Tefsir 2015-2016 Vize Sınavı

Tefsir 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin 10 . ayetinde geçen “zevç” kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A
Varlıklar topluluğunu oluşturan her bir tür
B
Bileşik varlığın her bir öğesi
C
Gök cismi
D
Bir şeyin eşiti
E
Bir şeyin zıt yönden dengi
Soru 2

Elif-Lâm-Mim harfleri için “hurûf-ı mukattaa” denmesinin sebebi nedir?

A
Ayetin başında yer almaları
B
Canlı ve cansız varlıkları ifade etmeleri
C
Derin anlamlar içermeleri
D
insanlar üzerinde büyük etki bırakmaları
E
Ayrı ayrı okunmaları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 6 . ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?

A
Müteşabih ayetlere uymak
B
Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
C
Ayetleri tevil etmek
D
İslam dışı kültürlere ait bilgi vermek
E
israiliyatı benimsetmek
Soru 4

Aşağıdaki hususlardan hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında yer alır?

A
Göklerin yaratılışı iki gündedir!
B
Dağların yaratılışı iki gündedir!
C
Kâinat genişlemektedir!
D
Yeryüzünün yaratılışı iki gündedir!
E
Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir sabır abidesi olan Nûh (as)'un kavmine beddua ettiği hususlardan biridir?

A
Şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmeleri
B
Yanarak can vermeleri
C
Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bırakılmaması
D
Rüzgârla helak edilmeleri
E
Denizde boğularak can vermeleri
Soru 6

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır?

A
Tahrîm (66/10) ve Hûd (11/25-49)
B
Enfâl (8/23) ve Nûh (11/104)
C
Rahman (55/78) ve Zuhruf (43/85)
D
A'râf (7/57) ve Mülk (30/77)
E
Bakara (2/244) ve Nûh (11/104)
Soru 7

Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıyamet
B
Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
C
Cihad
D
insanın yaratılışı
E
ibadet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezîr kavramı ile aynı anlamdadır?

A
Rasül
B
Nebi
C
Münîr
D
Münzir
E
Mübeşşir
Soru 9

Mülk suresinin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?

A
Peygamber göndermesinden
B
Hayatı ve ölümü yaratmasından
C
Her şeye gücü yetmesinden
D
Hakimiyetin elinde olmasından
E
Yedi kat göğü birbiriyle uyumlu yaratmasından
Soru 10

Haşr suresi 7 . ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak'taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?

A
Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de araziler üzerinde tekel oluşmasını önlemiş olmayı
B
Sadece araziler üzerinde tekel oluşmasını önlemiş olmayı
C
Sadece toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı
D
Toplum olarak elde edilen ve üretilen maddî değerlerin belirli kişilerin ellerinde tedavül edilmesini sağlamayı
E
Sosyal adaletin ve refahın sadece fakirler arasında yayılmasının sağlanmasını
Soru 11

Haşr suresindeki bilgilere göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir?

A
Topraklarındaki mülkiyet hakları-yaşam hakları
B
Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
C
Dinleri-ırkları
D
Vatandaşlık hakları-insan hakları
E
Yaşam tarzları-dinleri
Soru 12

Ehl-i kitaptan olan Nadîroğulları, Haşr suresinde niçin inkârcılar olarak nitelendirilmiştir?

A
Ahiret gününe inanmadıkları için
B
Meleklere inanmadıkları için
C
Allah'a iman etmedikleri için
D
Kitaplara inanmadıkları için
E
Hz. Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için
Soru 13

“Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin” ifadesinde hangi sanat vardır?

A
Teşbih
B
Mecaz
C
istiare
D
Kinaye
E
Tevriye
Soru 14

Hucurât suresinin ana konuları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komşularla olan ilişkiler
B
Kıskançlık ve fitne hususları
C
Yaşlılara ve hastalara saygı
D
Ana-baba sevgisi
E
Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?

A
Nebe'
B
Kist
C
Zan
D
Cihad
E
Minnet
Soru 16

Hucurât suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Surenin büyük bir topluluğunun yanında inmiş olması
B
Surenin kısa surelerden oluşması
C
Surenin medeni olması ve son dönemde inmesi
D
Surenin Medine'de inmesi
E
Surenin sosyal içerikli olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “iman” kelimesinin sözlük anlamları arasında yer almaz?

A
Hikmetleri kavramak
B
Boyun eğmek
C
Kabul etmek
D
itiraf etmek
E
Tasdik etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi için Kur’ân’da geçen Salih kavramı kullanılmaz?

A
Peygamberler
B
Müminler
C
Cinler
D
Kadınlar
E
Erkekler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “İman” kelimesinin zıt anlamlısıdır?

A
Nankör
B
Münker
C
Fahşa
D
Günah
E
inkar
Soru 20

İman kavramının anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Korkunun giderilmesi
B
Kişiyi korku ile birlikte emin kılması
C
Kişinin güven içinde olması
D
Nefsin mutmain olması
E
Bir şeyin tasdik edilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x