Tarımsal Yapılar ve Sulama 2015-2016 Final Sınavı

Tarımsal Yapılar ve Sulama 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaba yem depolarının kullanımındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sap ve samanın sıcaklığını artırmak
B
Sap ve samanın nem içeriğini azaltmak
C
Ürünleri yağışa karşı korumak
D
Balyaları emniyetli bir yığılma yüksekliğinde depolamak
E
işletme merkezinde diğer faaliyetler için yeterli alan kazanmak
Soru 2

Doğal havalandırma sisteminin başarılı çalışabilmesi için bina genişliği en fazla kaç m olmalıdır?

A
10
B
12
C
14
D
16
E
18
Soru 3

Kırsal bir konutta yatak odası için en az kaç m2 alan düşünülmelidir?

A
6
B
7
C
8
D
9
E
15
Soru 4

Besi sığırı yetiştiriciliğinde öncelikle tercih edilen ahır planlama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlı-serbest duraklı sistem
B
Serbest duraklı sistem
C
Kapalı ve bağlı duraklı sistem
D
Açık ve bağlı duraklı sistem
E
Serbest sistem
Soru 5

Devamlı akış yöntemine göre işletilen bir su dağıtım sisteminde maksimum sulama modülü qmax=1,1 L/s/ha ve bir tersiyerin hizmet ettiği alan 100 ha ise tersiyer kanal kapasitesi kaç L/s dir?

A
11
B
100
C
110
D
111
E
111,1
Soru 6

Tarla kapasitesi %28, solma noktası %18 ve hacim ağırlığı 1,25 g/cm3 olan toprakta birim toprak derinliği (1m) için kullanılabilir su tutma kapasitesi kaç mm/m’dir?

A
100
B
125
C
180
D
225
E
350
Soru 7

Boruların toprak altına döşenme derinliği soğuk bölgelerde en az kaç cm olmalıdır?

A
30
B
60
C
90
D
120
E
150
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi su uygulama randımanını tanımlar?

A
Bitki kök bölgesinde depolanan su miktarının tarla parseline verilen su miktarına oranı
B
Sulanan alana iletilen su miktarının su kaynağından alınan su miktarına oranı
C
Bitki kök bölgesinde depolanan su miktarının su kaynağından alınan su miktarına oranı
D
Tarla parseline verilen su miktarının su kaynağından alınan su miktarına oranı
E
Bitkinin tükettiği su miktarının su kaynağından alınan su miktarına oranı
Soru 9

Su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanıma sunulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulama yönetimi
B
izleme ve değerlendirme
C
Sulama planlaması
D
Sulama sistemlerinin işletimi
E
Su yönetimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde terlemeye doğrudan etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Bitki türü ve yoğunluğu
B
iklim
C
Havzanın büyüklüğü
D
Toprak nemi
E
Toprak özellikleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toprağın su alma hızını (infiltrasyon hızı) tanımlar?

A
Suyun toprak içerisinde, yanal doğrultuda, birim zamanda kat ettiği mesafe
B
Suyun toprak içerisinde, düşey doğrultuda, birim zamanda kat ettiği mesafe
C
Suyun toprak yüzeyinde birim zamanda kat ettiği mesafe
D
Toprak yüzeyinden toprak içerisine birim zamanda giren su miktarı
E
Suyun toprak içerisinde, hem düşey hem de yanal doğrultuda, birim zamanda kat ettiği mesafe
Soru 12

Parsellerin yeniden düzenlenmesi aşamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımcılara köyün her bölgesinde arazi sahibi olabilmeleri için mümkün olduğunca çok parça halinde arazi vermek
B
Her katılımcıya eski arazisinin değerinde, katılımcı isteğine uygun olmak üzere bir veya birkaç parsel biçiminde tahsis etmek
C
Tarımla uğraşanların arazisini köye yakın yerden vermek
D
Katılımcının her parselini yerinde, sadece şeklini düzelterek geri vermek
E
Tarımla uğraşanların arazisini köye uzak yerden vermek
Soru 13

Damla sulama yönteminde, sulama suyu içerisinde bulunan sediment ve yüzücü cisimler, aşağıdaki kontrol birimi elemanlarından hangisinde tutulur?

A
Elek filtre
B
Hidrosiklon ve gübre tankı
C
Kum-çakıl filtre tankı
D
Hidrosiklon
E
Hidrosiklon ve elek filtre
Soru 14

Ana drenaj kanalında toplanan suyu drenaj sahası veya havza dışına (akarsu, göl, deniz) aktaran yapılara ne ad verilir?

A
Boşaltma ağzı yapısı
B
Savak
C
Şedde
D
Mansap şevi
E
Banket
Soru 15

Ağaç altı mikro yağmurlama sulama sisteminin damla sulama sisteminden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meyve ağaçlarının sulanmasında kullanılabilir.
B
Sulama suyu süzülerek sisteme verilir.
C
Bitki kılcal köklerinin gelişmesinin yeterli olduğu toprak hacmi ıslatılacak şekilde sulama yapılır.
D
Bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılarak verilir.
E
Damlatıcı yerine küçük yağmurlama başlıkları kullanılır.
Soru 16

Geçirgenliği düşük, drenajı kötü, eğimsiz alanlarda uygulanan en eski yüzey drenajı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paralel açık hendek sistemi
B
Yastıklama sistemi
C
Eğime çapraz hendek sistemi
D
Tesadüfi drenler sistemi
E
Paralel tarla drenleri sistemi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yağmurlama sulama sisteminin unsurlarından biri değildir?

A
Kontrol birimi
B
Ana boru hattı
C
Lateral boru hattı
D
Pompa birimi
E
Yağmurlama başlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi arazi toplulaştırma çalışma aşamalarından biri değildir?

A
Parsellerin yeniden düzenlenmesi
B
Arazi derecelendirmesi
C
Planlama
D
Hakedişlerin belirlenmesi
E
Arazi satışı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi arazi toplulaştırmasının sulama şebekelerine sağladığı yararlardan biridir?

A
Sulama projelerinin planlama ve inşaatında kolaylıklar sağlaması
B
Maliye ve mera arazilerinin toplanmasını sağlaması
C
Net arazi kullanımını artırması
D
işletme ve parseller arasındaki mesafelerin azalmasını sağlaması
E
Arazilerin değer kazanmasını sağlaması
Soru 20

Drenlerden gelen suyu sekonder drenaj kanalına ileten drenaj sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana drenaj kanalı
B
Tersiyer drenaj kanalı
C
Denge bacası
D
Boşaltma ağzı yapısı
E
Bağlantı kutusu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...