Tarih Metodu 2016-2017 Vize Sınavı

Tarih Metodu 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlılar Tanzimattan sonraki resmi yazışmalarında kullandıkları takvimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hicri-Rumi
B
Julien-Hicri
C
Miladi-Hicri
D
Selefkos-Rumi
E
Gregoryan-Hicri
Soru 2

Tarihi araştırmayı “beşeriyetin bütün hayatını yeniden canlandırmak” olduğunu ileri süren Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halil İnalcık
B
Fuad Köprülü
C
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
D
Zeki Velidi Togan
E
Fuad Sezgin
Soru 3

Arkeoloji aşağıdakilerden hangisinin alt koludur?

A
Tarih
B
Sosyoloji
C
Etnoloji
D
Kültürel Antropoloji
E
Fiziksel Antropoloji
Soru 4

Müslümanların kullandıkları hicri takvim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şemsi takvime göre yıl daha kısadır.
B
Yılbaşı Muharrem ayında başlamaktadır.
C
Osmanlıların kullandığı takvimlerden birisidir.
D
Güneşin dönüş esasına dayanmaktadır.
E
Ayın dönüş esasına dayanmaktadır.
Soru 5

Büyük İskender’in kullandığı takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Julien takvimi
B
Gregorian takvimi
C
Oniki hayvanlı takvim
D
Güneş takvimi
E
Selefkos takvimi
Soru 6

İlkel toplum ve kabile araştırmalarında toplum veya kabileyi temsil eden sembolleri tanımak için kullanılan önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damga
B
Mühür
C
Tuğra
D
Madalya
E
Para
Soru 7

Olayların yıllara göre yazımı anlamına gelen Vekâyinâmelerin ilk örneğini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A
Osmanlı Şeyhülislamı Hoca Saadettin
B
Bodrumlu Herodot
C
Yunanlı tarihçi Thukydises
D
Arap Tarihçi ibn Haldun
E
Kayseri piskoposu Eusebios
Soru 8

Tanzimat öncesi dönemdeki, devletin siyasi, hukuki kararları, ülkenin asayişi vb. konuların yer aldığı defter/defterler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Timar Defteri
B
Meclis-i Vükela Defterleri
C
Tahrir Defteri
D
Bâb-i Defteri
E
Divan-i Hümayün Defteri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A
Kambar Batır
B
Nibelungel
C
Altın Çüş
D
Alp Er Tunga
E
Manas
Soru 10

Soy bilgisi veya aile tarihleri olarak bilinen şecere geleneği en çok aşağıdakilerden hangisinde yaygındır?

A
ispanyollar
B
Araplar
C
Türkler
D
Yunanlılar
E
İranlılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi görüneni değil, görünenin ardında yatan toplumsal dinamiklerin açığa çıkarılması ilkesini benimsemiştir?

A
Yorumlayıcı sosyal bilim yöntemi
B
Post pozitivist yöntem
C
Eleştirel sosyal bilim yöntemi
D
Doğa bilimleri
E
Pozitivist sosyal bilim yöntemi
Soru 12

Toplumu, bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Jacques Rousseau
B
Max Weber
C
Georg Wİlhelm Friedrich Hegel
D
Emile Durkheim
E
Auguste Comte
Soru 13

Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Durkheim
B
Auguste Comte
C
Max Weber
D
Kari Marx
E
Georg Wİlhelm Friedrich Hegel
Soru 14

Yorumlayıcı sosyal bilim yönteminin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auguste Comte
B
Jean Jacques Rousseau
C
Emile Durkheim
D
Kari Marx
E
Max Weber
Soru 15

Sikke, üzerindeki yazıdan ötürü aşağıdakilerden hangisi ile yakın benzerliğe sahiptir?

A
ikonografi
B
Edebi Metinler
C
Epigrafi
D
Papiroloji
E
Arkeoloji
Soru 16

Livius’un analistik tarzda kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Historiae
B
Origines
C
Ab urbe condita
D
Annales
E
Agricola
Soru 17

Klasik Roma Tarihçiliği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A
Cicero
B
Homeros
C
Caesar
D
Sallustius
E
Livius
Soru 18

İslâm dünyasında önemli kullanım alanı bulan Celâli takvimi (Takvim-i Celâli) aşağıdakilerden hangisinin emri ile hazırlanmıştır?

A
Sultan Melikşâh
B
Sultan Alp-Arslan
C
Sultan Sencer
D
Cengiz Han
E
Fatih Sultan Mehmed
Soru 19

Jeneoloji kitapları Ortaçağ tarihi ile ilgili hangi konuda bilgiler vermektedir?

A
Ortaçağ devletlerinin ağırlık ölçüleri
B
Hükümdarların ve hanedan üyelerinin şecereleri
C
Ortaçağ devletlerinin nüfus yapısı
D
Devletler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler
E
Ortaçağ devletlerinin siyasi yazışmaları
Soru 20

Leiden’de basılmış olan Encyclopaedia of İslam esas alınarak Türkiye’de yayınlanan ilk ansiklopedi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Ansiklopedisi
B
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
C
Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi
D
Türk Büyükleri Ansiklopedisi
E
Türk Ansiklopedisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x