Tarihi Coğrafya 2016-2017 Vize Sınavı

Tarihi Coğrafya 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ tarihçisi Ekrem Memiş’in “Tarihi Coğrafyaya Giriş” adlı eserinde yer alan konu başlıklarından biri değildir?

A
Coğrafi mekân
B
Eski Çağ'ın büyük tarihçileri ve eserleri
C
Coğrafi faktörlerin yerleşim birimlerine etkileri
D
Coğrafi faktörlerin savaşlardaki rolü
E
Coğrafi faktörlerin ekonomiye etkileri
Soru 2

I. Eserlerinde Klasik Roma ve Yunan kaynaklarından yararlanmıştır.
II. Dünyada ilk defa “tarihi coğrafya” ismini kullanmıştır.
III. 1701 yılında hazırladığı “A Treaties of Antcient and Present Geography” adlı eseri tarihi coğrafya çalışmalarının başlangıcı kabul edilir.
IV. Tarihi coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen kişidir.
Edward Wells ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 3

I. Ülkesel ve bölgesel tasvir içeren eserler ortaya koymuşlardır.
II. Bazı yazarlar eserlerinde tarihe ve coğrafyaya birlikte yer vermişlerdir.
III. Biruni’nin “Kitab-ı Tahkik ma li’l-Hind” isimli eseri önemli bir tarihi coğrafya çalışmasıdır.
IV. Belazuri’nin “Fütuhü’l-Buldan” isimli eseri Ortaçağ tarihi coğrafya çalışmaları içinde sayılmaz.
Orta Çağ İslam bilim adamlarının tarihi coğrafya çalışmaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 4

Bir tarihi coğrafya çalışmasında geçmişten kalan yazılı belgeler yoksa söz konusu çalışma hangi veriler üzerinden sürdürülür?

A
Görsel veriler
B
Kültürel unsurlar
C
Sanatsal veriler
D
Sözlü veriler
E
Soyut unsurlar
Soru 5

Coğrafyanın kronolojik tasnifinde ikinci basamağı oluşturan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Precoğrafya
B
Planlama coğrafyası
C
Tarihi coğrafya
D
Paleocoğrafya
E
Coğrafya tarihi
Soru 6

Dünyada tarihi coğrafyanın ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk Çağ’da Roma Döneminde ortaya çıkmıştır.
B
ilk Çağ’da yazılan eserlere yazarları tarafından tarihi coğrafya ismi verilmemiştir.
C
ilk Çağ’da yapılan çalışmalar, tarihi coğrafya alanında öncü çalışmalardır.
D
Herodotos öncü çalışmalar yapmıştır.
E
Farkında olmadan tarihi coğrafya niteliğinde çalışmalar yapılmıştır.
Soru 7

Fransızcadan Türkçeye geçen, doğal ve kültürel varlıkların birlikte meydana getirdiği görünümü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mufassal
B
icmal
C
Temettuat
D
Lüminesans
E
Peyzaj
Soru 8

Darby tarafından hazırlanan ve İngiltere’deki tarihi coğrafyacıları büyük ölçüde etkileyen çalışma için kullanılan temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Domesday Book
B
Year Book
C
Yunan kaynakları
D
Roma kaynakları
E
Culturel Book
Soru 9

Doğada kendiliğinden bulunan ve insan eliyle yapılanların dışında kalan unsurları ele alan coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel coğrafya
B
Siyasi coğrafya
C
Paleojeoloji
D
Fiziki coğrafya
E
Beşeri coğrafya
Soru 10

Jeolojik devirlerdeki fiziki coğrafya koşullarını araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihi coğrafya
B
Paleocoğrafya
C
Jeomorfoloji
D
Hidrojeoloji
E
Jeoloji
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyanın interdisipliner olmasının dezavantajlarından biridir?

A
Değişimin tespit edilmesindeki zorluğu
B
Arşiv çalışması yapılmasının zorluğu
C
Saha çalışması yapılmasının zorluğu
D
Dağılışın gösterilmesindeki zorluklar
E
Konu sınırlandırmasının zor olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi teknikler arasında yer almaz?

A
Matematiki coğrafya
B
Uzaktan algılama
C
Jeoloji
D
Coğrafi bilgi sistemleri
E
Harita bilgisi
Soru 13

Fazlıoğlu’na göre, bilimin ne olduğunu, kökenini, gelişimini, bilime katkı yapan kişilerin hayatlarını, bilimsel kurumlan ve aletleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Coğrafya tarihi
C
Tarihi coğrafya
D
Coğrafya
E
Bilim tarihi
Soru 14

Toplumun mekânsal işleyişi bakımından dil, din, ekonomi, eğitim ve gelenekler gibi unsurları ve bunların değişimini inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür coğrafyası
B
Fiziki coğrafya
C
Ekonomik coğrafya
D
Siyasi coğrafya
E
Matematiki coğrafya
Soru 15

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran ve onların arasında yer almasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişki kurma
B
Karşılaştırma
C
Dağılış
D
Nedensellik
E
Öznellik
Soru 16

Coğrafyayı altı gruba ayıran ve tarihi coğrafyayı kültürel coğrafya başlığı altında inceleyen Alman coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. Childe
B
H. Pirenne
C
E. Park
D
J. F. Fisher
E
E. Whirt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sistematik coğrafya tasnifinde yer alan bölgesel coğrafyanın alt dallarından biri değildir?

A
Yöreler coğrafyası
B
Ülkeler coğrafyası
C
Kültürel coğrafya
D
Kıtalar coğrafyası
E
Dünya coğrafyası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya disiplini için temel nitelikte olan kavramlardan biri değildir?

A
Analiz
B
Harita
C
Bölge
D
Değişim
E
Mekân
Soru 19

Tarihi coğrafya araştırmalarını tarih öncesindeki hangi döneme kadar götürmek mümkündür?

A
Kalkolitik
B
Prekambriyen
C
Tersiyer
D
Neolitik
E
Mezolitik
Soru 20

Harita ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Coğrafyanın sıkça kullandığı bir tekniktir.
B
Her zaman yeryüzünün tamamını içerir.
C
Mekânı temsil etme yöntemidir.
D
Seçilmiş olan fiziki ve beşeri özellikler hakkında coğrafi bilgiyi temsil eder.
E
Mekân üzerindeki unsurları görselleştirme aracı olarak kullanılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x