Tarihi Coğrafya 2018-2019 Final Sınavı

Tarihi Coğrafya 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyası bilim adamlarının coğrafya alanında verdikleri eserlerden biri değildir?

A
Risâletü’n-Nushiyye
B
Kitab-ı Tahkik ma li’l Hind
C
Fütubü’l-Buldan
D
Tarih-i Ebu’l-Fida
E
Mukaddime
Soru 2

__________, coğrafi araştırmalarda konu edilen olayın ve unsurun nerede olduğunu belirtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Retrogresif
B
Lokalizasyon
C
Tipoloji
D
Progresif
E
Koryoloji
Soru 3

Coğrafi açıdan insan ve diğer canlıların yer aldığı, yaşam şartlarını oluşturan tüm organik ve inorganik unsurlardan oluşan, süreç ve etkileşimlerin gerçekleştiği ortama ne ad verilir?

A
Mekân
B
Bölge
C
Konum
D
Çevre
E
Yer
Soru 4

“Coğrafya; fiziki, biyolojik ve sosyal hadiselerin sath-ı arzın nerelerinde vukua geldiğini, bu hadiselerin sebeplerini ve karşılıklı münasebetlerini araştıran bir ilimdir.” tanımlamasını yapan coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erol Tümertekin
B
Ali Tanoğlu
C
Immanuel Kant
D
İbrahim Hakkı Akyol
E
Emmanuel de Martonne
Soru 5

Ağaç halkalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleopalinoloji
B
Dendrokronoloji
C
Kozmojenik yaş tayini
D
Varv kronolojisi
E
Oksijen izotopları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif tarihlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A
Karbon-14
B
Resamizasyon
C
Potasyum-argon
D
Fizyon izleri
E
Termolüminesans
Soru 7

Tarihi olayları kronolojik sırayla kaydeden ve genellikle yazanın öznel görüş ve gözlemlerini de içeren eserlere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
otobiyografi
B
salname
C
seyahatname
D
biyografi
E
vekayiname
Soru 8

Varv tortulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klastik organik varvlar koyu kahverengidir.
B
En çok bilinen çeşidi klastik varvlardır.
C
Uranyum yöntemiyle tarihlendirilirler.
D
Kalsiyum karbonat çökmesiyle açık renge dönüşenlere kalkerli varv denir.
E
Okyanus toltularında da varvlar oluşabilir.
Soru 9

Geçmiş yıllardaki önemli olayları özetleyen, ait oldukları yılların müesseseleri ile hal tercümeleri gibi çeşitli konular hakkında son derece kısa ve önemli bilgiler veren eserlere ne ad verilir?

A
Nüfus tezkiresi
B
Sicill-i Osmanî
C
Seyahatname
D
Salname
E
Sicill-i Ahval kaydı
Soru 10

Obsidyenin ilkel insanlar tarafından kesici alet olarak tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yumuşak olması
B
İşlenmesinin kolay olması
C
Keskin kenar oluşturacak şekilde kırılması
D
Rahat bulunabilir olması
E
Değerli bir taş olması
Soru 11

I. Saray kalıntısıdır.
II. Kral ve kraliçe için yapılmıştır.
III. Yapay tepecik şeklindedir.
IV. Anıt mezar özelliği taşır.
Tümülüsler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yazılı arşiv kaynaklardan biri değildir?

A
Mufassal tahrir defterleri
B
Temettuat defterleri
C
İcmal defterleri
D
Avarız defterleri
E
Menkıbeler
Soru 13

Mekânı, “Kuşatan cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyidir.” şeklinde tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
Aristoteles
C
Platon
D
Heiddeger
E
Parmenides
Soru 14

Mekân ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İster doğal ortamda ister coğrafi ortamda olsun zamanla değişim gösterirler.
B
Sadece fiziki unsurların oluşturduğu bir ortamdır.
C
Kapsadığı varlıkların yaşam yeri olmasından dolayı koruyucu bir özelliğe sahiptir.
D
Tarihi bir belge olma niteliğini taşır.
E
Akan zaman ve çevresiyle birlikte bir bütündür.
Soru 15

Tarihi coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesini yavaşlatan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri tabanı oluşturmak için uzun bir süre geçmesi
B
Elde edilen verilerin dağılışını yapamaması
C
Tarihi verilere ulaşamaması
D
Arşiv kaynaklarına sağlam bir şekilde hâkim olamaması
E
Geçmişin yeniden inşasında etkin olamaması
Soru 16

Lefebvre’nin “üçlü mekân diyalektiği” aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bilinen - yaşanan - görülen
B
Bilinen - yaşanan - algılanan
C
Görülen - algılanan - tasarlanan
D
Tasarlanan - algılanan - yaşanan
E
Kanıtlanabilen - algılanan - tasarlanan
Soru 17

Tarihi coğrafyada geçmişte bir sahanın, coğrafi özelliklerinin mevcut kaynaklar ve yöntemler yardımıyla ortaya çıkarılmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mekânsal analiz
B
haritalama
C
yeniden inşa
D
coğrafi görünüm
E
mekânsal değişim
Soru 18

Almanca “urlandschaft” (mekân/peyzaj) terimini coğrafya literatürüne dâhil eden coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Gradmann
B
N. Roberts
C
M. Roche
D
A. Simms
E
G. M. Winder
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eski felsefe metinlerinde yerin karşılığı olarak kullanılan terimlerden biridir?

A
Kleruk
B
Place
C
Topos
D
Space
E
Kyklos
Soru 20

Geçmişin hidrografik özellikleri yapılan ________ araştırmalar sonucu ortaya çakabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
etnografik
B
radyolojik
C
arkeolojik
D
jeomorfolojik
E
kronolojik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x