Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kant'a göre aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.
Yukarıdaki aydınlanma tanımı tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisini varsayar?

A
Ortaçağ düşüncesi
B
Tarihsellik düşüncesi
C
Aydınlanmanın sonu düşüncesi
D
ilerleme düşüncesi
E
Diyalektik düşünce
Soru 2

Alman İdealistlerinin tarihe bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarihi belirli bir ereğe doğru devinen bir süreç olarak ele almışlardır.
B
Tarihte kalıcı ilkeler ve yasalar bulunmadığını düşünmüşlerdir.
C
Tarihi ereksellikten yoksun belirsiz bir süreç olarak ele almışlardır.
D
Tarihi mekanik ve etkin nedenlere dayalı bir süreç olarak tasarlamışlardır.
E
Tarihi rastlantıya dayalı ilerleyen bir süreç olarak ele almışlardır.
Soru 3

Alman İdealistlerinin, akıl ve ilerleme anlayışlarını daha mutlakçı bir doğrultuda geliştirirken, ortadan kaldırdıkları ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A
A priori-A posteriori ayrımı
B
Olan-Olması gereken ayrımı
C
Noumen-Fenomen ayrımı
D
Analitik-Sintetik ayrımı
E
Zorunlu-Olumsal ayrımı
Soru 4

Schelling’in tarih tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğada ve tarihte mutlak bir zorunluluk bulma olanağı yoktur.
B
Doğa ve tarih iki ayrı mutlak varlığın birbirine karşı görünüşleridir.
C
Doğa ve tarih kendi kendilerini tekrarlayan süreçlerdir.
D
Doğa ve tarih tek mutlak varlığın birbirine karşıt iki ayrı görünümüdür.
E
Doğa ve tarih amaçsız ve plansız işleyen olaylar zinciridirler.
Soru 5

Genel doğa planı olarak tarihin amacı Kant’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya yurttaşlığı düzeninin gerçekleşmesi
B
Yeryüzünde Tanrı devleti kurulması
C
Doğanın insanlara yol göstermesi
D
Doğa planının kendisini gerçekleştirmesi
E
Bireylerin tarihte amaçlı eylemlerinin varolması
Soru 6

Tarihte mutlak bir genellikten söz edilemeyeceğini, ama bununla birlikte tarihte bir takım genellikler olarak “hümanite” yapıları bulunabileceğini ileri süren Aydınlanma dönemi düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel
B
Herder
C
Kant
D
Voltaire
E
Turgot
Soru 7

Schelling’in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih içinde eylemde bulunan bireysel kişilerdir.
B
Tarih içinde eylemde bulunan birey değil türdür.
C
Tarih doğa gibi döngüsel oluşun varolduğu bir süreçtir.
D
Tarih içinde zorunluluk hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
E
Tarihte özgürlüğün zorunluluğundan söz edilemez.
Soru 8

Fichte’ye göre tarihe yönelen bir filozofun yapması gereken nedir?

A
Bir çağı kavramsal olandan bağımsız olarak ele almak
B
Bir çağın ideasını bulmaya çalışmak
C
Tarihsel olguları tek tek ele almak
D
Tarihsel olgulardan ilkeler türetmek
E
Tarihsel olguları deneysel yöntemle incelemek
Soru 9

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi uygarlaşmayı eşitsizliğin artması olarak görüp aydınlanmanın ilerleme idealine karşı çıkmıştır?

A
Turgot
B
Gibbons
C
Voltaire
D
Rousseau
E
Condorcet
Soru 10

Tarihi tiranlık, kölelik ve dinsel bağnazlıktan kurtulmanın tarihi olarak ele alan, ayrıca, insanlığın özgürlük ve mutluluk içeren bir geleceğe doğru ilerlemekte olduğuna inanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hume
B
Voltaire
C
Rousseau
D
Gibbon
E
Condorcet
Soru 11

(I) Tarihteki gelişme zaman içinde olan bir gelişmedir. (II) Tarihteki gelişme Tin kavramıyla uygunluk içindedir. (III) ilerleme genellikle bilinç basamaklanışı biçiminde olur. (IV) ilerlemenin gelişimi onun sadece niceliksel bir şey olduğunu gösterir. (V) Tin'de her değişim ilerlemedir.
Yukarıda Hegel'in tarihsel gelişmenin diyalektik ilkeleri ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12

“Marksizm, her şeyi açımlayan bir din ya da tüm varlık alanlarını taşıyan bir ontoloji değil, bir genel tarih metodolojisidir” sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Althusser
B
Foucault
C
Lukacs
D
Bloch
E
Gramsci
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’e göre tarihsel varlık alanının kategorilerinden biri değildir?

A
Değişme
B
Ereklilik
C
Çelişki
D
Gelişme
E
ilerleme
Soru 14

Hegel, tarihin tarih yazımıyla başlamasının gerekçesi olarak, aşağıdakilerden hangisini öne sürmüştür?

A
Tarihteki yasaların değişmezliğini
B
Doğal gerçekliğin belirleyiciliğini
C
Doğa-üstü gerçekliğin ussallığını
D
Tarihsel ilerlemenin zorunluluğunu
E
Bilgi ve varlık arasındaki ilişkiyi
Soru 15

Marx ve Engels’e göre tarihte her toplum biçimi başka biçimlere dönüşür. Bu dönüşümleri belirleyen ilişkiler aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

A
Maddi devrim ilişkileri
B
Uluslararası ilişkiler
C
Maddi üretim ilişkileri
D
Tinsel ve kavramsal ilişkiler
E
Siyasal ilişkiler
Soru 16

Marx tarihi belirleyen maddi koşullardan söz ettiğinde aşağıdakilerden hangisini kasteder?

A
insanın maddi yapısını
B
Maddenin tarihte ortaya çıktığını
C
Maddenin doğasını
D
Üretimde madde kullanıldığını
E
insanın üretim etkinliğini
Soru 17

Hegel’e göre bir halkın asıl nesnel tarihi aşağıdakilerden hangisine sahip olmaları ile başlar?

A
Öznel bir tarihinin olması
B
Kendine ait bir geçmişinin olması
C
Tarih bilimine sahip olması
D
Geleceğe yönelik beklentilerinin olması
E
Doğa bilimine sahip olması
Soru 18

Hegel’in “kaynaktan tarih” anlayışı ile ifade etmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazarın tini ile yazdığı eylemlerin tini bir ve aynıdır.
B
Yazarın geçmişi bugünde yeniden kurduğu tarihçiliktir.
C
Refleksiyona gerek duyulmayan tarihçiliktir.
D
Yazarla yazdığı olayların tinleri birbirinden ayrıdır.
E
Tarihin tümel bir tasarım temelinde kurulmasıdır.
Soru 19

Geleceğe ilişkin ütopyalar oluşturmanın anlamsız olduğunu ve tarihin sonu hakkında konuşulmaması gerektiğini savunarak Marx’ın tarih tasarımından ayrılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lukacs
B
Bloch
C
Gramsci
D
Baudrillard
E
Althusser
Soru 20

Marx’ın tarih anlayışına göre tarihi açıklamada kullanılacak ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealist ilkeler
B
Eleştirel ilkeler
C
Tinsel ilkeler
D
Ekonomik ilkeler
E
Siyasal ilkeler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x