Tedarik Zinciri Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Tedarik Zinciri Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynak araştırma ve seçimi, müzakereler, tedarikçi işbirliği geliştirme programlarının ele alındığı tedarik zinciri karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stok yönetimi
B
Depolama ve malzeme tutma
C
Satın alma
D
Müşteri ilişkileri
E
Teknik destek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin, bilginin tedarikçiler ve müşteriler arasında elektronik olarak hareketini sağlayan süreçleri otomatik bir hale getirebilme yeteneğine sahip olmasını tanımlar?

A
RFID teknolojisi
B
Elektronik iş
C
Kurum kaynak planlama
D
Barkodlar
E
internet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri kavramı ifade eder?

A
Dağıtım merkezi
B
Dağıtım kanalı
C
Stratejik işbirliği
D
Değer zinciri
E
Müşteri çemberi
Soru 4

Oldukça esnek olması, yükleme ve boşaltmaların kolaylıkla yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verebilme olanağının olması gibi avantajlara sahip olan taşımacılık modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denizyolu
B
Karayolu
C
Havayolu
D
Demiryolu
E
Karma
Soru 5

15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş anlaşması ile kurulan ve kotalar, gümrük duvarları gibi ticaret engellerini ortadan kaldıran yapıya ne ad verilir?

A
APEC
B
NAFTA
C
AB
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
AFTA
Soru 6

Yaşamlarını ve çalışanlarının yararlarını sürdürecek şekilde kullanımı amaçlayan mal veya hizmet satın alma özelliği, örgütsel satın almada aşağıdaki organizasyon türlerinden hangisinin kapsamındadır?

A
Aracılar
B
Devlet/kamu sektörü
C
Kurumlar
D
Ticari
E
Endüstriyel/üretici
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ünlü lojistik otoriteleri olan Donald Bowersox ve David Closs’ın bir lojistik sistem için tanımlamış oldukları operasyonel amaçlardan biri değildir?

A
En yüksek (maximum) stok seviyesi
B
Taşımaların birleştirilmesi (Konsolidasyon)
C
Tutarlılık
D
Hızlı yanıt
E
Kalite
Soru 8

Tedarik zinciri boyunca ürünlerin ve hizmetlerin etkin akışını sağlayan teknolojilere ne ad verilir?

A
Değişim yaratanlar
B
Hızlandırıcılar
C
Başlatanlar
D
Sonuçlandırdılar
E
Etkinleştiriciler
Soru 9

Müşteri lokasyonu, sipariş günlüğü, sipariş durumu verileri lojistik veri tabanı bileşenlerinden hangisine aittir?

A
Sipariş işleme sistemi
B
Rapor oluşturma
C
işletme kayıtları
D
Operasyonel veri
E
Yönetim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerden biri değildir?

A
Reklam
B
Fabrika ve depo yer seçimi
C
Sipariş işleme
D
Elleçleme
E
Taşıma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde yer alan işletmelerin karar almak durumunda olduğu temel alanlardan biri değildir?

A
Üretim
B
Bilgi
C
Konum
D
Depolama
E
Envanter
Soru 12

Tedarik zincirinde tarafların birlikte sıkıntısız ve düzenli çalışabilecek şekilde aralarında sıkı bağlantılar geliştirmeleri ve faaliyetlere ilişkin yöntemleri paylaşmaları, başarılı işbirliği yaratmadaki faktörlerden hangisini ifade eder?

A
Analiz
B
Bireysel yetenek
C
Kurumsallaşma
D
Rekabet
E
Bütünleşme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Kurumsal karne
B
Lojistik puan tablosu
C
Ekonomik katma değer
D
Scor modeli
E
Ürün geliştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kantitatif tahmin yöntemlerinden biridir?

A
Yönetici görüşleri
B
Karma yöntemler
C
Delphi tekniği
D
Pazar analizi
E
Uzman görüşleri
Soru 15

Yüksek kapasite, düşük birim maliyet, güvenilirlik, uzun taşıma mesafeleri ve diğer taşıma modları ile bağlantı kurabilme gibi avantajları olan küresel yük taşımacılığı modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma
B
Havayolu
C
Karayolu
D
Denizyolu
E
Demiryolu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi zaman serilerinde mevsimlere göre değişmeyi ifade eden ve zaman serileri açısından kullanılan verilerin, kimi dönemlerin diğer dönemlere göre farklılık gösterdiği zaman serisi bileşenidir?

A
Mevsim bileşeni
B
Trend (Genel Eğilim) bileşeni
C
Çevrimsel bileşen
D
Düzensiz bileşen
E
Düzenli bileşen
Soru 17

Tahmin değeri önceki döneme ait değerin ortalaması alınarak hesaplanan, her yeni değer gözlendiğinde eski değerin çıkartıldığı yönteme ne ad verilir?

A
Tartılı ortalama
B
Regresyon analizi
C
Hareketli ortalama
D
Delphi yöntemi
E
Pazar analizi
Soru 18

Kamçı etkisinin, lojistik faaliyetlerine ilişkin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Optimum depolama alanına ulaşılır.
B
işletme tam kapasite çalışır.
C
Daha fazla emniyet stokuna ihtiyaç duyulur.
D
Taşıma araçları yüksek verimle ve işletme tam kapasite çalışır.
E
Yüksek müşteri memnuniyeti olur.
Soru 19

Konum, kapasite ve operasyon aşağıdaki tedarik zinciri karma elemanlarından hangisini belirtir?

A
Müşteri hizmetleri
B
Depo ve mağazalar
C
Nakliye
D
Stok yönetimi
E
Teknik destek
Soru 20

Bir tedarik zincirinin uygun bir kârlılık düzeyi sağlayacak şekilde işletme kabiliyetine sahip olması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep esnekliği
B
Tepki süresi
C
Müşteri hizmetleri
D
içsel verimlilik
E
Ürün geliştirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x