak ele almak
C
Tarihe diyalektik bir biçimde bakmak
D
Tarihi dönemlere ayırarak ele almak
E
Tarihi teleolojik bir biçimde ele almak
Soru 6

“Tarih yasaları tekil insan doğasından türetilebilecek olan biyolojik ya da psikolojik doğa yasalarının yönlendirdiği yasalardır” sözleri, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Proudhon
B
Mili
C
Saint Simon
D
Bentham
E
Comte
Soru 7

Comte’a göre olguları yöneten yasaların bilinmesinin bilimler için sağlayacağı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öndeyi
B
Çıkarım
C
Genelleme
D
Tümevarım
E
Tümdengelim
Soru 8

“insan aklı araştırmalarını varlıkların kendi doğasına, ilk ve son nedenlere, yani mutlak bilgilere yönelterek olguları keyfi bir biçimde ve doğaüstü etkenleri işin içine katarak açıklamaya çalışır.”
Comte, yukarıdaki sözleriyle, aşağıdakilerden hangisine değinmiştir?

A
Politik aşama
B
Teolojik aşama
C
Teleolojik aşama
D
Pozitif aşama
E
Metafizik aşama
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde Burckhardt’ın Alman İdealizmi ile ilgili değerlendirmesi doğru olarak verilmiştir?

A
Alman idealizmi, tarihte ideal devletin ortaya çıkışının kurgulandığı bir sistemdir.
B
Alman idealizmi, tarihin felsefi kavramlar üzerinde temellendirildiği bir sistemdir.
C
Alman idealizmi’nin tarih yorumu, aklı ve ahlak yasalarını yüceltici bir yapıdadır.
D
Alman idealizmi’nin tarih felsefesi, yasalıdır ve mutlağa doğru ilerlemeyi varsayar.
E
Alman idealizmi’nin tarih felsefesi, tarihin romantik ve ulusçu bir yorumudur.
Soru 10

Burckhardt’ın tarihe yaklaşımı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimler arasında en az bilimsel olan tarihtir.
B
Tarih bilimden çok sanata, özellikle de şiire benzer.
C
Tarihte ilerleme, değişme tarzlarından sadece birisidir.
D
Tarihe ilerleme temelinde bakılmalıdır, değişme değil.
E
Tarihe estetik bir anlamayla yaklaşmak gerekir.
Soru 11

Nietzsche’ye göre insanlığın çürüme ve yozlaşma içine girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın güç istencini ahlak yasalarına karşı kullanması
B
insanın güç istencini her durumda canlı tutması
C
insanın değerleri sorgulamadan kabul etmemesi
D
insanın değer yaratan bir varlık olduğunu hatırlaması
E
insanın kendisini tarihin tutsağı olarak görmesi
Soru 12

Schopenhauer’e göre tarihte nesnellikten söz edilememesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin tekerrürden ibaret ve döngüsel karakteri
B
Tarihin birbirini tekrar etmeyen olaylarla örülü olması
C
Tarihin rastlantıya dayalı oluşlardan meydana gelmesi
D
Tarihin genellikleri açıklama yeterliliğine sahip olması
E
Tarihin yasalarının her birey üzerinde etkili olması
Soru 13

“Doğal olgular ________ olarak ifade edilebilir; oysa ________ olgular aynı biçimde açıklanamaz” ifadesinde, anti-pozitivist tarih anlayışı çerçevesinde, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi en uygundur?

A
Metafizikse!; bireysel
B
Mantıksal; kültürel
C
Tümevarımsa!; tümdengelimsel
D
Matematiksel; tinsel
E
Çıkarımsal; toplumsal
Soru 14

Dilthey, Bacon’la başlayan süreci, bilgi kuramı açısından, aşağıdakilerden hangisiyle eleştirmiştir?

A
Bilim tanımının tin bilimlerini de içerecek biçimde yapılmasıyla
B
Bilim anlayışının tarihsel oluşları yasa temelinde kavrama çabasıyla
C
Bilim tanımında tin bilimleri-doğa bilimleri ayrımının gözetilmesiyle
D
Bilim anlayışında öznel ve göreli bilgi arayışına dayanılmasıyla
E
Bilim tanımının yalnızca doğa bilimlerini içerecek şekilde yapılmasıyla
Soru 15

Collingvvood’a göre aşağıdakilerden hangisi, tarihçilikte kullanılmaya uygun biricik yöntemdir?

A
Geçmişteki olayın yankısını olayın doğasından hareketle anlamak
B
Geçmişteki olayın dışıyla olayın içine girmek bakımından ilgilenmek
C
Geçmişteki olayları anlamak için zihinde yeniden canlandırmak
D
Geçmişteki olayların nedenlerini o olayların görünümünden çıkarmak
E
Geçmişteki olayın yasasına dayanarak olayın ereğini çıkarsamak
Soru 16

Modern bilgi kuramının tarihsel varlığı kavrayamamasının temel nedeni, Dilthey’a göre, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihselliği dışlayan bir bilgi anlayışı geliştirmiş olması
B
Kullandığı yöntemlerin doğayı açıklamada yetersiz kalması
C
Tarihsel bilgiden hareketle doğadaki genelliklere yönelmesi
D
Anlama yöntemi üzerinde ısrar ederek durması
E
Tarihsel bilginin temellerini genel-geçer ahlak yasalarında bulması
Soru 17

Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin, tarihsel olayları “olumsal” olarak yorumladığı söylenemez?

A
Hegel’in
B
Nietzsche’nin
C
Berlin’in
D
Foucault’nun
E
Rorty’nin
Soru 18

“Çizgisel tarih anlayışı nedenselci düşüncenin bir ütopyasıdır; bu yüzden insanın ilgi ve yönelimleri ile tarih kavramı ayrılmalıdır”.
Yukarıdaki alıntı, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Michel Foucault
B
Edward Carr
C
Isaiah Berlin
D
Richard Rorty
E
Edmund Husserl
Soru 19

Tarihte kaçınılmazlık düşüncesinin insan özgürlüğünün ve sorumluluğunun önünü kapatan bir düşünce olduğunu ileri süren düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jacques Lacan
B
Isaiah Berlin
C
Edward Carr
D
Michel Foucault
E
Arnold Toynbee
Soru 20

“Zaten kendisi tarihsel olan bir varlığın, tarihin bütünü hakkında konuşması olanaksız olduğundan, tarih felsefesi denen etkinlik de olanaksızdır, çünkü tutarsızdır.”
Yukarıdaki alıntı, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Friedrich Nietzsche
B
Auguste Comte
C
Herbert Spencer
D
Benedetto Croce
E
Wilhelm Dilthey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x