Tarımsal Yapılar ve Sulama 2018-2019 Vize Sınavı

Tarımsal Yapılar ve Sulama 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. içme ve kullanma suyu ihtiyacı
II. Hayvanlar ve doğal hayatın, devamı için gerekli su ihtiyacı
III. Tarımsal sulama suyu ihtiyacı
IV. Enerji ve sanayi suyu ihtiyacı
V. Ticaret, turizm, balıkçılık vb. su ihtiyacı
Su Havzaları Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’na göre mevcut su potansiyelinin paylaşılmasında kullanım önceliklerinin sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
- II - III - IV - V
B
I - II - IV - III - V
C
I - II - V - III - IV
D
I - III - II - IV - V
E
II - I - III - IV - V
Soru 2

Su potansiyeli açısından düşünüldüğünde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı Türkiye'de 1600 mS/yıl'dır.
Yukarıdaki ifadeye göre Türkiye aşağıdaki sınıflardan hangisinde yer alır?

A
Su potansiyeli yüksek olan ülkeler
B
Su azlığı yaşayan ülkeler
C
Mutlak su kıtlığı olan ülkeler
D
Mutlak kurak ülkeler
E
Su potansiyeli iyi olan ülkeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeraltı su kaynaklardan biridir?

A
Nehirler
B
Göller
C
Akarsular
D
Barajlar
E
Akiferlerdeki su
Soru 4

Atmosferden sıvı veya katı halde yeryüzüne düşen yağışla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kısım su evapotranspirasyon ile tamamen kaybolur.
B
Bitki ve yapı yüzeyleri tarafından tutulur.
C
Buharlaşma ve terleme ile atmosfere geri döner.
D
Yer altına sızarak yeraltı sularına ilave olur.
E
Bir kısmı yüzey akış haline geçerek nehirleri ve gölleri besler.
Soru 5

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği'ne göre II. sınıf yüzey suları hangi amaçla kullanılabilir?

A
Çiftlik ihtiyaçlarını karşılamak için
B
Hayvan üretiminde
C
Alabalık üretiminde
D
Yüzme ve benzeri amaçlarla
E
Rekreasyonel amaçla
Soru 6

Bitkilerde köklerden bitkinin üst kısımlarına su taşınmasında görev alan mikro çaplı iletim demeti borucukları ile su molekülleri arasında gerçekleşen çekme kuvvetine ne ad verilir?

A
Adhezyon
B
Osmoregülasyon
C
Transpirasyon
D
Moleküler taşınım
E
Difüzyon
Soru 7

Bitkinin gövde ve dallarında herhangi bir fiziksel etki ile oluşan bir yaradan sıvı olarak su çıkması olayına ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sekresyon
B
kohezyon
C
gutasyon
D
eksudasyon
E
transpirasyon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde su taşınımını olumsuz yönde etkiler?

A
Transpirasyon
B
Embolizm
C
Kohezyon
D
Kök basıncı
E
Adhezyon
Soru 9

Topraktaki su ve inorganik maddelerden daha fazla yararlanabilmek amacıyla bazı bitkilerin kökleri ile mantarlar arasında oluşan simbiyotik (karşılıklı) yaşam ilişkisine ne ad verilir?

A
Kaliptra
B
Gutasyon
C
Fotosentez
D
Mikoriza
E
Süksesyon
Soru 10

I. Yaprakta aerankima dokusu varlığı
II. Yaprakta kalın kütikula ya da mum tabakası varlığı
III. Yaprakta ince epidermis dokusu varlığı
Yukarıdakilerden hangileri su bitkilerinin sucul hayata uyumları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Bitkilerin yaşamlarını etkileyen çevrelerindeki cansız faktörlere genel olarak ne ad verilir?

A
Yabancı Otlar
B
Asit Yağmurları
C
Rüzgar
D
Biyotik Faktörler
E
Abiyotik Faktörler
Soru 12

Bitkilerde suyun buhar halinde atılmasına ne ad verilir?

A
Stoma
B
Stres
C
Gutasyon
D
Evaporsyon
E
Terleme
Soru 13

Serbest drenaj koşullarında, toprak parçacıklarının yerçekimine karşı bünyesinde tuttuğu su miktarına ne ad verilir?

A
Tuz Kapasitesi
B
Son Kapasitesi
C
Tarla Kapasitesi
D
Su Kapasitesi
E
Çekim Kapasitesi
Soru 14

Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesine ne ad verilir?

A
Geçici kuraklık
B
Yaz kuraklığı
C
Sel baskını
D
Tuz kuraklığı
E
Meteorolojik kuraklık
Soru 15

Bitkilerin olumsuz çevre faktörleri ile başa çıkabilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Stres toleransı
B
Stres süreci
C
Stres şiddeti
D
Stres zamanı
E
Stres boyutu
Soru 16

I. Küresel ölçekteki ortalama sıcaklık artışı
II. Yağış şekli ve miktarındaki değişiklikler
III. Karla kaplı alanların azalması ve buzulların erimesi
IV. Nehirlerin akış hızının artması
Yukarıdakilerden hangileri iklim değişikliğinin gözlemlenebilen sonuçlarındandır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi erozyondaki temel ve doğal etmenler arasında yer almaz?

A
Dalga, buzul ve çığ gibi olaylarla toprağın aşınması
B
Suyun aşındırması ve taşıması, yağışın yüzey toprak yapısını gevşeterek çözmesi, sıçratması ve sürüklemesi
C
Heyelan ile toprağın kitle halinde taşınması
D
Çayır ve meralık alanlarda aşırı ve erken otlatmaların toprağı aşındırması
E
Rüzgârın aşındırması, toprak materyalini sürüklemesi
Soru 18

I. Su buharı yağışların oluşmasını sağlar ve hidrolojik döngü için temel etmendir.
II. Atmosferdeki sıcaklığın tutulmasını sağlayarak alt katmanların ısınmasını kolaylaştırır.
III. Hava içindeki mikroorganizmaların kurumasını engeller, insanların deri ve solunum yollarının nemli kalmasına yardımcı olur.
IV. Atmosferdeki gazları taşıyarak tüm canlıların metabolizması için pozitif rol oynar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri havadaki su buharının yaşam ve iklimlerin oluşması üzerine etkileri arasında yer almaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Dünya atmosferindeki ortalama sıcaklığın değişimine göre, yeryüzünden yukarıya doğru sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Mezosfer -Termosfer Stratosfer - T roposfer
B
Termosfer -Mezosfer T roposfer - Stratosfer
C
T roposfer Termosfer Stratosfer - Mezosfer
D
T roposfer -Mezosfer Termosfer - Stratosfer
E
Stratosfer -Termosfer T roposfer - Mezosfer
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki sabit gazlardan biridir?

A
Metan (CH4)
B
Azot (N)
C
Su buharı (H2 O)
D
Azotoksit (N2O )
E
Ozon (O3 )
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...