Tarımsal Yapılar ve Sulama 2016-2017 Final Sınavı

Tarımsal Yapılar ve Sulama 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kırsal konutu kentsel konuttan farklı kılan konut bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Banyo
B
iş odaları
C
Yatak odası
D
Sosyal yaşantı bölümleri
E
Oturma odası
Soru 2

Isı ve sıcaklık kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Isı iletimi sırasında ısıveren ortamın sıcaklığı düşerken ısıalan ortamın sıcaklığı yükselir.
B
Isı iletimi, daima yüksek sıcaklığa sahip ortamdan düşük sıcaklığa sahip ortama doğru gerçekleşir.
C
4,187 jul, 1 kaloriye eşittir.
D
Sıcaklık bir enerjiyi ifade etmez.
E
Isı birimi metrik sistemde Jul (joule), uluslararası sistemde kalori (cal) dir.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde yatay siloların tipleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Taş silo-Beton silo
B
Beton silo-çelik silo
C
Hendek silo-bank silo
D
Bank silo-dikey silo
E
Hendek silo-eğik silo
Soru 4

Ağıllarda kaç adet koyun için bir doğum bölmesi hesaplanmalıdır?

A
5
B
10
C
20
D
25
E
35
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir su iletim ve dağıtım yapısı değildir?

A
Bağlama
B
Regülatör
C
Gölet
D
Toprak kanal
E
Kaptaj
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma kabının (Class A-Pan) elemanlarından biri değildir?

A
Mikrometren derinlikölçer
B
Çelik silindir
C
Kap katsayısı
D
Ahşap iskele
E
Buharlaşma kabı
Soru 7

Her sulamada uygulanacak net sulama suyu miktarı 60 mm, toplam sulama suyu miktarı 75 mm ve bitki su tüketimi 5 mm/gün olduğuna göre, sulama aralığı kaç gündür?

A
4
B
12
C
15
D
16
E
20
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi projede öngörülen hedeflerin gerçekleşme oranıdır?

A
Etkinlik
B
Değerlendirme
C
Randıman
D
Performans
E
Sürdürülebilirlik
Soru 9

Solma noktasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitkinin topraktan kökleri aracılığıyla su alamadığı anda toprakta bulunan su miktarı
B
Doyma noktası ile tarla kapasitesi arasındaki su miktarı
C
Toprak tanelerinin yer çekimine karşı tuttuğu su miktarı
D
Tarla tavda iken toprağın içerdiği su miktarı
E
Toprak rutubet gerilimi 1/3 bar olduğunda topraktaki su miktarı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi damla sulama sistemlerinde işletme basıncını tanımlar?

A
Kontrol birimi çıkışında oluşan basınç
B
Pompa birimi çıkışında oluşan basınç
C
Lateral boru hattı içerisinde damlatıcı girişinde istenen basınç
D
Damlatıcı çıkışında oluşan basınç
E
Lateral boru hattı girişinde oluşan basınç
Soru 11

Sulama suyu ya da içme ve kullanma suyu depolamak amacıyla dolgu olarak yapılan ve gövde yükseklikleri 15 m’ye kadar olan küçük barajlar ne ad verilir?

A
Dip savak
B
Menfez
C
Kret
D
Gölet
E
Dolu savak
Soru 12

Arazi eğiminin % 4’e kadar çıktığı alanlarda hangi yüzey drenaj yöntemi uygulanır?

A
Tesadüfi drenler sistemi
B
Standart erozyon kontrol terası
C
Önleyici sistem
D
Paralel tarla drenleri sistemi
E
Eğime çapraz hendek sistemi
Soru 13

Tersiyer drenaj kanalındaki suyu alarak ana drenaj kanalına ileten, drenaj sisteminin ikinci derecede büyük elemanına ne ad verilir?

A
Çevirme kanalı
B
Sekonder drenaj kanalı
C
Tersiyer drenaj kanalı
D
Emici drenler
E
Ana drenaj kanalı
Soru 14

Sulama suyunun toprağa, bitki kök bölgesine veriliş biçimi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A
Sulama yöntemi
B
Sulama modülü
C
Sulama sistemi
D
Sulama debisi
E
Sulama projesi
Soru 15

Su alma hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Su alma süresi arttıkça su alma hızı devamlı artar.
B
Su alma hızı kuru topraklarda daha düşüktür.
C
Su alma hızı kireçli topraklarda daha düşüktür.
D
Su alma hızı işlenmemiş topraklarda daha yüksektir.
E
Kumlu topraklarda su alma hızı daha yüksektir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi arazi toplulaştırma çalışmaları esnasında planlama aşamasında yapılır?

A
Yer teslimi
B
Karar belgesi alımı
C
Sulama sisteminin döşenmesi
D
Katılımcı isteklerinin alımı
E
Metraj, keşif raporları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi projeleme aşamasında yapılan işlerden biridir?

A
Parsellerin yeniden düzenlenmesi
B
Tarla içi geliştirme hizmetlerine olan gereksinimin belirlenmesi
C
Mülkiyet haritasının çıkartılması
D
Metraj, keşif raporlarının hazırlanması
E
Proje alanının tanıtımı
Soru 18

Damla sulama sistemlerinde, bitki besin elementlerini sulama suyuna karıştırmak amacıyla, kontrol birimine aşağıdaki unsurlardan hangisi yerleştirilmelidir?

A
Kum-çakıl filtre tankı
B
Elek filtre
C
Gübre tankı
D
Hidrosiklon
E
Enjeksiyon pompası
Soru 19

Parsel hakedişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Blok alanı ile ortak tesislere katılım payı çarpılarak elde edilir.
B
Parsel alanı ile ortak tesislere katılım payı çarpılarak elde edilir.
C
Blok değer sayısından ortak tesislere katılım payı düşülerek elde edilir.
D
Parsel değer sayısından ortak tesislere katılım payı düşülerek elde edilir.
E
Parsel alanı ile derece puanı çarpılarak elde edilir.
Soru 20

Eğime çapraz hendek sisteminde üçgen kesitli hendeklerin şev eğimi ne olmalıdır?

A
6:1
B
8:1
C
2:1
D
4:1
E
10:1
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...