Tarihi Coğrafya 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Tarihi Coğrafya 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Jeolojik zamanlar ve Holosen’e kadar olan dönemi inceleyen coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihi coğrafya
B
Coğrafya tarihi
C
Planlama coğrafyası
D
Çağdaş coğrafya
E
Paleocoğrafya
Soru 2

Tarihi coğrafya çalışmalarında mekana “dördüncü boyutu” kazandıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesne
B
Değişim
C
Zaman
D
Eylem
E
Diyalektik
Soru 3

Çevresel tarihin ilgilendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi devriminden sonraki dönem
B
Neolitik dönem
C
ilk insanın ortaya çıkışından sonraki dönem
D
Yazının icadından sonraki dönem
E
Sanayi devriminden önceki dönem
Soru 4

Sahip olduğu karakteristik özellikleri bakımından çevresinden farklılık gösteren alanların gruplanması ile oluşan alana ne ad verilir?

A
Saha
B
Bölge
C
Yer
D
Mekan
E
Konum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri değildir?

A
Jeoloji
B
Jeomorfoloji
C
Biyocoğrafya
D
Klimatoloji
E
Hidrografya
Soru 6

Coğrafyacılar bilimsel bir toplantı amacıyla ilk defa hangi yıl toplanmıştır?

A
1865
B
1871
C
1899
D
1901
E
1908
Soru 7

Tarihi coğrafyanın akademik anlamda önemli bir coğrafya alanı olarak kabul görmesi hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?

A
16.
B
17.
C
18.
D
19.
E
20.
Soru 8

İlk harita yapımcısı ve matematiki coğrafyanın kurucusu kabul edilen Eski Yunanlı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Miletli Hekataios
C
Miletli Anaksimander
D
Heredotos
E
Miletli Thales
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ESR yöntemini Termolüminesans yönteminden üstün kılan özelliklerden biri değildir?

A
Günümüze çok daha yakın örnekleri de tarihlendirilebilmesi
B
Ölçümün aynı örnekle istenilen sayıda tekrarlanabilmesi
C
Kullanılacak maddenin taneciklerinin belirli bir büyüklükte olma şartının olmaması
D
Örnek hazırlama ve oda sıcaklığında ölçü alma işlemlerinin çok daha kolay olması
E
Tekstil gibi organik maddelerin incelenmesinde de bu yöntemin başarı ile kullanılabilmesi
Soru 10

Tarihi coğrafya araştırmalarını çağdaş coğrafya çalışmalarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal kaynakları araştırması
B
iklim-çevre ilişkilerini araştırması
C
Nüfus yapısını ve özelliklerini araştırması
D
Şehirlerin ekonomik ve sosyal yapılarını araştırması
E
Geçmişi araştırması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karbon-14yaş tayini yöntemi kullanılarak tarihlendirilir?

A
Buzul katmaları
B
Kemik parçaları
C
Volkanik parçalar
D
Seramik parçaları
E
Kumul depoları
Soru 12

Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarının, kişilerin kendisi tarafından değil de onu yakından tanıyan veya hayatını inceleyen kişiler tarafından yazılması ile oluşan eserlere ne ad verilir?

A
Biyografi
B
Surname
C
Vefayat
D
Vekayiname
E
Otobiyografi
Soru 13

Obsidyenin ilkel insanlar tarafından kesici alet olarak tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahat bulunabilir olması
B
işlenmesinin kolay oluşu
C
Değerli bir taş oluşu
D
Keskin kenar oluşturacak şekilde kırılması
E
Yumuşak oluşu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönem için yapılan bir yüzey araştırmasında elde edilen verilerden biri değildir?

A
Yerleşme büyüklükleri
B
Yerleşme konumları
C
O döneme ait yazılı belgeler
D
Eski dönemdeki çevre koşulları
E
O dönem insanının ulaştığı teknolojik düzey
Soru 15

“Mekânın Üretimi” adlı eseriyle mekâna dair kuramsal bir temel oluşturmaya çalışan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urry
B
Massey
C
Harvey
D
Lefebvre
E
Durkheim
Soru 16

Lefebvre’nin “üçlü mekân diyalektiği” aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Görülen - algılanan - tasarlanan
B
Kanıtlanabilen - algılanan - tasarlanan
C
Bilinen - yaşanan - algılanan
D
Bilinen - yaşanan - görülen
E
Tasarlanan - algılanan - yaşanan
Soru 17

Birinci elden kaynaklar üzerine yorum ve değerlendirme yapılması ile oluşan kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarafsız kaynaklar
B
Seçilmiş kaynaklar
C
ikinci elden kaynaklar
D
Değerlendirme kaynakları
E
Telif kaynaklar
Soru 18

Mikro fauna kalıntılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekolojik bağlamda yeterince hassas olmadıkları için mekânın yeniden inşasında fayda sağlamazlar.
B
Mekandaki değişimler konusundaki çalışmalarda önemli rol oynarlar.
C
Yaşadıkları çevredeki değişikliklerden etkilenmişlerdir.
D
insanların yaşadıkları çevreyle olan ilişkileri hakkında bilgi verirler.
E
Arazideki dağılışları yerleşmelerin yapılanmasında etkili olurlar.
Soru 19

Bilinen bölgesel gelişim aşamalarının önemli şekillerini belirleyen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formel ve fonksiyonel
B
Kademeli gelişim
C
Karşılaştırma
D
indirgeme
E
Tipolojik
Soru 20

Tarihi coğrafya çalışmalarında hipotez belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hipotez, analizlerde kullanılacak tüm değişkenleri içermelidir.
B
Hipotez, araştırmanın olası sonuçlarına ilişkin bir tahmin ifadesidir.
C
Her çalışma için mutlaka hipotez yazılmalıdır.
D
Hipotez, ölçülebilecek biçimde hazırlanmalıdır.
E
Hipotez, amaçlarla tutarlı olmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x