Tedarik Zinciri Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Tedarik Zinciri Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Performans ölçüm sürecini düzenleyen, destekleyen araçlara ne ad verilir?

A
Performans ölçüm sistemleri
B
Müşteri hizmetleri
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Pazarlama bilgi sistemi
E
Reklam ve satış
Soru 2

Birden fazla ülkede şubeleri ve bağlı şirketleri olan, belli bir ülkede genel merkezi bulunan, şube ve bağlı şirketlerinin faaliyetleri bu merkez tarafından koordine edilen işletmelere ne ad verilir?

A
Çokuluslu şirket
B
Ulusal şirket
C
Uluslararası şirket
D
Holding
E
Limited şirket
Soru 3

Herhangi bir firmanın yetkili satıcı ya da ithalatçı sıfatına sahip olmamasına rağmen piyasada mal satışı yapması ya da ithal etmesine ne ad verilir?

A
Uluslararası ticaret
B
Gri pazar
C
Küreselleşme
D
Lojistik
E
Kaynak kullanımı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararası pazarlara iten nedenler arasında sayılamaz?

A
Eski pazarlar
B
Uluslararası müşteriler
C
Uluslararası rekabet
D
Yasal düzenlemeler
E
Maliyet avantajı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde bütünleşmeyi artıran faktörlerden biri değildir?

A
Daha hızlı ürün geliştirme süreci
B
Artan maliyet rekabeti
C
Ürünlerin yaşam sürelerinin uzaması
D
Ürün sunumlarının küreselleşmesi
E
Daha yüksek kalite
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kantitatif tahmin yöntemlerinden biridir?

A
Yönetici görüşleri
B
Karma yöntemler
C
Delphi tekniği
D
Pazar analizi
E
Uzman görüşleri
Soru 7

Otomatik veri toplama sistemi olarak ya da otomatik kimlik numarası olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barkod
B
Internet
C
RFID
D
EDI
E
Elektronik iş
Soru 8

Kamçı etkisinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletme tam kapasite çalışır.
B
Daha fazla emniyet stokuna ihtiyaç duyulur.
C
Optimum depolama alanına ulaşılır.
D
Taşıma araçları yüksek verimle ve işletme tam kapasite çalışır.
E
Yüksek müşteri memnuniyeti olur.
Soru 9

Aşağıdaki satın alma kavramlarından hangisi satın alma faaliyetinde tedarikçinin alıcı gereksinimlerini karşılamada göstereceği esneklik derecesini ifade eder?

A
itibar
B
Miktar
C
Kalite
D
Duyarlılık
E
Fiyat
Soru 10

Aşağıdaki depolama yaklaşımlarından hangisi verimli bir toplama ve paketleme işi sağlarken, bir başka yönteme göre daha fazla depo yeri gerektirir?

A
Stok izleme - tanımlama yönlü depolama
B
Ürüne yönelik depolama
C
işlevsel depolama
D
Parti depolama
E
Çapraz yükleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerden biri değildir?

A
Sipariş işleme
B
Fabrika ve depo yer seçimi
C
Reklam
D
Elleçleme
E
Taşıma
Soru 12

Yüksek kapasite, düşük birim maliyet, güvenilirlik, uzun taşıma mesafeleri ve diğer taşıma modları ile bağlantı kurabilme gibi avantajları olan küresel yük taşımacılığı modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demiryolu
B
Havayolu
C
Karayolu
D
Denizyolu
E
Karma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performans kriterlerinin ölçümü için gerekli ölçüm sınırlamalarından biri değildir?

A
Ürün geliştirme
B
içsel verimlilik
C
Müşteri hizmetleri
D
Talep esnekliği
E
Etkinlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin dağıtım ve lojistik sürecinde yer alır?

A
Stok kontrol
B
Teknik destek
C
Perakendeciler
D
imalat tesisi
E
Üretim planlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde ortaklıklar ya da işbirliklerinde bulunan özelliklerden biri değildir?

A
Karşılıklı çıkarların varlığı
B
Bilgi paylaşımı
C
Güven
D
Eşgüdümlü planlamaya dayalı anlaşmalar
E
Risk paylaşımından kaçınma
Soru 16

Aşağıdaki işletim stratejilerinden hangisi, nihai ürünün pek çok türü olduğunda, işletme düşük düzeyde stok tutma isteği taşıdığında ve daha kısa sürede teslimat gerektiren durumlarda tercih edilen bir işletim stratejisidir?

A
Sipariş için üretim
B
Stok için üretim
C
Müşteri isteklerine bağlı üretim
D
Sipariş yapılandırma
E
Kitlesel üretim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performans ölçüm kriterlerinden biri değildir?

A
Dinamik bir sistem
B
Bütünleşik yaklaşım
C
Strateji ile uyumlu
D
Karmaşık olma
E
Süreç tabanlılık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ünlü lojistik otoriteleri olan Donald Bowersox ve David Closs’ın bir lojistik sistem için tanımlamış oldukları operasyonel amaçlardan biri değildir?

A
Hızlı yanıt
B
En yüksek (maximum) stok seviyesi
C
Taşımaların birleştirilmesi (Konsolidasyon)
D
Tutarlılık
E
Kalite
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri planlama aşamasında, tedarik zinciri bütünlüğünün sağlanmasında birleştirici bir tema görevini yerine getirir?

A
Yeniden yapılanma
B
Maliyet analizi
C
Sistematik düşünme
D
Örgütsel değişim
E
Toplam kalite yönetimi
Soru 20

Tedarik zinciri boyunca ürünlerin ve hizmetlerin etkin akışını sağlayan teknolojilere ne ad verilir?

A
Hızlandırıcılar
B
Sağlayıcılar
C
Tamamlayıcılar
D
Etkinleştiriciler
E
Fonksiyonlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x