Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar 2018-2019 Vize Sınavı

Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik tarımsal kalkınma modellerinden biridir?

A
Kaldor modeli
B
Kuznets modeli
C
Lewis modeli
D
Jorgenson modeli
E
Fei-Ranis modeli
Soru 2

________ , geleneksel tarımsal üretimin temel girdileridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tohum ve sulama
B
Sulama ve teknoloji
C
Teknoloji ve sulama
D
Sermaye ve teknoloji
E
Toprak ve işgücü
Soru 3

Beslenmede bitkisel proteinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hububat
B
Sebzeler
C
Baklagiller
D
Meyveler
E
Tohumlar
Soru 4

Kalkınmayı “tüm nüfusun hayat düzeyinde bir artış” olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Gunnar Myrdal
C
Simon Kuznets
D
W. Arthur Lewis
E
David Ricardo
Soru 5

Marjinal verimliliği sıfır olan işçilerin mevcut olması haline ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
sosyal eşitlik
B
göç
C
sosyal adalet
D
gizli işsizlik
E
negatif dışsallık
Soru 6

__________, tarımda toprak, su, gübre ve mekanizasyon kaynaklarının yararını artırarak üretim ve verimliliği yükseltecek bitkiyi hastalık ve zararlılara karşı dirençli hale getirebilecek temel girdilerden biridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Su
B
Tohumluk
C
Zirai ilaç
D
Kimyasallar
E
Gübre
Soru 7

__________, bitki, yeni bir organizma geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunan maddeleri elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmekamacı ile kullanılan yöntemlerin tümüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Organik üretim
B
Makineleşme
C
Biyoteknoloji
D
Konvansiyonel üretim
E
Ekosistem
Soru 8

________ , tarım kesiminde bir üretim döneminde üretilen ürün miktarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Hektar
B
Dönüm
C
Dekar
D
Nadas
E
Rekolte
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün iktisadi kalkınma sürecine katkılarından biri değildir?

A
Piyasa katkısı
B
Sermaye birikimi katkısı
C
Üretim faktörü katkısı
D
Teknolojik birikim katkısı
E
Döviz katkısı
Soru 10

__________, emeğin önemini azaltmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Makineleşmenin gelişmesi
B
Sulama tesislerinin gelişmesi
C
Tohum tesislerinin gelişmesi
D
Biyolojik gelişmeler
E
ilaçlama tesislerinin gelişmesi
Soru 11

Tarımın önemini arttıran en temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organik olması
B
Yaşamsal ürünlerin üretilmesi
C
Geleneksel olması
D
Doğal koşullara bağlı olması
E
Farklı sayıda ürünlerin üretilmesi
Soru 12

Tarımsal ürünlere yönelik harcamalardaki yüzdesel artışın gelirlerdeki yüzdesel artışa göre düşük kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarımsal üretim alanlarının verimsizliği
B
Tarımsal ürünler gelir esnekliği katsayısının bire eşit olması
C
Tarımsal ürünler talebi gelir esnekliğinin düşük olması
D
Tarımsal ürünler talebi gelir esnekliğinin sıfır olması
E
Tarımsal ürünler talebi gelir esnekliğinin yüksek olması
Soru 13

Aşağıdaki illerden hangisi traktör sayısı açısından sıralamada birincidir?

A
Konya
B
Bursa
C
Adana
D
Balıkesir
E
Manisa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de teknoloji düzeyi yüksek makine ve ekipmanların daha sınırlı sayıda kullanılıyor olmasının nedenlerinden biridir?

A
Sermaye yapısının yetersiz olması
B
Ölçek büyüklüğünün artması
C
Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar
D
Tarımsal kredi faizlerinin yüksekliği
E
Şirketleşmenin çok fazla olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal destekleme politikalarının en temel amacıdır?

A
Tarımsal üretimi yönlendirmek
B
Toplumun besin ihtiyaçlarını karşılamak
C
Tarımsal üreticilerin gelir seviyelerini artırmak
D
Seçmenlere sempatik görünmek
E
Tarımsal üretimde istikrarsızlığı önlemek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan tarımda makineleşme politikasının temel nedenlerinden biridir?

A
Teknolojik gelişmeler
B
Çiftçilere söz verilmiş olması
C
Çalışma çağındaki nüfusun azalması
D
Tarım arazilerinin bolluğu
E
Çiftçilerin iktidarda etkin olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tarımsal destekleme politikasının araçlarından biridir?

A
Üretim alanlarının sınırlandırılması ya da üretimin yönlendirilmesi
B
Doğrudan gelir ödemeleri sistemi
C
Tavan fiyat uygulaması
D
Taban fiyat uygulaması
E
Gıda güvenliği
Soru 18

I. Üretici davranışları
II. Teknoloji
III. Girdi piyasaları
IV. Nitelikli insan gücü
V. Avrupa piyasaları
Yukarıdakilerden hangileri tarım politikasının kısıtlarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
III, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III, IV ve V
Soru 19

________ , üretim faktörleri miktarı ile üretim miktarı arasındaki fiziksel ilişkidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Verimlilik
B
istihdam
C
ikame
D
Gelir
E
Sermaye
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...